Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů

Od roku 2018 se mění pravidlo pro ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne.

Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Pokud tedy například obecně závazná vyhláška zavádí osvobození či úlevu od poplatku pro starobní důchodce a současně nestanoví jinou lhůtu, ve které je třeba tuto skutečnost obecnímu úřadu ohlásit, musí tak poplatník učinit do 15 dní ode dne přiznání starobního důchodu. Pokud mu byl starobní důchod přiznán již dříve, měl by tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu do 15. ledna 2018, jinak mu nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne.

Do konce roku 2017 platilo, že zákon s nedodržením zákonné lhůty nespojoval automaticky zánik nároku na osvobození. Nyní se to mění, a pokud poplatník lhůtu nedodrží, ztrácí na osvobození od placení místního poplatku nárok.

Ombusmanka by proto ráda upozornila širokou veřejnost na tuto změnu právní úpravy, aby si poplatníci lhůtu hlídali a předešli ztrátě svého nároku na osvobození.

S problémy souvisejícími s osvobozením od poplatku a mnohými dalšími z oblasti správy místních poplatků se ombudsmanka pravidelně setkává v podnětech stěžovatelů. Rozhodla se proto zpracovat materiál, ve kterém shrnuje, s jakými problémy se při prověřování podnětů nejčastěji setkává a uvádí svá stanoviska a doporučení. Materiál je dostupný zde. Základní informace o správě místních poplatků naleznete v informačním letáku zde.


09.01.2018 (autor Redakce)Související

Na zpracování územních plánů poskytne MMR 20 milionů korun

vydáno 12.01.2018

Obce získají od Ministerstva pro místní rozvoj dalších 20 milionů korun na zpracování územních plánů. Právě v těchto dnech byl totiž ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotací. Celkem bylo podáno 173 žádostí v celkové hodnotě 38 milionů korun, což je téměř dvojnásobný převis částky, která byla pro tuto výzvu určena.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Pro venkov má IROP připraveno osm miliard korun

vydáno 10.01.2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral místní akční skupiny (MAS), které mohou realizovat strategii CLLD z IROP. Jejich počet se zastavil na čísle 178. Pro...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Vláda schválila numizmatickou novelu

vydáno 08.01.2018

Vláda České republiky schválila dne 3. ledna 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, a postoupila jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která bude návrh zákona projednávat jako sněmovní...

Téma: Ekonomika a finance / Právo a zákony

Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  85
ne  63
nevím, co to je  19

Hlasovalo 167 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz