Nové kotlíkové dotace ještě letos. Dotace na nový kotel 60 až 85 %

Kotlíkové dotace financované z evropských fondů odstartují už v letošním roce. Na dnešní návštěvě v Moravskoslezském kraji to přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec. MŽP aktuálně finišuje jednání se všemi kraji, které budou kotlíkové dotace administrovat. Evropská komise dotování kotlíků i na uhlí přislíbila po několikaměsíčním vyjednávání letos v březnu.

Letos odstartuje nový projekt financování výměny neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje z evropských fondů. Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v gesci MŽP. „Podmínky financování i administrace se ještě finalizují, ale už dnes je jasné, že dotace na nový kotel se bude pohybovat od 60 do 85 %. Nejvyšší podporu získají obyvatelé v regionech s nejhorší kvalitou ovzduší a zvláště zvýhodněné budou i obnovitelné zdroje energie. Program MŽP zároveň umožní dofinancování zbytku ceny nového zdroje prostřednictvím zvýhodněné půjčky nebo skrze prostředky z městských a obecních rozpočtů. Bude ale záležet na krajích, které budou projekty administrovat, jaké budou finální dotační podmínky a co všechno v rámci nastavení programu umožní,“ řekl dnes po setkání pracovní skupiny ovzduší MSK, která zasedala v Ostravě, ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Abychom co nejúčinněji motivovali obyvatele Ostravy k zapojení se do programu výměny kotlů, zvažujeme, že by město zafinancovalo část z nákladů na nový kotel, které nepokryje samotná dotace z Ministerstva životního prostředí. Tím bychom současně usnadnili vstup do programu i občanům s nižšími příjmy,“ doplnil ministra primátor Ostravy Tomáš Macura.

O kotlíkové dotace, dosud financované z poloviny z Ministerstva životního prostředí a z poloviny z prostředků krajů, je obrovský zájem. Za 3 roky podali zájemci v 5 krajích České republiky 9813 žádostí, přičemž nejvíce žádostí podali lidé v Moravskoslezském kraji - 5645. Převážná většina všech žádostí se týkala kotlů na tuhá paliva.

„Od 1. února 2012, kdy v našem kraji odstartovala první kotlíková výzva, bylo na dotace vyčleněno 280 milionů korun – z toho 140 milionů profinancoval kraj, dalších 140 milionů korun investovalo Ministerstvo životního prostředí. Kraj je také personálně i odborně připraven na financování další výměny kotlů v rámci nového Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

V rámci strategie MŽP pro zlepšování kvality ovzduší ministr na pracovní skupině představil návrh novely zákona o ovzduší, která zavede možnost úřední kontroly domácích kotlů přímo v domácnostech. Novelu předloží MŽP na vládu v létě letošního roku. Ministr také připomněl, že od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech kotle 1. a 2. emisní třídy, nový 9miliardový projekt tak představuje jedinečnou šanci, jak se připravit na novou legislativu a zároveň zlepšit životní prostředí v regionech.

V průběhu dnešního setkání ministr Brabec představil i nové Programy zlepšování kvality ovzduší, které MŽP připravuje pro celou Českou republiku. První program by měl být připraven ke schválení v rámci aglomerací v říjnu letošního roku. Půjde o program pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a zónu Moravskoslezského kraje. V rámci programů budou stanoveny nové emisní stropy pro jednotlivé aglomerace. V nich pak budou identifikovány konkrétní zdroje a skupiny zdrojů, které jsou původci znečištění v dané lokalitě, a to až na úroveň obcí s rozšířenou působností. Zároveň budou programem vytyčena a doporučena konkrétní opatření, která v dané lokalitě povedou ke snížení znečištění. Například krajské úřady budou mít povinnost otevřít povolení provozu jednotlivých zdrojů s významným příspěvkem k imisním koncentracím a najít další možnosti, jak emise cíleně snížit, třeba v podobě zpřísnění emisních limitů nebo stanovení dalších podmínek provozu. Bude nezbytné řešit také emise z plošných zdrojů po těžbě, zejména různé haldy a odvaly, které dokonce v řadě případů hoří. V neposlední řadě bude pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek důležité dobudovat dopravní infrastrukturu, která umožní odvést dopravu z center měst a samozřejmě vyměnit co nejvíce neekologických lokálních topenišť za nové zdroje. Mezi dalšími navrhovanými opatřeními může být např. omezování prašnosti ze stavební činnosti, snížení potřeby energie, zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě, podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky, parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst), zavedení nízkoemisních zón a mnoho dalších.

„V absolutní většině případů bude na samosprávě, jaká opatření bude realizovat a do jakých opatření bude investovat. Úzká spolupráce krajů, měst a obcí s Ministerstvem životního prostředí bude zcela nezbytná. Ministerstvo navrhne v rámci programů řešení, ale je převážně na obcích a krajích, aby je zrealizovaly,“ uzavírá ministr Brabec.

V pondělí 20. dubna se v Praze setká ministr životního prostředí Richard Brabec k problematice ovzduší v MSK se svým polským protějškem Marciejem Grabowským.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP


18.04.2015 (autor Redakce)Související

OSN chce zabránit úmrtím a nemocem způsobeným dopadem životního prostředí

vydáno 14.06.2017

Regionální kancelář pro Evropu Světové zdravotnické organizace (WHO, Evropa), Ekonomická komise pro Evropu Organizace spojených národů (UNECE) a Program pro životní prostředí Organizace spojených národů (UN Environment) vyzývají evropské lídry, aby posílili činnost, která má zabránit úmrtím a nemocem způsobeným...

Téma: Životní prostředí

Výstava s výzvou k zastavení nelegálního obchodu s ohroženými druhy

vydáno 14.06.2017

Na pražském Letišti Václava Havla byla zahájena interaktivní výstava ke kampani „Wild For Life“, v níž celebrity z celého světa vyzývají k zastavení nelegálního obchodu s ohroženými druhy. Nekupujte si produkty tradiční čínské medicíny a zboží, které může být vyrobené z částí ohrožených druhů zvířat, zní hlavní...

Téma: Životní prostředí

Nová zelená úsporám od září 2017

vydáno 12.06.2017

Vyměnit starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a současně zateplit dům s programem Nová zelená úsporám bude nově ještě výhodnější. K dotacím z programu Nová zelená úsporám přibude zcela mimořádný dotační bonus až 40 tisíc korun pro ty, kteří oba tyto programy zkombinují. Navíc se v NZÚ rozšiřuje nabídka dotací v...

Téma: Životní prostředí

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  53
ne  41
někdy  27

Hlasovalo 121 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz