Novela insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona vstoupila v účinnost. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec nevznikaly.

Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby pohledávky nezajištěných věřitelů plně uspokojil. Novela současně nabízí možnost zkrácené tříleté doby oddlužení pro starobní důchodce, osoby invalidní ve druhém a třetím stupni a další dlužníky, kteří během této doby uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Za nejvýznamnější změnu označila ministryně spravedlnosti Marie Benešová odstranění podmínky vstupu do oddlužení spočívající ve schopnosti splatit alespoň 30 % pohledávek běžných nezajištěných věřitelů. „Novela však přináší i řadu dalších novinek. Zavádí se kombinace oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jako obecný způsob oddlužení. Vybrané typy nadlimitního příslušenství se stávají tzv. podřízenými pohledávkami a uspokojují se až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek a dochází také k podstatnému zjednodušení sepisu návrhu na povolení oddlužení," představila zásadní změny ministryně Benešová. Novela dále zavádí zákaz zpeněžování nepatrného majetku a ochranu přiměřeného obydlí dlužníka. V neposlední řadě se rozšiřuje možnost žádat o jinou výši měsíční splátky.

V souvislosti s uvolněním vstupních podmínek očekává Ministerstvo spravedlnosti navýšení nápadu věcí na soudy, rezort však bude vývoj pečlivě sledovat a v případě potřeby přijme nezbytná opatření.

Typový příklad:

Povolení oddlužení žádá dlužník, jehož celková výše nezajištěných závazků dosahuje částky 800 000 Kč, bylo přihlášeno 10 pohledávek, plní 1 vyživovací povinnost vůči svému dítěti a jeho čistý měsíční příjem činí 15 500 Kč. Dlužník nemá soudem stanovené výživné.

Za současného stavu insolvenčního zákona do 31. 5. 2019 je dlužník povinen splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V tomto případě tedy minimálně 240 000 Kč, což předpokládá minimální měsíční splátku ve výši 4 000 Kč. Výše nezabavitelné částky pro tohoto dlužníka činí 10 524 Kč, srážka tedy je 4 976 Kč. Po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč (a celkové odměny 3 025 Kč za přezkoumané přihlášky pohledávek) bude nicméně dlužník hradit na závazky měsíčně pouze 3 837 Kč, což by znamenalo pouze 28,7% míru uspokojení nezajištěných věřitelů. Tomuto dlužníku by nebylo oddlužení povoleno.

Podle tzv. oddlužovací novely účinné od 1. 6. 2019 odpadá předpoklad splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V daném režimu by se již modelový dlužník do oddlužení dostal. Ba dokonce se zde snižuje minimální požadovaná výše měsíční splátky na přibližně 2 000 Kč. Nadále ovšem platí, že je dlužníkovi v oddlužení sráženo z jeho příjmů ve stejném rozsahu, ve kterém lze při výkonu rozhodnutí nebo exekuci srážet pro přednostní pohledávky, nikoliv pouze uváděnou minimální splátku.

Ve výše uvedeném příkladu by tedy byl podle staré úpravy hraniční příjem povolení oddlužení 15 748 Kč, od 1. 6. 2019 se snižuje na 11 096 Kč. Pro určité kategorie dlužníků je taková změna zcela zásadní – například průměrná výše starobního důchodu podle ČSSZ činila na konci roku 2018 12 418 Kč, invalidního 11 059 Kč.

Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, ve kterých bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku před tímto datem, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Důležité informace týkající se procesu oddlužení naleznou zájemci přehledně na insolvenčním webu Ministerstva spravedlnosti.


04.06.2019 (autor Redakce)Související

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

vydáno 26.01.2023

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období.

Téma: Daně / Právo a zákony

Ve 3. čtvrtletí 2022 za nedostatky u dětských hraček uložila ČOI pokuty za více než 1 milion korun

vydáno 25.01.2023

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontroly zaměřené na bezpečnost hraček. Celkem provedla 138 kontrol hraček určených pro děti ve věku do 14 let, u kterých zkontrolovala 417 modelů hraček. U 174 modelů zjistila nedostatky.

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Senát schválil novelu, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje

vydáno 12.01.2023

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny.

Téma: Bydlení / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz