Nezaměstnaných bylo v červnu nejméně od dubna 2009

K 30. 6. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 451 395 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 294 méně než v květnu a o 85 784 méně než v červnu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 434 071 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,2 % (květen 2015 – 6,4 %, červen 2014 – 7,4 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 96 983 – nejvíce od prosince 2008. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo všech 77 regionů - největší pak okres Prachatice (o 8,6 %), Český Krumlov (o 6,6 %), Jindřichův Hradec (o 6,4 %), Jeseník (o 6,3 %), Náchod a Prostějov (shodně o 5,4 %), Chrudim a Rychnov nad Kněžnou (shodně o 5,1 %).

„Situaci na pracovním trhu ovlivňuje především zotavující se ekonomika a pozvolný hospodářský růst. V rámci monitorovacích návštěv nám zaměstnavatelé hlásí nárůst zakázek ve výrobě, službách a hlavně ve stavebnictví. V plném proudu jsou také sezónní práce,“ říká zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud jde o absolventy škol, ti zatím celkovou statistiku nijak výrazně neovlivňují. „V tuto chvíli evidujeme jen vyšší počet dotazů z jejich strany nebo strany jejich rodičů či prarodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na úřadě,“ dodává Kateřina Sadílková. V tomto ohledu spolupracuje ÚP ČR i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také například v rámci Informačních a poradenských středisek nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá v celé republice.

Pozitivně se na vývoji podepisuje, kromě rostoucí ekonomiky, také široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují zaměstnanci ÚP ČR firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření APZ, ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 96 983 - o 4 282 více než v květnu a o 47 504 více než před rokem.

„Zaměstnavatelé oceňují nejen možnost finanční podpory, ale také pomocnou ruku, kterou jim ÚP ČR nabízí například v podobě předvýběru vhodných uchazečů o zaměstnání na hlášená volná pracovní místa. Tato aktivita z naší strany jim šetří čas, který pak mohou využít jinde,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (19,6), Ústí nad Labem (18,7), Chomutov (15,4), Karviná (14,5), Most (12,9) a Jeseník (12,1). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci června 8 866 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 25 473 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v červnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, montážní dělníky, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali řemeslníky a stavební dělníky, kuchaře a prodavače, pracovníky v administrativě, ve zdravotnictví i sociální oblasti, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, zámečník, nástrojář, mechanik a opravář strojů, řezač plamenem, páječ, seřizovač, plastikář, obsluha CNC a důlních strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během června se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 42 636 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 3 717, meziročně pak o 1 668 uchazečů nižší. Z evidence naopak odešlo celkem 56 930 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 7 885 méně než v květnu a o 168 méně než v červnu 2014. Novou práci získalo 37 135 lidí - o 9 708 méně než v předchozím měsíci a o 788 méně než před rokem. Celkem 11 378 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let, kteří tvoří 30,7 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety a dále uchazeči ve věku 35 – 39 let. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí také dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, přes 46 % - celkem 210 390 osob. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,8 %), Prachatice (3,1 %), Rychnov nad Kněžnou (3,3 %), Benešov (3,4 %), Rokycany (3,6 %), Pelhřimov, Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec a Písek (shodně 3,7 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,9 %), Karviná (11,3 %), Ústí nad Labem (11,2 %), Bruntál (10,6 %), Ostrava -město (10,3 %), Chomutov (10 %), Děčín a Sokolov (shodně 8,7 %).

Jak už bylo uvedeno, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci června 59 952 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 145 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v lesnictví, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v červnu šanci získat zaměstnání 19 538 uchazečů. Celkem 98 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, dále na ně přijímají řidiče, čerpadláře, výrobní, montážní a stavební dělníky a řemeslníky (truhlář, zámečník, svářeč), kosmetičky, sociální pracovníky, skladníky nebo specialisty v IT a marketingu. Celkem 2 910 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, pekařství a cukrářství, zemědělství, lesnictví, prodeji, obchodě, administrativě či stavebnictví.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 6. 2015 se jich účastnilo celkem 11 280 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené zejména na základní a speciální počítačové dovednosti, svářečské kurzy a kurzy pro strážné nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně profesních. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci června evidoval ÚP ČR 18 142 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 13 922. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 2 217 a meziročně pak o 4 615 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 % (květen 2015 – 4,4 %, červen 2014 – 4,2 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 30. 6. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 901 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 235 111 žen (52,1 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 58 552 OZP (13 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci června 1 713 OZP (z toho jich 44 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o místa v administrativě, pozice určené pomocným dělníkům, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, prodeji a ostraze, ve stavebnictví, místa pro řidiče, kuchaře, číšníky a servírky, skladníky, svářeče, operátory call centra apod. Celkem 101 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 86 543 lidí, tj. 19,2 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2015 – 19,6 %, červen 2014 – 18,6 %). O rok dřív pobíralo podporu v nezaměstnanosti 99 994 uchazečů o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za květen 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,7 %, EU28 9,5 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 5,9 % a v EU28 9,6 %. Nižší nezaměstnanost než v ČR byla v SRN (4,6 %), na Maltě (5,2 %) a v Lucembursku (5,3 %). Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.
Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR

Fotogalerie


09.07.2015 (autor Redakce)Související

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

ÚP ČR nabídne na Veletrhu práce v Jihlavě rady i pomoc

vydáno 11.10.2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne v Dělnickém domě v Jihlavě (Žižkova 1696/15) mezi 9.00 – 16.00 hodinou Veletrh práce. Více než dvacítka firem nabídne zájemcům volná místa v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v elektrotechnice, dopravě, ve výrobě nebo v administrativě. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  425
ne  62
nevím  28

Hlasovalo 515 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz