https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-posouzeni_rizik_gdpr

Národní zemědělské dotace na rok 2018

Vláda dne 6. prosince schválila národní dotační programy pro české zemědělství na rok 2018, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2 miliardy korun. Peníze půjdou například na zlepšení genetického potenciálu zvířat, pohodu hospodářských zvířat, kvalitu produkce nebo do Nákazového fondu.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Největší částka ve výši 600 milionů korun jde do Nákazového fondu, ze kterého se hradí vybrané preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Struktura podpory pro rok 2018 navazuje na programy z předešlých let. Velká část je směřována do živočišné výroby, kde jsou programy zaměřeny zejména na udržování a zlepšování genetického potenciálu a úrovně pohody hospodářských zvířat, zlepšení kvality produkce mléka, prevenci nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (Nákazový fond) a podporu včelařství. Programy v rostlinné výrobě podpoří například biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a restrukturalizaci ovocných sadů. Přispějí také k ozdravování polních a speciálních plodin podporou prevence virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a podporou šlechtitelské činnosti

Na národní zemědělské dotace v roce 2018 vláda vyčlenila ve státním rozpočtu 2,05 miliardy korun. Na neinvestiční výdaje je určeno 1,6 miliardy, 420 milionů mohou žadatelé využít na pořízení dlouhodobého majetku. Probíhají jednání o dalším posílení tohoto rozpočtu z úspor rezortu. Podmínky pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách.

 

Název programu

 

 rok 2018
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 tis. Kčtis. Kč
Podpora včelařství80 000 
Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody 20 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 60 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200 000 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin133 00017 000
Genetické zdroje70 000 
Nákazový fond600 000 
Poradenství a vzdělávání103 300500
Podpora evropské integrace nevládních organizací15 000 
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe13 000 
Podpora zpracování zemědělských produktů 300 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků63 200 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů5 000 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením10 00023 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti34 000 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat300 000 
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče3 000 
 1 629 500420 500
C e l k e m2 050 000

07.12.2017 (autor Redakce)Související

Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni

vydáno 19.10.2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Téma: Zemědělství

MZe odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření

vydáno 18.10.2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal pravidla programu Podpora prevence před povodněmi IV. Do roku 2024 tak vzniknou protipovodňová opatření, zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem, s celkovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy korun. Program navazuje na třetí etapu prevence před...

Téma: Zemědělství

Včelařské dotace za rok 2018 šly do koruny za včelaři

vydáno 17.10.2018

Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci druhého roku tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. srpna 2017 do 31. července 2018. Obrovský zájem českých včelařů dokládá opakovaný...

Téma: Ekonomika a finance / Zemědělství

Anketa

Zúčastňujete se zasedání zastupitelstva Vaší obce/města?

pravidelně  10
občas  8
ne  27

Hlasovalo 45 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz