Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 mld. Kč

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 mld. Kč. Základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč.

Částka převyšující 90 mld. Kč je historicky jedna z nejvyšších částek, které SFDI směřuje do financování dopravní infrastruktury. 

K částce 87,3 mld. Kč se ještě podařilo vyjednat od Ministerstva financí 3 mld. Kč a od Ministerstva dopravy 600 mil. Kč. Dohromady tak bude mít SFDI k dispozici pro financování dopravní infrastruktury v roce 2020 částku téměř 91 mld. Kč. Dále SFDI předpokládá, že v roce 2020 do financování dopravní infrastruktury rovněž zapojí očekávané zůstatky na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. Z této celkové částky přesahující 93 mld. Kč budou více než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část představují národní zdroje.

V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 potřeba dalších finančních prostředků, např. díky urychlení přípravy některých akcí, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. Cílem takového jednání by bylo navýšit rozpočet SFDI a zajistit tak pokrytí potřeb těchto akcí.

Pro srovnání uvádíme, že v roce 2019 činila celková výše schváleného rozpočtu SFDI částku ve výši 86,3 mld. Kč, která byla dále v průběhu roku 2019 upravena na 101,3 mld. Kč. Rozpočet je běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován. Dá se tedy předpokládat  navýšení i v letech 2020 – 2022.

S ohledem na složitý proces přípravy dopravních staveb je v rozpočtu pro rok 2020 zřízena společná položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou rezervovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí.

Rozdělení financí na jednotlivé stavby se bude během roku upravovat podle aktuální situace příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a dle aktuální připravenosti jednotlivých staveb. Rozhodující bude, zda se podaří dokončit přípravu, tedy vykoupit pozemky, zajistit stavební povolení a vybrat zhotovitele.

Takto připravený rozpočet umožní financovat nezbytné výdaje (zejména výdaje na opravu, údržbu a provozní výdaje) výdaje na dopravní infrastrukturu včetně investičních akcí.


Téma: Doprava, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Pixabay
02.12.2019 (autor Redakce)Související

Drony v ČR budou od příštího roku létat dle nových pravidel

vydáno 28.05.2020

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony“. Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku....

Téma: Doprava

Vláda navrhne snížení DPH na ubytování a vstupenky, rozhodla také o otevření všech železničních a silničních přechodů s Německem a Rakouskem

vydáno 27.05.2020

Pořadatelé sportovních a kulturních akcí a také podnikatelé v ubytovacích službách by mohli ušetřit pět procent na DPH. Automobiloví dopravci by mohli ušetřit na silniční dani dokonce čtvrtinu. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda.

Téma: Daně / Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

vydáno 27.05.2020

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Volný čas a cestování / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz