https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Na projekty podporující nadnárodní spolupráci je letos připraveno 60 milionů EUR

Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude přibližně 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu našich životů v různých oblastech.

„Výsledky projektů z předcházejících výzev programů nadnárodní spolupráce jsou důkazem toho, že týmy tvořené partnery z různých regionů Evropy se dovedou navzájem skvěle inspirovat. Nalezení inovativních způsobů, jak co nejlépe propojit potřeby veřejných institucí, univerzit, podnikatelských subjektů anebo i komunit, je tím pádem přirozeným efektem jejich spolupráce. Zájem institucí z České republiky o tento typ projektů proto vnímám velice pozitivně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Díky programům podporující nadnárodní spolupráci zatím mohlo být realizováno celkem 111 projektů s českou účastí, a to v celkovém objemu téměř 25 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partneři se díky nim mohou podílet na zavádění inovací, uplatňovat nové postupy v oblasti nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ochrany přírodních a kulturních zdrojů, ale i v oblasti zlepšování institucionální kapacity. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Národním koordinátorem a Národním kontaktním místem programů nadnárodní spolupráce v ČR, se snaží žadatelům a příjemcům nabídnout co nejpříznivější podmínky pro zapojování do projektů.
Jedním z projektů Interreg CENTRAL EUROPE, které mají potenciál dále zúročit své výsledky v aktuálně vyhlášené výzvě, je například projekt VirtualArch. Archeologický ústav Akademie věd ČR se jako jeden z partnerů podílí na mapování historicky zajímavých lokalit a jejich zpracováním do virtuálních 3D verzí, včetně vyvíjené mobilní aplikace dostupné pro veřejnost. Žadatelé mohou žádat o dotaci z celkem 7 nabízených tematických oblastí, mezi které patří například kulturní dědictví, dostupnost vzdálených a hraničních regionů či energeticky účinná renovace budov veřejného sektoru ve městech.

Dalším realizovaným projektem s českou účastí v oblasti dopravy je například projekt Rumobil. Partneři v něm jako součást pilotních akcí zavádějí linky autobusů v odlehlých regionech, např. ve venkovních oblastech, s tím, že pro naplánování jejich provozu využívají smart nástroje. Více aktuálních informací o probíhajících výzvách je možné získat na webových stránkách programů pro Interreg CENTRAL EUROPE a pro Interreg DANUBE.

Při příležitosti vyhlášení 4. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE jsou pro zájemce naplánované průvodní akce. Národní kontaktní místo programu zájemce z ČR zve na konzultační infoden 19. března 2019 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj; registrace je otevřena přes tento link. Akce pro účastníky ze všech členských států se bude konat v Bruselu 7. května 2019. Registrace bude dostupná přes webové stránky programu zde.


Téma: Ekonomika a finance, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: mmr.cz
12.03.2019 (autor Redakce)Související

Hospodaření Vojenské zdravotní pojišťovny: chyby v evidenci pojištěnců i v zadávání zakázek

vydáno 14.05.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak hospodařila Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) v letech 2015 až 2017 s prostředky vybranými na veřejném zdravotním pojištění. Kontroloři prověřili celkem 3,9 miliardy korun a zjistili řadu nedostatků. Pojišťovna měla například chyby v evidenci pojištěnců a nárokovala platby za...

Téma: Ekonomika a finance

MMR - právě vychází publikace Národní dotační zdroje

vydáno 10.05.2019

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Inteligentní dopravní systémy: budování vysokorychlostních vah nabralo zpoždění

vydáno 07.05.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem Ministerstvo dopravy (MD) řídilo a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) zavádělo v letech 2012 až 2018 vybrané silniční inteligentní dopravní systémy (ITS). Tyto systémy budují MD a ŘSD v návaznosti na tzv. akční plán rozvoje inteligentních dopravních...

Téma: Doprava / Ekonomika a finance


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz