Než půjdete volit prezidenta republiky

Po příchodu do volební místnosti prokážete totožnost a státní občanství ČR buď občanským průkazem, nebo pasem. Tomu, kdo do volební místnosti dorazí bez dokladů totožnosti, nebude hlasování umožněno. Voliči, kteří chtějí volit ve volebním okrsku mimo území trvalého bydliště, odevzdají okrskové volební komisi voličský průkaz. Od komise obdržíte prázdnou úřední obálku opatřenou razítkem, případně sadu hlasovacích lístků, s těmi se odeberete do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, tzv. za plentu.

Za plentou vyberete hlasovací lístek jednoho z kandidátů (každý kandidát má svůj vlastní hlasovací lístek, v prezidentské volbě se nekroužkuje ani nezaškrtává) a vložíte jej do úřední obálky. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku či provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Další informace naleznete zde.


Téma: Volby, Zdroj: Ministerstvo vnitra
11.01.2013 (autor Redakce)Související

Volby do Evropského parlamentu

vydáno 30.01.2019

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019.

Téma: Volby
www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz