HelpGDPR.cz

Národní zemědělské dotace na rok 2018

Vláda dne 6. prosince schválila národní dotační programy pro české zemědělství na rok 2018, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2 miliardy korun. Peníze půjdou například na zlepšení genetického potenciálu zvířat, pohodu hospodářských zvířat, kvalitu produkce nebo do Nákazového fondu.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Největší částka ve výši 600 milionů korun jde do Nákazového fondu, ze kterého se hradí vybrané preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Struktura podpory pro rok 2018 navazuje na programy z předešlých let. Velká část je směřována do živočišné výroby, kde jsou programy zaměřeny zejména na udržování a zlepšování genetického potenciálu a úrovně pohody hospodářských zvířat, zlepšení kvality produkce mléka, prevenci nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (Nákazový fond) a podporu včelařství. Programy v rostlinné výrobě podpoří například biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a restrukturalizaci ovocných sadů. Přispějí také k ozdravování polních a speciálních plodin podporou prevence virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a podporou šlechtitelské činnosti

Na národní zemědělské dotace v roce 2018 vláda vyčlenila ve státním rozpočtu 2,05 miliardy korun. Na neinvestiční výdaje je určeno 1,6 miliardy, 420 milionů mohou žadatelé využít na pořízení dlouhodobého majetku. Probíhají jednání o dalším posílení tohoto rozpočtu z úspor rezortu. Podmínky pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách.

 

Název programu

 

 rok 2018
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 tis. Kčtis. Kč
Podpora včelařství80 000 
Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody 20 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 60 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200 000 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin133 00017 000
Genetické zdroje70 000 
Nákazový fond600 000 
Poradenství a vzdělávání103 300500
Podpora evropské integrace nevládních organizací15 000 
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe13 000 
Podpora zpracování zemědělských produktů 300 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků63 200 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů5 000 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením10 00023 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti34 000 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat300 000 
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče3 000 
 1 629 500420 500
C e l k e m2 050 000

07.12.2017 (autor Redakce)Související

Při kontrole s Policií ČR zjistili veterinární inspektoři závadu u 16 procent zásilek živočišných produktů

vydáno 20.03.2018

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v první polovině března ve spolupráci s Policií ČR rozsáhlou kontrolní akci ve většině krajů České republiky. V rámci dvoudenní akce zkontrolovali veterinární inspektoři za asistence policistů celkem 43 vozidel vezoucích živočišné produkty. Závadu zjistili v 16 procentech...

Téma: Zemědělství

SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

vydáno 19.03.2018

Státní zemědělský intervenční fond, který administruje zemědělské dotace, vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory, a to na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. O první dotační titul požádalo 296 žadatelů, mezi které bude rozděleno 27 milionů korun, o podporu na produkci...

Téma: Zemědělství

Pro řešení afrického moru prasat je nutné radikálně snížit počet divokých prasat

vydáno 19.03.2018

Radikálně snížit počet divokých prasat, a tím snížit riziko zavlečení afrického moru prasat (AMP) do chovů, pomůže zavedení zástřelného v celé České republice. Ministerstvo zemědělství připravilo návrh, podle kterého by se za každé odlovené divoké prase vyplácelo zástřelné ve výši 2 tisíce korun.

Téma: Zemědělství

Anketa

Vyplňujete si sami daňové přiznání?

ano  255
ne  125

Hlasovalo 380 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz