https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-posouzeni_rizik_gdpr

Na cílenou podporu cestovního ruchu půjde 250 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu. Na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2019 bylo vyčleněno 150 milionů korun, na marketingové aktivity v cestovním ruchu dalších 100 milionů korun. Celkově tak mohou žadatelé získat až 250 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2018 do 15. února 2019.

„Podprogramy cílíme na prodloužení turistické sezóny v destinacích a především pak na rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější, ale bezpochyby atraktivní a zajímavá místa. Dále pak na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury a zvýšení kvalit služeb a nabídky destinací. Programem motivujeme také k zakládání takzvaných organizací destinačního managementu,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
V rámci poslední výzvy podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  bylo podáno 95 žádostí a dotace byla navržena 75 projektům za 77 milionů korun. Mezi ně patří například bezbariérové zpřístupnění hradu Košumberk a Informační a navigační systém města Uherské Hradiště.
 
Výše dotace Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  činí až 50 %, maximálně však pět milionů korun z celkových uznatelných nákladů akce žádosti o dotaci. Přiznaná dotace musí být vyčerpána v roce poskytnutí a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2020. MMR očekává kvalitně a efektivně zpracované projekty zaměřené například na vybavenost turistických tras (odpočívadla, hygienická zázemí, naučné panely), vybavenost a úpravu lyžařských tras, realizaci navigačních a informačních systému v destinacích apod.
 
U podprogramu na Marketingové aktivity v cestovním ruchu mohou žadatelé čerpat dotační prostředky do maximální výše 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu, zbylých 50 % procent tvoří vlastní prostředky žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.
 
Žádosti lze podávat na podatelnu MMR od 1. prosince 2018 do 15. února 2019, 12:00 hod. Více informací o programu, včetně celého znění výzvy a příslušných dokumentů, naleznete na webových stránkách MMR.


20.11.2018 (autor Redakce)Související

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

vydáno 13.12.2018

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice.

Téma: Ekonomika a finance

IROP - peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

vydáno 12.12.2018

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat...

Téma: Ekonomika a finance

NKÚ na příští rok plánuje 32 kontrol

vydáno 10.12.2018

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu schválilo plán kontrolní činnosti na rok 2019. Plán obsahuje 32 kontrol zaměřených například na dopravu, obranu, kulturu, zdravotnictví a další témata.

Téma: Ekonomika a finance

Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  41
ne  143

Hlasovalo 184 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz