Nezaměstnanost v říjnu opět klesla, lidí bez práce je nejméně od února 2009

K 31. 10. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) nejméně uchazečů o zaměstnání od února 2009 - celkem jich bylo 430 432. To je o 11 460 méně než v září a o 89 206 méně než v říjnu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 413 314 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,9 % (září 2015 – 6 %, říjen 2014 – 7,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 107 324 volných pracovních míst. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V září měla druhou nejnižší nezaměstnanost po SRN. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Situace na trhu práce se nadále vyvíjí pozitivně. Česká ekonomika je v dobré kondici a její pokračující růst potvrzuje i fakt, že zaměstnavatelé počítají také v dalších měsících s tím, že budou nabírat nové zaměstnance. Ještě stále dobíhají sezónní práce a značný díl odvádí proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cílený přístup k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

„V tomto ohledu se pozitivně projevuje i vyšší informovanost firem o možných nástrojích APZ, které jim naši zaměstnanci v rámci monitoringu představují. Výsledkem úspěšné snahy zaplnit pozice, jež zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízejí, je mimo jiné pokles jejich počtu v evidenci úřadu. Navíc řada zaměstnavatelů už, po letním výpadku, v řadě činností doplnila stavy zaměstnanců,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo, s postupným utlumováním sezónních prací a ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou, mírně vzrůst. V meziročním srovnání by měla zůstat na nízkých hodnotách“.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,6 %), Rychnov nad Kněžnou (2,8 %), Prachatice (3,1 %), Benešov (3,4 %), Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Jičín a Mladá Boleslav (shodně 3,5 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo větší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,3 %), Karviná (11 %), Ústí nad Labem (10,6 %), Bruntál (10,4 %), Ostrava - město (10,1 %), Chomutov (9,4 %), Sokolov (8,5 %) a Děčín (8,3 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v říjnu 73 okresů - největší Rychnov nad Kněžnou (o 8,7 %), Ústí nad Orlicí (o 6 %), Brno - venkov (o 5,1 %), Mladá Boleslav (o 5 %), Pelhřimov a Plzeň-sever (shodně 4,9 %), Šumperk, Svitavy a Frýdek - Místek (shodně o 4,6 %). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 4 regiony, nejvyšší pak okres Sokolov (o 1,5 %), Český Krumlov (o 1,1 %), Jindřichův Hradec (o 0,9 %) a Znojmo (o 0,2 %).

Jak už bylo řečeno - kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují jeho zaměstnanci firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání a seznamují je nejen s jednotlivými nástroji a opatřeními APZ, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 107 324 - o 1 249 méně než v září a o 49 107 více než před rokem.

Na jedno volné pracovní místo připadají v současné době 4 uchazeči. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (15,4), Bruntál (15), Karviná (14,8), Most (12,2) a Sokolov (11,1). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci října 10 014 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 31 774 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v říjnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali slévače, svářeče, prodavače, kuchaře, řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky, číšníky a servírky, pracovníky v administrativě a pojišťovnictví, zpracovatele masa, ruční baliče, skladníky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, obráběč, zámečník, potrubář, nástrojář, elektrikář, mechanik a opravář strojů, řezač plamenem, páječ, seřizovač, obsluha CNC či důlních stojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během října se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 45 727 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 13 865 osob, meziročně pak klesl o 5 016 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 57 187 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 11 179 méně než v září a o 3 016 méně než v říjnu 2014. Novou práci získalo 37 537 lidí - o 6 574 méně než v předchozím měsíci a o 1 164 méně než před rokem. Celkem 9 667 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let - 131 661 osob - a tvořili 30,6 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a v některých regionech nezaměstnaní mezi 40 – 44 roky. Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví nebo řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních). Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 45,2 % - celkem 194 367 osob. Právě na ty, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, se chce zaměřit i generální ředitelka ÚP ČR.

„Je nutné s nimi ještě více individuálně pracovat, komunikovat se školami a vést zájemce při jejich výběru tak, aby zvolili ten nejvhodnější obor. Obor, ve kterém budou mít vysoké šance na uplatnění,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková. V tomto ohledu pomáhá ÚP ČR zájemcům v rámci burz práce, přehlídek škol a veletrhů řemesel, které právě v tomto období pořádá v hojném počtu po celé republice. Jejich výhodou je, že lidé najdou na jednom místě zástupce řady zařízení, mohou si prohlédnout práce studentů či se osobně informovat o tom, co která profese obnáší a jaké možnosti studia školy nabízejí. V neposlední řadě se dozví také informace o následném uplatnění na trhu práce.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci října podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 57 585 uchazečů a zájemců o zaměstnání, z toho 26 118 tvořili lidé nad 50 let. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 300 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

„Cílem tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání získat nebo si oživit pracovní návyky, a tím pádem si zvýšit šance na získání zaměstnání na trhu práce,“ vysvětluje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v říjnu šanci získat zaměstnání 21 303 uchazečů. Celkem 83 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, zemědělství, strojírenství či charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, čerpadláře, kosmetičky, holiče, výrobní a montážní dělníky a řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 2 655 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, ve stavebnictví (zedník, truhlář, podlahář), v zemědělství, lesnictví, obchodě či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 10. 2015 se jich účastnilo celkem 9 675 lidí. Nejčastěji jsou realizovány rekvalifikace zaměřené zejména na základní počítačové dovednosti a práci v sociálních službách. Je zájem i o svářečské kurzy, kurzy účetnictví či pro strážné. Velmi častými rekvalifikacemi jsou kurzy za účelem získání řidičských oprávnění pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, včetně profesních průkazů. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

V předchozím měsíci opadla hlavní vlna příchodu absolventů do evidence ÚP ČR. Meziměsíčně jich bylo o 1 492 méně. Bez práce bylo k 31. 10. 2015 celkem 21 597 bývalých studentů (říjen 2012 – 32 506, říjen 2013 – 37 503, říjen 2014 – 27 930). Na konci října evidoval ÚP ČR 25 238 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 355 a meziročně pak o 6 439 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9 % (září 2015 – 6 %, říjen 2014 – 6,1 %).

V evidenci Úřadu práce ČR převládají absolventi se středním odborným vzděláním, tj. vyučení, a absolventi středních odborných škol s maturitou. Nejpočetněji jsou mezi nezaměstnanými zastoupeni bývalí studenti středních škol zaměřených na gastronomii, hotelnictví a turismus. Hůře hledají uplatnění na trhu práce také absolventi oborů jako je podnikání, osobní a provozní služby. V případě vysokoškoláků nejčastěji přicházejí na ÚP ČR ti, kteří vystudovali ekonomii. Naopak nejméně je bývalých posluchačů lékařských, právnických či strojírenských vysokých škol. V případě všech mladých lidí platí, že největší šance na získání práce mají absolventi technických a řemeslných oborů. Aby jim ÚP ČR co nejvíce zjednodušil vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají postupovat, pokud zaměstnání nenajdou.

Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. K 31. 10. 2015 do něj bylo zapojeno celkem 668 uchazečů.
V uplynulém měsíci bylo bez práce 227 692 žen (52,9 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 57 030 OZP (13,2 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci října 1 679 OZP (z toho jich 43 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, prodavačům, skladníkům, operátorům call centra apod. Celkem 96 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 85 241 lidí, tj. 19,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (září 2015 – 19,6 %, říjen 2014 – 18,5 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 96 083 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za září 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 4,6 %, EU28 9,1 %. Nižší nezaměstnanost v rámci sezónně neočištěných dat než v České republice byla už jen v SRN (4,3 %). Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti činila v ČR 4,8 % a v EU28 9,3 %. V ČR tak byla po Německu (4,5 %) druhá nejnižší v Evropě.

Pozitivní vývoj na českém trhu práce potvrzují i výsledky ČSÚ. Podle nich bylo z evropských regionů nejméně lidí, kteří jsou déle než jeden rok bez práce, v Praze. S mírou dlouhodobé nezaměstnanosti 0,8 % se hlavní město ČR loni dělilo o první místo s Horním Bavorskem a Západním Rakouskem.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
09.11.2015 (autor Redakce)



Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  507
ne  73
nevím  30

Hlasovalo 610 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz