https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 mld. Kč

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 mld. Kč. Základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč.

Částka převyšující 90 mld. Kč je historicky jedna z nejvyšších částek, které SFDI směřuje do financování dopravní infrastruktury. 

K částce 87,3 mld. Kč se ještě podařilo vyjednat od Ministerstva financí 3 mld. Kč a od Ministerstva dopravy 600 mil. Kč. Dohromady tak bude mít SFDI k dispozici pro financování dopravní infrastruktury v roce 2020 částku téměř 91 mld. Kč. Dále SFDI předpokládá, že v roce 2020 do financování dopravní infrastruktury rovněž zapojí očekávané zůstatky na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. Z této celkové částky přesahující 93 mld. Kč budou více než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část představují národní zdroje.

V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 potřeba dalších finančních prostředků, např. díky urychlení přípravy některých akcí, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. Cílem takového jednání by bylo navýšit rozpočet SFDI a zajistit tak pokrytí potřeb těchto akcí.

Pro srovnání uvádíme, že v roce 2019 činila celková výše schváleného rozpočtu SFDI částku ve výši 86,3 mld. Kč, která byla dále v průběhu roku 2019 upravena na 101,3 mld. Kč. Rozpočet je běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován. Dá se tedy předpokládat  navýšení i v letech 2020 – 2022.

S ohledem na složitý proces přípravy dopravních staveb je v rozpočtu pro rok 2020 zřízena společná položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou rezervovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí.

Rozdělení financí na jednotlivé stavby se bude během roku upravovat podle aktuální situace příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a dle aktuální připravenosti jednotlivých staveb. Rozhodující bude, zda se podaří dokončit přípravu, tedy vykoupit pozemky, zajistit stavební povolení a vybrat zhotovitele.

Takto připravený rozpočet umožní financovat nezbytné výdaje (zejména výdaje na opravu, údržbu a provozní výdaje) výdaje na dopravní infrastrukturu včetně investičních akcí.


Téma: Doprava, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Pixabay
02.12.2019 (autor Redakce)Související

Na těchto silnicích I. třídy budou od ledna kamiony také platit mýto

vydáno 12.12.2019

Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2020 rozšíří na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. Nově bude podléhat zpoplatnění například silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi, dále I/3 od Benešova směrem na Tábor, silnice I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. Konkrétní...

Téma: Doprava

Poslední papírové dálniční známky jsou v prodeji, nově budou od poplatku osvobozena ekologická auta

vydáno 09.12.2019

Na poštách a benzínových pumpách už jsou v prodeji dálniční kupóny pro rok 2020, naposledy mají podobu tištěných známek. Nově za dálniční kupon nebudou muset platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Cena zůstává stejná.

Téma: Doprava

Na investice do budoucnosti ČR v kosmickém průmyslu půjde o bezmála 300 milionů Kč více než letos

vydáno 04.12.2019

Ministerstvo dopravy chce přispět k tomu, aby se ČR i díky kosmickým aktivitám zbavila image nízkonákladové ekonomiky a nálepky montovny. Iniciovalo vládní schválení investic do kosmických aktivit ve výši 1,205 mld. Kč ročně, což je o 275 mil. Kč více než dosud. Od příštího roku se tak do oblasti, která má stále...

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz