Než půjdete volit prezidenta republiky

Po příchodu do volební místnosti prokážete totožnost a státní občanství ČR buď občanským průkazem, nebo pasem. Tomu, kdo do volební místnosti dorazí bez dokladů totožnosti, nebude hlasování umožněno. Voliči, kteří chtějí volit ve volebním okrsku mimo území trvalého bydliště, odevzdají okrskové volební komisi voličský průkaz. Od komise obdržíte prázdnou úřední obálku opatřenou razítkem, případně sadu hlasovacích lístků, s těmi se odeberete do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, tzv. za plentu.

Za plentou vyberete hlasovací lístek jednoho z kandidátů (každý kandidát má svůj vlastní hlasovací lístek, v prezidentské volbě se nekroužkuje ani nezaškrtává) a vložíte jej do úřední obálky. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku či provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Další informace naleznete zde.

Téma: , Zdroj: Ministerstvo vnitra
11.01.2013 (autor Redakce)


Související

Výdaje na volby a dostupnost volebních místností pro voliče jsou v obdobných obcích a městech rozdílné

vydáno 31.10.2016

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli stát financoval přípravu a konání voleb v letech 2010 až 2014 hospodárně, účelně a efektivně. Kontroloři se zaměřili na volby do Evropského parlamentu konané v letech 2009 a 2014, volby do Poslanecké sněmovny v letech 2010 a 2013 a na volby prezidenta v roce 2013....

Téma: Samospráva a regiony / Veřejné finance / Volby

Nové volby do obecních zastupitelstev se v sobotu uskuteční ve 41 obci

vydáno 12.03.2015

V sobotu 14. března 2015 se uskuteční volby do zastupitelstev 41 obce. Jedná se převážně o obce s jedním volebním okrskem z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského.

Téma: Volby

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

vydáno 12.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014.

Téma:

Anketa

Které označení považujete za správné?

Těhotná matka  359
Těhotný člověk  29

Hlasovalo 388 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz