Nezaměstnanost v červenci - 6,3 %, počet volných míst stále roste

K 31. 7. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 456 341 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 946 více než v červnu a o 85 023 méně než v červenci 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 440 130 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,3 % (červen 2015 – 6,2 %, červenec 2014 – 7,4 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 98 055 – nejvíce od prosince 2008. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V červnu měla 2. nejnižší nezaměstnanost hned po SRN. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,9 %), Prachatice (3,1 %), Rychnov nad Kněžnou (3,4 %), Benešov (3,5 %), Jindřichův Hradec (3,7 %), Mladá Boleslav, Rokycany, Písek a Pelhřimov (shodně 3,8 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,9 %), Karviná (11,4 %), Ústí nad Labem (11,2 %), Bruntál (10,6 %), Ostrava – město (10,4 %), Chomutov (9,9 %), Děčín (8,8 %) a Sokolov (8,6 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 17 okresů - největší Český Krumlov (o 3,3 %), Jeseník (o 3,2 %), Česká Lípa (o 3 %), Prostějov (o 2,5 %) a Teplice (o 2 %). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 58 regionů, nejvyšší pak okres Pardubice (o 6,6 %), Svitavy (o 5,7 %), Žďár nad Sázavou (o 4,5 %), Ústí nad Orlicí a Pelhřimov (shodně o 4,2 %) a Rokycany (o 3,9 %).

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí především každoročně se opakující příchod části pedagogů a dalších pracovníků ve školství do evidence ÚP ČR. Ve vyšším počtu se nám hlásili také rodiče dětí ve školním věku, kteří nemají přes prázdniny zajištěné hlídání a v menší míře začali přicházet i absolventi škol,“ říká zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Přestože se meziměsíčně počet uchazečů o zaměstnání zvýšil, pokračující nárůst počtu volných pracovních míst a meziroční pokles nezaměstnaných o více než 85 tisíc osob, svědčí o tom, že česká ekonomika i nadále oživuje.“

To potvrzuje i fakt, že zaměstnavatelé hlásí v rámci monitorovacích návštěv nárůst zakázek ve výrobě, službách a hlavně ve stavebnictví. V plném proudu jsou sezónní práce, které také vývoj na pracovním trhu stále ovlivňují.

Jak už bylo řečeno, obdobně jako v předchozích letech, i letos v červenci přicházeli ve větší míře do evidence ÚP ČR pedagogičtí a další pracovníci ve školství, kteří měli uzavřený pracovní poměr na dobu určitou. Nově se jich přihlásilo 3 846, naopak do zaměstnání jich nastoupilo 84. Celkem jich úřad evidoval 9 079 (v červenci 2014 jich bylo 9 617), z toho nejvíce - 1 981 – bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ. Pokud jde o volná místa v tomto oboru, těch bylo v databázi ÚP ČR 1 684 (v červenci 2014 jich bylo 848). Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 374 volných pozic.

Pokud jde o rodiče dětí do 15 let, meziměsíčně jich v evidenci ÚP ČR přibylo 1 977. Celkem jich bylo 58 252 a tvořili 12,8 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

V nadcházejících měsících by měla nezaměstnanost spíše stagnovat, maximálně mírně vzrůst. Důvodem je hlavně snížená aktivita firem v letním období, kdy si řada zaměstnanců vybírá dovolenou.

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují zaměstnanci ÚP ČR firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření APZ, ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 98 055 - o 1 072 více než v červnu a o 46 976 více než před rokem.

„Zaměstnavatelé oceňují nejen možnost finanční podpory, ale také pomocnou ruku, kterou jim ÚP ČR nabízí například v podobě předvýběru vhodných uchazečů o zaměstnání na hlášená volná pracovní místa. Tato aktivita z naší strany jim šetří čas, který pak mohou využít jinde,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (19,9), Ústí nad Labem (18,4), Karviná (14,4), Hodonín (13,1), Most (13) a Chomutov (12,9). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci července 8 820 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 26 002 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v červenci největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče (především nákladních automobilů), kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení či pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. Dále hledali řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky, kuchaře a prodavače, pracovníky v administrativě, ve zdravotnictví i sociální oblasti, skladníky, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávali proškoleným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, kovodělník, zámečník, nástrojář, mechanik a opravář strojů, elektrikář, elektromechanik, řezač plamenem, páječ, seřizovač, plastikář, obsluha CNC a důlních strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během července se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 53 466 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 10 830, meziročně pak o 3 012 uchazečů nižší. Z evidence naopak odešlo celkem 48 520 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 8 410 méně než v červnu a o 3 773 méně než v červenci 2014. Novou práci získalo 29 855 lidí - o 7 280 méně než v předchozím měsíci a o 1 799 méně než před rokem. Celkem 9 587 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let, kteří tvoří 30,4 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a v některých regionech nezaměstnaní mezi 40 – 44 roky. Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy nebo řemeslníků.
Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 45,3 % - celkem 206 747 osob. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Jak už bylo uvedeno, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci července 59 894 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 480 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v červenci šanci získat zaměstnání 20 277 uchazečů. Celkem 94 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, strojírenství, ostraze, obchodě, ve službách, dále na ně přijímají řidiče, asistenty/ky, čerpadláře, výrobní, montážní a stavební dělníky a řemeslníky, kosmetičky, holiče, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 2 843 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, ve stavebnictví (zedník, truhlář), v tesařství, zemědělství, prodeji, obchodě, textilnictví či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 7. 2015 se jich účastnilo celkem 10 175 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené zejména na základní počítačové dovednosti a práci v sociálních službách. Měli zájem i o svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá. Během šesti měsíců letošního roku se zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů 22 396 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Více než 80 % z nich rekvalifikaci v tomto období úspěšně ukončilo. Za půl roku jim ÚP ČR poskytl celkem 183 090 492 Kč.

Na konci července evidoval ÚP ČR 19 775 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 15 767. Celkový počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 1 633 a meziročně pak o 3 973 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 % (červen 2015 - 4 %, červenec 2014 – 4,4 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 7. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 958 uchazečů. O tom, že program sklízí úspěch u zaměstnavatelů i absolventů svědčí fakt, že se do něj přihlásilo od zahájení jeho realizace (1. 7. 2013) do konce června 2015 celkem 11 041 zaměstnavatelů z celé ČR. V jeho rámci nabídli absolventům a mladým lidem 14 945 pracovních míst. Stejný ohlas eviduje ÚP ČR i na straně mladých lidí – zájem o vstup do projektu jich projevilo už 13 610 a 10 979 z nich do něj vstoupilo. Pracovní smlouvu prozatím podepsalo 8 727 absolventů. ÚP ČR dosud poskytl zaměstnavatelům příspěvky v celkové výši přesahující 1,203 mld. Kč.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 243 563 žen (53,4 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 58 652 OZP (12,9 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci července 1 706 OZP (z toho jich 46 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, prodeji a ostraze, pro prodavače, skladníky, operátory call centra apod. Celkem 103 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM. ÚP ČR evidoval ke konci července 38 133 vymezených míst pro OZP. Za šest měsíců letošního roku poskytl na podporu zaměstnávání OZP přes 2 mld. Kč.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 94 864 lidí, tj. 20,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2015 – 19,2 %, červenec 2014 – 19,9%). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 107 762 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červen 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 4,8 %, EU28 9,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 4,9 % a v EU28 9,6 %. Nižší nezaměstnanost než v České republice byla už jen v SRN (4,6 %).

„Tyto výsledky jsou obrovským úspěchem českých služeb zaměstnanosti,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
10.08.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  2
ne  0
je mi to jedno  0

Hlasovalo 2 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz