Nezaměstnanost v srpnu klesla, počet volných míst je rekordní

K 31. 8. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 450 666 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 675 méně než v červenci a o 84 559 méně než v srpnu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 434 497 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,2 % (červenec 2015 – 6,3 %, srpen 2014 - 7,4 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 103 768 – nejvíce od prosince 2008. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V červenci měla jednu z nejnižších nezaměstnaností. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,8 %), Prachatice (3,1 %), Rychnov nad Kněžnou (3,4 %), Benešov a Jindřichův Hradec (oba 3,6 %), Rokycany, Jičín a Písek (shodně 3,7 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,7 %), Karviná (11,2 %), Ústí nad Labem (11 %), Bruntál a Ostrava - město (shodně 10,3 %), Chomutov (9,8 %), Děčín (8,6 %) a Sokolov (8,5 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 60 okresů - největší Jindřichův Hradec (o 3,9 %), Praha-východ a Jičín (shodně o 3,5 %), Rakovník (o 3,4 %), Trutnov (o 3,1 %) a České Budějovice (o 2,7 %). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 6 regionů, nejvyšší pak okres Znojmo (o 1,4 %), Benešov (o 0,5 %), Teplice (o 0,3 %), Pelhřimov a Liberec (shodně o 0,2 %).

„V srpnu se situace vyvíjela dle očekávání. Nezaznamenali jsme žádný sezónní výkyv. Po mírném nárůstu v červenci nezaměstnanost opět klesla. Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin se nadále zvyšoval počet volných pracovních míst - rekordní nárůsty v tomto ohledu hlásí všechny regiony. Například Olomoucký či Liberecký kraj evidují nejvyšší počet volných pozic od roku 2001. A to svědčí o tom, že česká ekonomika oživuje,“ shrnuje zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V nadcházejících měsících bude nezaměstnanost pravděpodobně stagnovat nebo, vlivem příchodu hlavní vlny absolventů do evidence a postupného ukončování sezonních prací, mírně vzroste.

Přestože se absolventi zpravidla hlásí na ÚP ČR až v průběhu září, patřila právě tato skupina uchazečů mezi ty, které během srpna přicházely v hojnějším počtu do evidence. Celkem bylo k 31. 8. 2015 bez práce 17 844 bývalých studentů. To je oproti červenci o 2 077 osob více. Ve srovnání s přechozími roky je ale jejich počet nižší. „Počet absolventů klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají statut studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, které si mohou tzv. vychovat k obrazu svému,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

V evidenci se objevují nejčastěji absolventi škol zaměřených na gastronomii, ekonomiku a ekonomii, administrativu, podnikání, ekologii či filozofii. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci se dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají postupovat, pokud zaměstnání nenajdou.

Pokud jde o učitele a další pedagogické pracovníky ve školství, v srpnu jejich počet klesl. Celkem jich úřad evidoval 7 936. Do evidence se přihlásilo 1 074 lidí z tohoto oboru, naopak do zaměstnání jich nastoupilo 2 161. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 1 615 osob. Meziměsíčně stoupl počet volných míst v této oblasti. Zaměstnavatelé jich nabízeli celkem 1 540. Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 336 volných pozic. „Obecně můžeme říci, že i na základě změny zákona zaznamenáváme nárůst volných míst na těchto pozicích. Nastavuje nová kritéria pro výkon tohoto povolání, a poptávka po učitelích se proto zvyšuje,“ uvádí ředitelka Sadílková.

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují zaměstnanci ÚP ČR firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření APZ, ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 103 768 - o 5 713 více než v červenci a o 49 044 více než před rokem.

„Zaměstnavatelé oceňují nejen možnost finanční podpory, ale také pomocnou ruku, kterou jim ÚP ČR nabízí například v podobě předvýběru vhodných uchazečů o zaměstnání na hlášená volná pracovní místa. Tato aktivita z naší strany jim šetří čas, který pak mohou využít jinde,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,3 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (17,1), Bruntál (14,7), Karviná (13,2), Chomutov (12,7), Most (11,5) a Hodonín (9,6). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci srpna 9 210 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 28 643 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v srpnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení či pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. Dále hledali řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky, kuchaře a prodavače, pracovníky v administrativě, ve zdravotnictví i sociální oblasti, kamnáře, dlaždiče, skladníky, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávali proškoleným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, zámečník, nástrojář, mechanik a opravář strojů, řezač plamenem, páječ, seřizovač, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během srpna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 768 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 11 698, meziročně pak o 81 uchazečů vyšší. Z evidence naopak odešlo celkem 47 443 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 1 077 méně než v červenci a o 883 méně než v srpnu 2014. Novou práci získalo 30 429 lidí - o 574 více než v předchozím měsíci a o 210 méně než před rokem. Celkem 8 179 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let - 136 868 osob - a tvořili 30,4 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a v některých regionech nezaměstnaní mezi 40 – 44 roky. Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v domácnostech, hotelích a dalších objektech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy nebo řemeslníků. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 45 % - celkem 202 868 osob. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.
Jak už bylo uvedeno, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci srpna 59 192 uchazečů o zaměstnání, z toho 22 155 tvořili lidé nad 55 let. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 475 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v srpnu šanci získat zaměstnání 21 332 uchazečů. Celkem 96 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, zemědělství, strojírenství dále na ně přijímají řidiče, asistenty/ky, výrobní, montážní a dělníky a řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 2 867 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, fotografických služeb, grafických či kreslířských prací, ve stavebnictví (zedník, truhlář), zemědělství, prodeji, obchodě či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 8. 2015 se jich účastnilo celkem 8 737 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené zejména na základní počítačové dovednosti a práci v sociálních službách. Měli zájem i o svářečské kurzy a kurzy účetnictví nebo chtěli získat profesní řidičské průkazy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci srpna evidoval ÚP ČR 21 633 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 17 844. Celkový počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 1 858 a meziročně pak o 3 752 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 % (červenec 2015 - 4,3 %, srpen 2014 – 4,7 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 8. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 652 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 241 608 žen (53,6 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 58 353 OZP (12,9 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci srpna 1 693 OZP (z toho jich 48 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, pro prodavače, skladníky, operátory call centra apod. Celkem 102 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 93 908 lidí, tj. 20,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2015 – 20,8 %, srpen 2014 – 19,6 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 105 150 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červenec 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,2 %, EU28 9 %. Nižší nezaměstnanost v rámci sezónně neočištěných dat než v České republice byla už jen v SRN (4,6 %) a na Maltě 4,8 %). Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 5,1 % a v EU28 9,5 %. ČR se tak dělila spolu s Maltou o 2. místo (SRN – 4,7 %, ČR a Malta 5,1 %).

„Tyto výsledky jsou obrovským úspěchem českých služeb zaměstnanosti a dokazují, že Česká republika v tomto ohledu zvolila správnou cestu,“ vyzdvihuje náměstek ministryně práce a sociálních věci pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Jan Marek.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
09.09.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  21
ne  16
je mi to jedno  2

Hlasovalo 39 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz