Na projekty podporující nadnárodní spolupráci je letos připraveno 60 milionů EUR

Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude přibližně 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu našich životů v různých oblastech.

„Výsledky projektů z předcházejících výzev programů nadnárodní spolupráce jsou důkazem toho, že týmy tvořené partnery z různých regionů Evropy se dovedou navzájem skvěle inspirovat. Nalezení inovativních způsobů, jak co nejlépe propojit potřeby veřejných institucí, univerzit, podnikatelských subjektů anebo i komunit, je tím pádem přirozeným efektem jejich spolupráce. Zájem institucí z České republiky o tento typ projektů proto vnímám velice pozitivně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Díky programům podporující nadnárodní spolupráci zatím mohlo být realizováno celkem 111 projektů s českou účastí, a to v celkovém objemu téměř 25 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partneři se díky nim mohou podílet na zavádění inovací, uplatňovat nové postupy v oblasti nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ochrany přírodních a kulturních zdrojů, ale i v oblasti zlepšování institucionální kapacity. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Národním koordinátorem a Národním kontaktním místem programů nadnárodní spolupráce v ČR, se snaží žadatelům a příjemcům nabídnout co nejpříznivější podmínky pro zapojování do projektů.
Jedním z projektů Interreg CENTRAL EUROPE, které mají potenciál dále zúročit své výsledky v aktuálně vyhlášené výzvě, je například projekt VirtualArch. Archeologický ústav Akademie věd ČR se jako jeden z partnerů podílí na mapování historicky zajímavých lokalit a jejich zpracováním do virtuálních 3D verzí, včetně vyvíjené mobilní aplikace dostupné pro veřejnost. Žadatelé mohou žádat o dotaci z celkem 7 nabízených tematických oblastí, mezi které patří například kulturní dědictví, dostupnost vzdálených a hraničních regionů či energeticky účinná renovace budov veřejného sektoru ve městech.

Dalším realizovaným projektem s českou účastí v oblasti dopravy je například projekt Rumobil. Partneři v něm jako součást pilotních akcí zavádějí linky autobusů v odlehlých regionech, např. ve venkovních oblastech, s tím, že pro naplánování jejich provozu využívají smart nástroje. Více aktuálních informací o probíhajících výzvách je možné získat na webových stránkách programů pro Interreg CENTRAL EUROPE a pro Interreg DANUBE.

Při příležitosti vyhlášení 4. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE jsou pro zájemce naplánované průvodní akce. Národní kontaktní místo programu zájemce z ČR zve na konzultační infoden 19. března 2019 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj; registrace je otevřena přes tento link. Akce pro účastníky ze všech členských států se bude konat v Bruselu 7. května 2019. Registrace bude dostupná přes webové stránky programu zde.


Téma: Ekonomika a finance, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: mmr.cz
12.03.2019 (autor Redakce)Související

MF vykazovalo neexistující pohledávky spojené s evropskými penězi

vydáno 19.03.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví Ministerstva financí (MF) za rok 2017. Kontrola se zaměřila na vybrané oblasti účetnictví – například na operace a zůstatky Národního fondu, které souvisejí s toky finančních prostředků z Evropské unie do ČR, národní transfery nebo přehledy o peněžních tocích a...

Téma: Ekonomika a finance

IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

vydáno 13.03.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získal dodatečných 5,2 miliardy korun, které poputují k náhradním projektům vybraných výzev. Navíc bude v květnu 2019 vyhlášena nová výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Ministerstvo zdravotnictví nemělo v závěrečném účtu a finančním výkazu významné nesprávnosti

vydáno 12.03.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví (MZd), vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2017. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZd v roce 2017 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z nich se následně sestavuje...

Téma: Ekonomika a finance

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  302
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 495 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz