Nezaměstnanost v srpnu klesla, počet volných míst je rekordní

K 31. 8. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 388 474 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 193 méně než v červenci, o 62 192 méně než v srpnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 370 574 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,3 % (červenec 2016 – 5,4 %, srpen 2015 – 6,2 %). Meziročně se o 35 500 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 139 268, což je nejvíce od září 2008. Tehdy jich bylo 139 557. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za červenec, druhou nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 63 regionů. Největší v okresech Písek (o 5,5 %), Jeseník (o 4,3 %), Sokolov (o 3,9 %), Cheb (o 3,3 %), Chrudim (o 3,2 %), Karlovy Vary a Trutnov (shodně o 3 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla ve 14 regionech. Největší nárůst hlásí okres Plzeň-sever (o 1,1 %), Prostějov (o 0,9 %), Havlíčkův Brod (o 0,7 %), Mladá Boleslav a Benešov (shodně o 0,5 %) a Svitavy (o 0,3 %).

V srpnu se situace na pracovním trhu vyvíjela dle očekávání. Po mírném nárůstu v červenci nezaměstnanost opět klesla.

Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin nadále rostl počet volných pracovních míst, a to i v regionech, kde je nezaměstnanost nejvyšší. Například Ústecký kraj hlásí historické maximum od roku 2001 – 8 092 volných pozic. Zároveň klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a letošní srpnová hodnota je meziročně nejnižší od roku 2008. Tehdy bylo bez práce 312 333 lidí. To svědčí nejen o dobré kondici české ekonomiky, ale také o dobrých výsledcích českých služeb zaměstnanosti,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nadále jsou v plném proudu sezónní práce, které vývoj na pracovním trhu také ovlivňují. V uplynulém měsíci nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 1 245 pozic v rámci krátkodobých pracovních poměrů, tedy brigád. Nejčastěji hledali pomocné pracovníky v zemědělství, lesnictví a rybářství a dále v oblasti těžby a stavebnictví nebo v dopravě a skladování. V nadcházejících měsících bude nezaměstnanost pravděpodobně stagnovat nebo, vlivem příchodu hlavní vlny absolventů do evidence a postupného ukončování sezonních prací, mírně vzroste.

Přestože se absolventi zpravidla hlásí na ÚP ČR až v průběhu září, patřila právě tato skupina uchazečů mezi ty, které během srpna přicházely v hojnějším počtu do evidence. Celkem bylo k 31. 8. 2016 bez práce 17 274 absolventů všech škol a mladistvých. Počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 1 349 a meziročně pak o 4 359 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (červenec 2016 - 4,1 %, srpen 2015 - 4,8 %). Z celkového počtu mladých lidí bylo 13 677 bývalých studentů, tj. o 1 608 více než v předchozím měsíci (srpen 2013 – 27 833, srpen 2014 – 21 538, srpen 2015 – 17 844).

„Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají statut studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Právě to se velmi dobře osvědčuje v praxi, zejména v rámci smíšených týmů,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a management, ekonomiku a podnikání, gastronomii (kuchař, číšník), účetnictví a administrativu, ekologii, filozofii nebo absolventi gymnázií. Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají bývalí studenti technických oborů (řemesla, strojírenství, elektro, stavebnictví, obory zaměřené na automobilový průmysl apod.) a lékařských fakult. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají postupovat, jestliže zaměstnání nenajdou.

Pokud jde o učitele a další pedagogické pracovníky ve školství, v srpnu jejich počet klesl. Celkem jich úřad evidoval 6 916 (červenec 2016 - 7 936). Do evidence se přihlásilo 1 056 lidí z tohoto oboru, naopak do zaměstnání jich nastoupilo 1 977. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 1 419 osob. Meziměsíčně stoupl počet volných míst v této oblasti. Zaměstnavatelé jich nabízeli celkem 1 945 (červenec 2016 - 1 540). Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 390 volných pozic.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (2 %), Praha-východ (2,1 %), Jindřichův Hradec (2,7 %), Benešov (2,8 %), Jičín (3 %), Mladá Boleslav (3,1 %), Pelhřimov, Písek (shodně 3,2 %) a Prachatice (3,3 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 32 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (10,8 %), Karviná (10,7 %), Ostrava - město (9,6 %), Ústí nad Labem (9,5 %), Chomutov (9 %), Bruntál (8,9 %), Děčín (7,8 %), Sokolov, Hodonín (shodně 7,5 %) a Znojmo (7,4 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), které slouží zejména k eliminaci dlouhodobého setrvání uchazečů o zaměstnání v evidenci.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné už zmíněný nárůst počtu volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 139 268, což je o 3 510 více než v červenci a o 35 500 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (19 835), ve Středočeském (17 567), v Moravskoslezském (12 329), Jihomoravském (11 988) a Plzeňském (11 759) kraji. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (14,4), Ústí nad Labem (11,8), Chomutov (11,2), Sokolov (9,8), Hodonín (8,2), Jeseník (7,6), Znojmo (6,7) a Bruntál (6,4). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci srpna 40 970 absolventům a mladistvým. Celkem 12 560 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v srpnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, kuchaře (kromě šéfkuchařů), slévače, svářeče, prodavače či obsluhu pojízdných zařízení. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. už zmíněný slévač, svářeč, obráběč kovů, zámečník, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

Během srpna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 42 474 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 5 806 osob, meziročně pak vyšší o 706 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 46 667 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 6 726 více než v červenci a o 776 méně než v srpnu 2015. Novou práci získalo 28 642 lidí - o 4 751 více než v předchozím měsíci a o 1 787 méně než před rokem. Celkem 6 008 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v srpnu 41,7 roku. Mezi evidovanými bylo 124 986 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 32,2 %. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,7 % - celkem 158 048 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 721 dní.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v domácnostech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále číšníků, servírek, barmanů, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a ve skladování.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízí úspěch především intenzivní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace aktivní politiky zaměstnanosti, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našel stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ke konci srpna podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 39 825 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Zaměstnanost také velmi významně podporují projekty financované z národních i evropských peněz.

Do konce srpna 2016 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP od začátku roku 18 983 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opětovně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let. Případně musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud tedy konkrétní uchazeč o zaměstnání spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku a dotyčný může u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opakovaně. Není tedy nutné, aby byl v evidenci minimálně tři měsíce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl tento proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality, předáků nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo od začátku letošního roku do konce srpna šanci získat zaměstnání 15 103 uchazečů. Celkem 58 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 516 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.
Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 8. 2016 se jich účastnilo celkem 1 034 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 210 105 žen (54,1 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 55 410 OZP (14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci srpna 1 778 OZP (z toho jich 47 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 177 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 94 189 lidí, tj. 24,2 % všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2016 – 24 %, srpen 2015 – 20,8 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 498 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 93 908 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červenec 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla po Maltě druhou nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a to v rámci sezónně očištěných (ČR – 4,2 %, EU - 8,6 %) i neočištěných (ČR – 4,3 %, EU – 8,3 %) dat.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Ilustrační obrázek: geralt
08.09.2016 (autor Redakce)Související

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

ÚP ČR nabídne na Veletrhu práce v Jihlavě rady i pomoc

vydáno 11.10.2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne v Dělnickém domě v Jihlavě (Žižkova 1696/15) mezi 9.00 – 16.00 hodinou Veletrh práce. Více než dvacítka firem nabídne zájemcům volná místa v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v elektrotechnice, dopravě, ve výrobě nebo v administrativě. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  426
ne  62
nevím  28

Hlasovalo 516 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz