https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Novela občanského zákoníku prošla prvním čtením v PSP ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo spolu s Ministerstvem spravedlnosti jako spolupředkladatelem novelu občanského zákoníku, díky které dojde k úpravám v otázkách vlastnictví bytů, které komplikují například situaci při prodeji bytu. Novela v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošla prvním čtením.

„Díky této novele se upřesní některé postupy v oblasti bytového spoluvlastnictví a odstraní se některé nedostatky. Odpadnou například zbytečná řízení, kupující dostanou přesnější informace ohledně koupě bytu od sdružení vlastníků jednotek a v některých případech dojde také k vyjmutí předkupního práva. Jde nám zejména o to, aby bylo vše srozumitelnější a méně komplikované a aby již nedocházelo k výkladovým nejasnostem,“uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  
 
Navrhované změny budou řešit například problémy spojené se znovuzavedením předkupního práva do občanského zákoníku a zavést výjimku ze zákonného předkupního práva na situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci, které naplňují znaky stanovené zákonem (týká se zejména garážových stání vymezených jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky a některých funkčně souvisejících pozemků). „Například při prodeji bytu s podílem na hromadné garáži či pozemku již nebude potřeba oslovovat všechny spoluvlastníky přednostně. To zejména u velkých bytových komplexů způsobovalo komplikace při prodeji či dokonce obcházení zákona,“ dodala ministryně Dostálová. Na jednání vlády byla do vládního návrhu doplněna některá dílčí ustanovení, která se týkají úpravy bytových družstev v zákoně o obchodních korporacích a možnosti uplatnit smluvní pokutu v limitované výši v případě nájmu bytu.

Dalšími změnami jsou také výslovná úprava možnosti založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, zpřesnění úpravy přechodů dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele v případě převodu vlastnického práva k jednotce, zavedení možnosti konání náhradního shromáždění, zpřesnění ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků a současně stanovení podpůrného užití ustanovení o neplatnosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu s dobrými mravy podle spolkové úpravy.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
26.04.2019 (autor Redakce)Související

Parlament schválil rovná pravidla pro trh s ubytováním

vydáno 17.10.2019

Novela zákona o místních poplatcích, kterou schválila Poslanecká sněmovna v původním znění, přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města.

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony

Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček

vydáno 27.08.2019

Vláda schválila novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře....

Téma: Daně / Právo a zákony

SVS připomíná chovatelům povinnost nechat čipovat své psy do konce roku

vydáno 26.08.2019

Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 130 dní na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem....

Téma: Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz