Nová vyhláška zpřesňuje pravidla pro ukládání uhynulých zvířat na zvířecích hřbitovech i na vlastním pozemku

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesní veterinární a hygienické požadavky na ukládání uhynulých těl koňovitých (např. koní a oslů) a zvířat v zájmovém chovu, včetně požadavků na zvířecí hřbitovy.

Nově už například chovatelé nebudou muset místo zahrabání koňovitých na vlastním pozemku označovat, ale budou povinni vést k nim dokumentaci.

Hřbitovy pro zvířata musí být oplocené. Návrh vyhlášky bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, účinnost se předpokládá od 1. července 2023.

„Možnost zahrabání zvířete na vlastním pozemku je pro mnohé chovatele citovou záležitostí, zejména pokud jde o šampióny nebo chovatelsky cenná zvířata. Vyhláška má stanovit jasná a splnitelná pravidla, která zajistí, aby nebylo ohroženo veřejné zdraví ani životní prostředí. Také uložit uhynulé zvíře na zvířecím hřbitově je pro mnohé lidi vhodným způsobem důstojného rozloučení se, ale i tam je nutno dodržovat přesná pravidla,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Pokud jde o koňovité, neškodné odstranění jejich kadáverů zahrabáním na vlastním pozemku už nyní povoluje veterinární zákon za souhlasu příslušné krajské veterinární správy. Nově nebudou muset chovatelé místo zahrabání označovat po dobu deseti let, jak tomu bylo dosud. Místo ale nesmí kontaminovat vodní zdroj a nesmí se nacházet v záplavovém území. Od dalšího chovu živých zvířat musí být vzdáleno nejméně 10 metrů, od vodního zdroje nejméně 200 metrů, nejméně 50 metrů od nejbližší stavby pro bydlení a nejméně 10 metrů od sousedního pozemku. Na jednom místě může být zahrabáno pouze jedno tělo koňovitého na tlecí dobu nejméně 10 let. Uhynulé savce vyžadující zvláštní péči (např. tygry) na vlastním pozemku zahrabat nelze.

Hřbitovy pro zvířata také nesmí kontaminovat vodní zdroj a nesmí zasahovat do jeho ochranného pásma, vzdálenosti od chovu zvířat, vodního zdroje či nejbližší stavby a pozemku jsou stejné jako při ukládání koňovitých. Uhynulá těla na zvířecích hřbitovech musí být ošetřena nehašeným vápnem nebo jiným desinfekčním prostředkem a zasypána vrstvou zeminy ve výši nejméně 80 cm do úrovně terénu a dalšími 10 cm nad úrovní terénu. Na jedno místo může být uloženo pouze jedno tělo na tlecí dobu nejméně 5 let, pokud nejde o uhynulá zvířata jednoho chovatele zahrabaná současně.

Chovatelé koňovitých i provozovatelé hřbitova pro zvířata musí vést záznamy, které obsahují druhy uhynulých zvířat, datum a místo jejich zahrabání, po dobu nejméně pěti let. V České republice funguje několik hřbitovů pro zvířata, ale podmínky pro zahrabávání kadáverů nebyly zatím právními předpisy stanoveny. Nová vyhláška má všem provozovatelům stanovit stejná pravidla.


Téma: Právo a zákony / Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
02.11.2022 (autor Redakce)Související

Návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou

vydáno 07.12.2022

Senát schválil návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech.

Téma: Bydlení / Právo a zákony

Místa prodeje vánočních kaprů je třeba nahlásit SVS

vydáno 07.12.2022

Státní veterinární správa (SVS) pravidelně zkraje prosince upozorňuje stánkové prodejce kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat.

Téma: Podnikání / Zemědělství

Změny u paušální daně od 1. ledna 2023

vydáno 07.12.2022

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz