Novela stavebního zákona zjednoduší stavební řízení

Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek. Novela stavebního zákona také zachraňuje 371 stavebních úřadů na obcích, které by s účinností původního nového zákona zcela zanikly. Definitivní verze novely by měla být schválena už během tohoto roku.

„Díky návrhu konečně přestane být získávání stavebního povolení noční můrou. Stát ušetří miliardy korun a navíc zabráníme chaosu, který by nastal důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Rušíme zbytečnou a předraženou úplně novou soustavu krajských stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Nový stavební zákon minulé vlády také rušil kompletně všechny obecní stavební úřady. Zůstalo by jen 14 krajských státních stavebních úřadů, které by si mohly zřizovat pobočky. Naše novela tedy úřady neruší, ale naopak zachraňuje 371 úřadů v obcích a městech všude tam, kde úřad splnil alespoň jedno z kritérií ze studie Ministerstva vnitra,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal “Měli jsme variantu, aby mohly stavební úřady na obcích s rozšířenou působností zřizovat detašovaná pracoviště všude, kde to místní situace žádá. To bylo v zájmu i těch nejmenších obcí, ovšem tento návrh zástupci samospráv odmítli. Kompromisem je pak současný návrh, kde byl počet stavebních úřadů pevně stanoven podle kritérií územní dostupnosti a zastupitelnosti úředníků. 

Díky novele dojde k větší ochraně životního prostředí a památek. Stále ale platí původní plán, že si stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám, což zásadně ovlivní i digitalizace. Ke zrychlení stavebního řízení přispěje i Ministerstvo životního prostředí. “Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, nahradí naše JES - jednotné environmentální stanovisko. Bylo nepřípustné, že stávající novela stavebního zákona přijatá minulou vládou zcela rezignovala na veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Nejvíc tím, že integrovala orgány ochrany životního prostředí do stavebního úřadu. Díky našemu návrhu zákona máme jedinečnou příležitost udělat průlom ve zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, ovšem při zachování míry ochrany životního prostředí. JES zajistí vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky a investory i zrychlení nejrůznějších povolovacích procesů, kterého se česká veřejnost dlouhodobě a oprávněně dožaduje. Mám radost, že legislativní proces je již v běhu, jednotné environmentální stanovisko MŽP ve formě návrhu nového zákona připomínkují rezorty do 9. května," řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Novela stavebního zákona usnadní i metodické řízení a sjednocování praxe, po čemž všichni dlouho volají. Nový stavební zákon navíc není jen technická změna. Nese s sebou velké nároky, nejen na pravidelné školení úředníků, ale třeba i na techniku, na vybavení. Pro ty úplně nejmenší obce by vlastní stavební úřad představoval poměrně značnou zátěž, časovou i finanční. 

Věcnou novelou zrušíme Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízenou úplně novou soustavu krajských stavebních úřadů, která by byla zbytečně drahá a také nepraktická. Princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ zůstane zachován, podobně jako Specializovaný stavební úřad. Ten bude mít na starosti velké projekty, takže stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury se rozhodně nezdrží. 


Téma: Bydlení / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
06.05.2022 (autor Redakce)Související

Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot

vydáno 19.05.2022

Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony

ČOI kontrolovala dodržování zákona o obalech

vydáno 16.05.2022

V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

vydáno 11.05.2022

Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Téma: Daně / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz