Nezaměstnaných je nejméně od června 2009, volných míst pak nejvíce od prosince 2008

K 31. 5. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 465 689 uchazečů o zaměstnání. To je o 25 896 méně než v dubnu a o 84 284 méně než v květnu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 448 359 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,4 % (duben 2015 – 6,7 %, květen 2014 – 7,5 %). Oproti loňskému roku vzrostl téměř dvojnásobně počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 92 701. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo všech 77 regionů - největší pak okres Jindřichův Hradec (o 14,3 %), Prachatice (o 14,2 %), Jeseník (o 12,2 %), Písek (o 11,1 %), Jičín (o 10 %), Chrudim a Trutnov (shodně o 9,9 %).

„Situaci na pracovním trhu ovlivňuje především rostoucí ekonomika a také doznívající nástup sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství, dále pak ve službách, lesnictví, těžbě, potravinářství, lázeňství či turistickém ruchu,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR a dodává: „V tomto ročním období nezaměstnanost obvykle klesá, ovšem květnová čísla stojí za pozornost - počet uchazečů o zaměstnání byl nejnižší od června 2009, kdy jich ÚP ČR evidoval 463 555.“

V nadcházejících měsících budou zaměstnavatelé nabírat další pracovníky a nezaměstnanost tak bude s největší pravděpodobností ještě klesat.

Pozitivně se na vývoji podepisuje, kromě rostoucí ekonomiky, také široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují zaměstnanci ÚP ČR firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření APZ, ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 92 701 - o 9 009 více než v dubnu a o 44 678 více než před rokem.

„Jde o téměř dvojnásobný nárůst oproti stejnému období loňského roku a nejvyšší počet volných pracovních pozic od prosince 2008. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje ekonomický potenciál firem, roste poptávka po nové pracovní síle v řadě odvětví, a to napříč všemi obory,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Tento trend by měl podle něj pokračovat i nadále.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 5 uchazečů. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (20,9), Karviná (17,3), Chomutov (16,8), Ústí nad Labem (15,2), Most (13,6) a Hodonín (12,3). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci května 8 255 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 23 972 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.
Zaměstnavatelé měli v květnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, kamnáře, montážní dělníky, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali prodavače, kuchaře, řemeslníky, stavební dělníky, pracovníky v administrativě, ve zdravotnictví i sociální oblasti, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům s praxí.
Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, soustružník, mechanik, opravář strojů, elektrikář, elektromechanik, svářeč a řezač plamenem, páječ, seřizovač, plastikář, CNC a důlních strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během května se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 38 919 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 8 439, meziročně pak o 2 513 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 64 815 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 16 273 méně než v dubnu a o 1 552 méně než v květnu 2014. Novou práci získalo 46 843 lidí - o 14 796 méně než v předchozím měsíci a o 627 méně než před rokem. Celkem 14 554 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let, kteří tvoří 30,5 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety a dále uchazeči ve věku 35 – 39 let. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí také dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, přes 46 %. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci v prodeji a administrativě, uklízeči, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, v oblasti ochrany a ostrahy, řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, pracovníci v gastronomii a kuchaři.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,9 %), Prachatice (3,4 %), Benešov a Rychnov nad Kněžnou (shodně 3,5 %), Rokycany (3,6 %), Pelhřimov a Mladá Boleslav (shodně 3,8 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (12,1 %), Ústí nad Labem (11,5 %), Karviná (11,4 %), Bruntál (11,1 %), Ostrava – město (10,5 %), Chomutov (10,2 %), Děčín a Sokolov (shodně 9 %).

Jak už bylo uvedeno, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci května 97 586 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz. Za zmínku stojí mimo jiné programy, jejichž prostřednictvím poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 19 278 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v lesnictví, v rámci zaměstnávání osobních asistentů či dohledové služby ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v květnu šanci získat zaměstnání 18 316 uchazečů. Celkem 97 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, dále na ně přijímají řidiče, prodavače, sociální pracovníky, skladníky nebo strojírenské a montážní dělníky či specialisty v IT nebo marketingu. Celkem 2 851 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, zemědělství, lesnictví, prodeji a obchodu, administrativě či stavebnictví.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 5. 2015 se jich účastnilo celkem 12 278 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené zejména na základní a speciální počítačové dovednosti, svářečské kurzy a kurzy pro strážné nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně těch profesních. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci května evidoval ÚP ČR 20 359 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 16 083. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 3 092 a meziročně pak o 6 211 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (duben 2015 – 4,8 %, květen 2014 – 4,8 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 5. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 726 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 239 395 žen (51,4 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 59 184 OZP (12,7 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci května 1 658 OZP (z toho jich 45 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené pomocným dělníkům, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, prodeji a ostraze. Celkem 127 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 91 502 lidí, tj. 19,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2015 – 20,5 %, květen 2014 – 19,6 %). O rok dřív pobíralo podporu v nezaměstnanosti 107 980 uchazečů o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za duben 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6 %, EU28 9,7 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 5,9 % a v EU28 9,7 %.

Podrobnosti k evropským číslům jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.
Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


08.06.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  7
ne  3
je mi to jedno  0

Hlasovalo 10 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz