Nezaměstnanost v září opět klesla, bez práce bylo nejméně lidí od prosince 2008

K 30. 9. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 378 258 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 216 méně než v srpnu, o 63 634 méně než v září 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 359 294 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,2 % (srpen 2016 – 5,3 %, září 2015 – 6 %). Meziročně se o 32 420 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 140 993, což je nejvíce od srpna 2008. Tehdy jich bylo 150 907. V mezinárodním srovnání byla podle EUROSTATU míra nezaměstnanosti v ČR za srpen 3,8 %, tedy nejnižší v EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v září 76 regionů. Největší hlásí okres Pelhřimov (o 6,3 %), Chrudim (o 6,2 %), Plzeň-město (o 6 %), Jičín a Ústí nad Orlicí (shodně o 5,8 %), Praha-východ (o 5,7 %) a Klatovy (o 5,4 %). Jediným regionem, ve kterém nezaměstnanost naopak vzrostla, byl okres Prostějov (o 0,4 %).

V uplynulém měsíci došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna.

„Pracovní trh se dostal na úroveň doby před hospodářskou krizí. Česká ekonomika je nadále v dobré kondici a, i díky intenzívní spolupráci se zaměstnavateli v rámci monitoringu trhu práce, se Úřadu práce ČR daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. V meziročním srovnání je letošní zářijová hodnota nejnižší za poslední dva roky. Zatímco v září 2014 tvořili lidé, kteří byli bez práce déle než rok, 45,7 % z celkového počtu nezaměstnaných a o rok později 45 %, letos jejich podíl klesl na 40,8 %,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících by mohla registrovaná nezaměstnanost ještě mírně klesnout.“

Jako každý rok v září i letos dorazila do evidence Úřadu práce ČR hlavní vlna nezaměstnaných absolventů. Meziměsíčně jich bylo o 3 837 více. V dlouhodobém srovnání byl ale jejich počet nejnižší za poslední tři roky. Bez práce bylo k 30. 9. 2016 17 514 bývalých studentů (září 2013 – 37 301, září 2014 – 29 373, září 2015 – 23 089). Celkem bylo ke konci předchozího měsíce v evidenci ÚP ČR 21 054 absolventů všech škol a mladistvých. Jejich počet vzrostl meziměsíčně o 3 780 a meziročně poklesl o 5 539 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,6 % (srpen 2016 – 4,4 %, září 2015 – 6 %).

„Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě studují. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Právě to se velmi dobře osvědčuje v praxi, zejména v rámci smíšených týmů,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii (kuchař, číšník), hotelnictví, osobní a provozní služby (kadeřník). Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult, a absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je také po absolventech řemeslných oborů. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají efektivně hledat práci nebo kteří zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance. Zároveň organizuje burzy práce či veletrhy řemesel a vzdělání, na kterých jeho zástupci pomáhají zájemcům zorientovat se na trhu práce a ve vzdělávací nabídce škol. Tak aby vybraný obor žáka nejen bavil, ale aby v něm co nejdříve po absolvování studia našel uplatnění.

Na vývoji nezaměstnanosti se projevil také vyšší počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školství, kteří odešli z evidence. Zaměstnání jich v uplynulém měsíci hledalo celkem 4 522 (srpen 2016 - 6 916, září 2015 -5 611). Do evidence se jich nově přihlásilo 455, naopak do práce jich nastoupilo 2 242. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 902 osob. Zaměstnavatelé nabízeli celkem 1677 volných pracovních míst v tomto oboru (srpen 2016 – 1 945). Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 314 volných pracovních pozic.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 1,9 %), Jindřichův Hradec (2,6 %), Benešov a Jičín (2,8 %), Mladá Boleslav, Pelhřimov a Písek (shodně 3 %) a Prachatice (3,1 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 33 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most a Karviná (shodně 10,6 %), Ostrava - město (9,4 %), Ústí nad Labem (9,3 %), Chomutov (8,9 %), Bruntál (8,7 %), Děčín (7,7 %), Sokolov (7,3 %), Hodonín (7,2 %), Znojmo, Brno-město a Louny (shodně 7,1 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také už zmíněná proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

„Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR „ušít“ nabídku služeb zaměstnavateli skutečně na míru,“ upřesňuje ředitel Odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné nárůst počtu volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 140 993, což je o 1 725 více než v srpnu a o 32 420 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (20 583), ve Středočeském (18 264), v Moravskoslezském (12 565), Jihomoravském (12 042) a Plzeňském (11 640) kraji. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (14,1), Ústí nad Labem (11,6), Chomutov (10), Sokolov (8,1), Jeseník (7,4), Hodonín (7,3), Znojmo (7,1) a Bruntál (6,5). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci září 42 099 absolventům a mladistvým. Celkem 12 600 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v září největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, slévače, svářeče, kuchaře (kromě šéfkuchařů), obsluhu pojízdných zařízení či prodavače. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Od ledna do září letošního roku zorganizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR v rámci celé republiky přes 4 600 předvýběrových a výběrových řízení. V této souvislosti je třeba poukázat také na fakt, že klienti Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.

„Právě společensky odpovědné chování zaměstnavatele je jeho velkou konkurenční výhodou. Naprosto stěžejní je pak integrace nového zaměstnance, do které spadá zejména proces zaškolení a celkové adaptace, a v neposlední řadě i dodržení předem dohodnutých podmínek zaměstnání,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Během září se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 54 326 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 11 852 osob, meziročně pak nižší o 5 266 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 64 542 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 17 872 více než v srpnu a o 3 824 méně než v září 2015. Novou práci získalo 42 119 lidí - o 13 477 více než v předchozím měsíci a o 1 992 méně než před rokem. Celkem 8 489 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v září 41,4 roku. Mezi evidovanými bylo 121 354 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 32,1 %. Jak už bylo řečeno, z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,8 % - celkem 154 273 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 721 dní.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, všeobecných administrativních pracovníků, prodavačů, uklízečů a pomocníků v domácnostech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále číšníků, servírek, barmanů, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a ve skladování.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízí úspěch především intenzivní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našel stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Ke konci září podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 37 938 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost také velmi významně podporují projekty financované z národních i evropských peněz. A značný úspěch sklízí i tzv. příspěvek na dojíždění, který ÚP ČR od dubna v rámci pilotního provozu poskytuje v šesti krajích - Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Od července pak ještě v Královehradeckém regionu.

Od dubna do konce září 2016 podalo žádost o příspěvek na podporu regionální mobility celkem 555 zájemců, nejvíce v Moravskoslezském (192), Olomouckém (188) a Jihomoravském (66) kraji. Jen v září jich Úřad práce ČR přijal 250. S téměř dvěma stovkami (196) žadatelů už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku. V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, asistenti, učitelé, dělníci ve výrobě, pokojské nebo pokladní.

Do konce září 2016 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP od začátku roku 19 100 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí v rámci nástrojů APZ. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opětovně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let. Případně musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl tento proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality, předáků nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo od začátku letošního roku do konce září šanci získat zaměstnání 12 210 uchazečů. Celkem 58 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 428 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 9. 2016 se jich účastnilo celkem 1 927 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 201 366 žen (53,2 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 54 385 OZP (14,4 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci září 1 793 OZP (z toho jich 49 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 178 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 85 782 lidí, tj. 22,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2016 – 24,2 %, září 2015 – 19,6 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 564 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 86 419 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za srpen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a to v rámci sezónně očištěných (ČR – 3,9 %, EU - 8,6 %) i neočištěných (ČR – 3,8 %, EU – 8,2 %) dat.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Ilustrační obrázek: geralt
10.10.2016 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  64
ne  95
je mi to jedno  8

Hlasovalo 167 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz