MŽP - Dotace na sanaci kontaminovaných lokalit ohrožujících lidské zdraví a ekosystémy, rekultivaci starých skládek i modernizaci vzdělávacích center

Nový balíček dotací cílí na sanaci kontaminovaných lokalit ohrožujících lidské zdraví a ekosystémy, rekultivaci starých skládek i modernizaci vzdělávacích center zaměřených na klimatické vzdělávání.

„Pro nás i budoucí generace chceme zdravé a čisté prostředí, proto musíme nejen zamezit nebezpečnému znehodnocování vodních zdrojů a ekosystémů, ale též podporovat vzdělávací činnost v oblasti environmentální osvěty,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nově vyhlašovaná 15. výzva nabídne prostředky ve výši 1,2 miliardy korun na širokou škálu projektů zaměřených na sanaci závažně kontaminovaných lokalit z doby před rokem 1989, u nichž podle analýzy rizik kontami­nace představuje neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Prostředky pomohou řešit závažné kontaminace podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Současně vyhlašovaná 16. výzva podpoří částkou 300 milionů korun rekultivace starých skládek, také pozůstalých z předlistopadového období. Díky tomu se minimalizuje množství odtékajících průsakových vod, zamezí úniku skládkových plynů a vrátí území skládky do okolní krajiny, což celkově zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Obě výzvy jsou určené pro veřejnoprávní sektor, vlastníky a nájemce zasažených území a subjekty nakládající s odpady. Dalších 300 milionů korun je připraveno v 18. výzvě pro ekocentra zaměřená na klimatické vzdělávání. Dotace budou vyplaceny na komplexní projekty zahrnující modernizaci objektů, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Projekty mohou zahrnovat i případné terénní úpravy či pořízení vybavení a pomůcek.

Příjem žádostí o dotace startuje 7. září.

Ve stejný den se otvírá příjem žádostí i v dříve vyhlášených odpadových výzvách. Jedná se o podporu výstavby a modernizace sběrných dvorů, zařízení na zpracování čistírenských kalů a materiálové využití odpadů ve 4. výzvě. Žádosti o dotace je ode dneška možné podávat i o prostředky na třídění odpadu ze 14. výzvy.

Podrobné informace a dokumenty ke stažení k novým výzvám:
15. výzva
16. výzva
18. výzva


08.09.2022 (autor Redakce)Související

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

vydáno 14.09.2022

Do podporovaných projektů patří podzemní retenční nádrže, akumulační nádrže, systémy modrozelené infrastruktury, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování zelených střech a mnohá další opatření.

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí

Nový režim pro vstup do Národního parku České Švýcarsko

vydáno 02.09.2022

MŽP vydalo další opatření obecné povahy omezující vstup do lesa na území Národního parku České Švýcarsko s platností od 1. 9. 2022 do konce tohoto měsíce.

Téma: Volný čas a cestování / Životní prostředí

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti končí, MŽP chystá pokračování

vydáno 02.09.2022

Příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 se uzavřel.

Téma: Bydlení / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz