MŽP vyhlásilo národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2023

Startuje národní výzva na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu. Její součástí je také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu.

Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, vyhlašovaných Evropskou komisí v letošním roce. „Ministerstvo životního prostředí pro tento rok počítá s celkovou finanční podporou devadesáti milionů korun. Sedmasedmdesát milionů korun půjde na spolufinancování projektů, tři miliony korun na přípravu projektové dokumentace a deset milionů korun na spolufinancování partnerů projektu,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík. „Snažíme se českým žadatelům z programu LIFE maximálně pomáhat. Podpora z národní výzvy je jedním z opatření, které zvedlo zájem na národní i evropské úrovni,“ řekl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračoval: „Potvrdil to i loňský rok. Dnes už víme, že v evropské výzvě 2022 máme prozatím podpořené tři projekty. První z nich - projekt ClimArchiBase vytváří klimatickou vzdělávací platformu pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí. Projekt LIFE in Salt Marshes se zabývá problémem degradace, eutrofizace a ztráty druhové a stanovištní rozmanitosti osmi lokalit lučních mokřadů N2000 a projekt LIFE4ZOO se snaží řešit problém spotřeby a nedostatku vody v zoologických zahradách.“

Hlavní změnou oproti minulému roku je navýšení podpory na jeden projekt z původních 15 na 20 milionů korun. Spolufinancování projektu tedy může činit max. 20 milionů korun a současně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu. Na přípravu projektové dokumentace může být poskytnuta podpora až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun, na jeden projekt. V případě, že bude žádost schválena Evropskou komisí v rámci výzvy unijního programu LIFE, může žadatel získat dokonce zvýšenou podporu na přípravu projektové dokumentace až 200 000 korun. Spolufinancování partnera projektu může činit až 1,5 milionů korun na jednoho partnera.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. „Program LIFE je dobrým zdrojem na financování nápadů podnikatelů i malých, středních i velkých firem. Využívat jej mohou i neziskové organizace, kraje, města, vysoké školy nebo vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě. V Česku se aktuálně s národní podporou realizují třeba projekty zaměřené na praktické uplatnění inovativní technologie pro čištění vod kontaminovaných pesticidy, revitalizaci rašelinišť a obnovu přírodního vodního režimu v horských oblastech nebo ochranu páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří,“ doplnil ministr Hladík.

Unijní program LIFE prostřednictvím projektů plní své poslání, kterým je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je odolné vůči změně klimatu a zároveň přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mail: life@mzp.cz. Další informace o programu jsou dostupné na stránkách MŽP nebo www.program-life.cz.


17.04.2023 (autor Redakce)Související

Aplikace Klíšťapka - pro předpověď aktivity klíšťat a nákazy borreliózou v lesích ČR

vydáno 23.05.2023

Aplikace nabízí přesnější předpověď aktivity klíšťat, která se odvíjí nejen od teplot vzduchu, ale díky rozsáhlým sběrům klíšťat po celé ČR i od typu lesa, krajinných parametrů a nadmořské výšky.

Téma: Zdravotnictví / Životní prostředí

Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025

vydáno 19.05.2023

MŽP odpovídá na často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh v roce 2025, který je součástí návrhu novely zákona o ochraně ovzduší.

Téma: Bydlení / Právo a zákony / Životní prostředí

MŽP - Podpora na dílčí opravy malých vodních nádrží

vydáno 27.04.2023

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

Téma: Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz