Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další, v pořadí čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce.

V dubnovém čísle najdete aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu a také Metodickou instrukci odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby. 

Tato aktualizace metodické instrukce z roku 2020 (ročník XXX, částka 1) reaguje na novelu liniového a stavebního zákona v souvislosti s vydáváním závazných stanovisek ke kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby. V instrukci je podrobněji popsáno i povolování kácení v souvislosti s výstavbou, včetně účasti občanů v povolovacích procesech, a rovněž vazba kácení dřevin na ochranu krajinného rázu a na povinnost investora provést hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

Součástí Věstníku je i Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace seznamu reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací a Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.


30.04.2021 (autor Redakce)Související

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 10.05.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Krizové ošetřovné

vydáno 05.05.2021

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb., který přináší další rozšíření možnosti čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení.

Téma: Koronavirus / Nemocenské pojištění / Právo a zákony / Vzdělávání

Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

vydáno 30.04.2021

Daňovým balíčkem pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných daňových...

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz