https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Novela občanského zákoníku prošla prvním čtením v PSP ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo spolu s Ministerstvem spravedlnosti jako spolupředkladatelem novelu občanského zákoníku, díky které dojde k úpravám v otázkách vlastnictví bytů, které komplikují například situaci při prodeji bytu. Novela v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošla prvním čtením.

„Díky této novele se upřesní některé postupy v oblasti bytového spoluvlastnictví a odstraní se některé nedostatky. Odpadnou například zbytečná řízení, kupující dostanou přesnější informace ohledně koupě bytu od sdružení vlastníků jednotek a v některých případech dojde také k vyjmutí předkupního práva. Jde nám zejména o to, aby bylo vše srozumitelnější a méně komplikované a aby již nedocházelo k výkladovým nejasnostem,“uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  
 
Navrhované změny budou řešit například problémy spojené se znovuzavedením předkupního práva do občanského zákoníku a zavést výjimku ze zákonného předkupního práva na situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci, které naplňují znaky stanovené zákonem (týká se zejména garážových stání vymezených jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky a některých funkčně souvisejících pozemků). „Například při prodeji bytu s podílem na hromadné garáži či pozemku již nebude potřeba oslovovat všechny spoluvlastníky přednostně. To zejména u velkých bytových komplexů způsobovalo komplikace při prodeji či dokonce obcházení zákona,“ dodala ministryně Dostálová. Na jednání vlády byla do vládního návrhu doplněna některá dílčí ustanovení, která se týkají úpravy bytových družstev v zákoně o obchodních korporacích a možnosti uplatnit smluvní pokutu v limitované výši v případě nájmu bytu.

Dalšími změnami jsou také výslovná úprava možnosti založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, zpřesnění úpravy přechodů dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele v případě převodu vlastnického práva k jednotce, zavedení možnosti konání náhradního shromáždění, zpřesnění ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků a současně stanovení podpůrného užití ustanovení o neplatnosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu s dobrými mravy podle spolkové úpravy.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
26.04.2019 (autor Redakce)Související

ÚOOÚ se snaží znepřístupnit systém Centrálního registru dlužníků ČR

vydáno 07.06.2019

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) informuje veřejnost o svém postupu ve věci zpracování osobních údajů v systému Centrálního registru dlužníků České republiky (CERD). Reaguje tak na opakující se dotazy, žádosti a stížnost, které v souvislosti s tímto zpracováním eviduje.

Téma: Insolvence a exekuce / Právo a zákony

Novela insolvenčního zákona

vydáno 04.06.2019

Novela insolvenčního zákona vstoupila v účinnost. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec nevznikaly.

Téma: Insolvence a exekuce / Právo a zákony

Zákon o realitním zprostředkování prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně ČR

vydáno 25.04.2019

Poslanci schválili v prvním čtení nový zákon o realitním zprostředkování. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce touto změnou zkvalitnit vztahy mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a přiblížit podmínky tohoto podnikání k ostatním státům EU. Účinnost se předpokládá od počátku příštího roku.

Téma: Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz