Na finančních úřadech je stále nevyzvednutých 5,5 milionu korun z II. pilíře důchodového spoření

V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na Finanční správu. Bývalí účastníci důchodového spoření si o vyplacení svých úspor mohou požádat na finančním úřadě až do konce roku 2023.

„Ke konci srpna evidujeme 1 113 účastníků důchodového spoření, kteří si o své prostředky dosud nepožádali. Jedná se o nevyplacené prostředky v celkové výši 5 503 810 Kč,“ uvedl zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek, i částka nevypořádaných prostředků tak jsou stále poměrně vysoké, a to i přesto, že účastníci byli jak penzijními společnostmi, tak finančními úřady o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni.

Nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkovi (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) vyplaceny pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu. Správce daně přeplatek vrátí poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Informaci o existenci přeplatku poskytne místně příslušný správce daně, který se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu (tj. adresou místa trvalého bydliště nebo adresou hlášeného místa pobytu u cizince). K vyplnění žádosti mohou poplatníci využít webovou aplikaci Finanční správy nebo žádost o vrácení přeplatku na pojistném na důchodovém spoření.

Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou v souladu se zákonem převedeny do státního rozpočtu.


Téma: Důchody / Ekonomika a finance, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
08.09.2022 (autor Redakce)Související

IROP podpoří silnice II. třídy

vydáno 29.09.2022

Výstavba obchvatů, mostů i rekonstrukce a modernizace silnic. MMR podpoří prostřednictvím IROP dopravní infrastrukturu v ČR, konkrétně silnice II. třídy. Pro žadatele připravilo více než 10 miliard korun.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Důchody se od ledna zvýší

vydáno 20.09.2022

Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní.

Téma: Důchody

MMR - Na Integrovaný záchranný systém půjde z IROP více než 7 miliard korun

vydáno 16.09.2022

Nové hasičské stanice, specializovaná technika i přístroje pro detekci nebezpečných látek.

Téma: Ekonomika a finance


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz