https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Novela občanského zákoníku prošla prvním čtením v PSP ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo spolu s Ministerstvem spravedlnosti jako spolupředkladatelem novelu občanského zákoníku, díky které dojde k úpravám v otázkách vlastnictví bytů, které komplikují například situaci při prodeji bytu. Novela v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošla prvním čtením.

„Díky této novele se upřesní některé postupy v oblasti bytového spoluvlastnictví a odstraní se některé nedostatky. Odpadnou například zbytečná řízení, kupující dostanou přesnější informace ohledně koupě bytu od sdružení vlastníků jednotek a v některých případech dojde také k vyjmutí předkupního práva. Jde nám zejména o to, aby bylo vše srozumitelnější a méně komplikované a aby již nedocházelo k výkladovým nejasnostem,“uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  
 
Navrhované změny budou řešit například problémy spojené se znovuzavedením předkupního práva do občanského zákoníku a zavést výjimku ze zákonného předkupního práva na situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci, které naplňují znaky stanovené zákonem (týká se zejména garážových stání vymezených jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky a některých funkčně souvisejících pozemků). „Například při prodeji bytu s podílem na hromadné garáži či pozemku již nebude potřeba oslovovat všechny spoluvlastníky přednostně. To zejména u velkých bytových komplexů způsobovalo komplikace při prodeji či dokonce obcházení zákona,“ dodala ministryně Dostálová. Na jednání vlády byla do vládního návrhu doplněna některá dílčí ustanovení, která se týkají úpravy bytových družstev v zákoně o obchodních korporacích a možnosti uplatnit smluvní pokutu v limitované výši v případě nájmu bytu.

Dalšími změnami jsou také výslovná úprava možnosti založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, zpřesnění úpravy přechodů dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele v případě převodu vlastnického práva k jednotce, zavedení možnosti konání náhradního shromáždění, zpřesnění ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků a současně stanovení podpůrného užití ustanovení o neplatnosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu s dobrými mravy podle spolkové úpravy.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
26.04.2019 (autor Redakce)Související

Zákon o realitním zprostředkování prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně ČR

vydáno 25.04.2019

Poslanci schválili v prvním čtení nový zákon o realitním zprostředkování. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce touto změnou zkvalitnit vztahy mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a přiblížit podmínky tohoto podnikání k ostatním státům EU. Účinnost se předpokládá od počátku příštího roku.

Téma: Právo a zákony

Chov šelem se výrazně zpřísní, pro veřejné vystoupení bude nutná speciální licence

vydáno 12.04.2019

V zájmových chovech již nebude možné rozmnožovat vybrané šelmy a lidoopy, zakázané budou také tzv. mazlící koutky nebo venčení velkých šelem na veřejnosti. Pro veřejné vystoupení např. v cirkusech, televizi nebo filmu bude nutná speciální licence, kterou bude za přísných podmínek udělovat Státní veterinární správa....

Téma: Právo a zákony / Zemědělství

Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění

aktualizováno 10.04.2019

Chodit dlouhodobě pouze na brigádu a pracovat na dohodu o provedení práce se nemusí vyplatit, když pracovník později žádá o invalidní důchod. Může se stát, že i když bude uznán invalidním, na výplatu důchodu nebude mít nárok, protože mu budou chybět odpracované roky s důchodovým pojištěním.

Téma: Důchody / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz