https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MZe poskytne více než 1,6 miliardy korun na zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat

Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) z evropských a národních zdrojů v letošním roce více než 1,6 miliardy korun. Peníze jsou určené například na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období nebo zvětšení plochy pro selata.

„Zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat je pro nás velice důležité. V rámci národních i evropských dotací se snažíme chovatele motivovat k dodržování nadstandardů v chovu hospodářských zvířat. Pokud některý z obchodníků, jako nyní Penny Market, přijde s tím, že bude preferovat odběr masa z chovů, které nadstandardně splňují podmínky pro pohodu zvířat, tak to jako ministr zemědělství samozřejmě vítám. Navíc se tím podporují tuzemští chovatelé, což je plně v souladu s dlouhodobou filozofií Ministerstva zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe podporuje zlepšování životních podmínek zvířat jak z evropských, tak z národních zdrojů. V rámci Programu rozvoje venkova je v aktuálním programovém období na roky 2014 až 2020 v rámci opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ vyčleněno 133 milionů EUR, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. V letošním roce chovatelé skotu a prasat podali celkem 900 žádostí o podporu v celkové výši 730 milionů korun. V rámci národních dotací představovala v uplynulých letech podpora zhruba 880 milionů korun ročně, z toho šlo v rámci jednotlivých podprogramů zhruba 330 milionů korun na chovy dojnic, 300 milionů na chovy drůbeže a necelých 250 milionů na chovy prasat. Podobnou částku pro chovatele předpokládáme i letos.

Pro zlepšení životních podmínek zvířat poskytuje MZe mimo finančních podpor také odborné a metodické poradenství. Pro chovatele pořádá semináře a vzdělávací akce, při kterých se snaží do praxe přenášet nejnovější poznatky z chovu zvířat, které mohou dále zlepšovat jejich životní podmínky.

MZe také dlouhodobě podporuje tuzemskou produkci masa. U toho z českých chovů má totiž spotřebitel jistotu, že bylo pod dohledem dozorových orgánů ve všech fázích výroby. Chovy pravidelně kontroluje Státní veterinární správa a další kontrolní orgány. Pod veterinárním dohledem je také porážka zvířat a další následné nakládání s masem až na pulty obchodů.


Téma: Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
16.09.2019 (autor Redakce)Související

SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy

vydáno 22.10.2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přijímat žádosti na částečnou kompenzaci škod na ovocných kulturách, které způsobily letošní mrazy na jaře. Finanční podpora je poskytovaná výhradně ze státních prostředků. Žádosti administruje SZIF, výplaty zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Téma: Zemědělství

Včelaři získali na dotacích přes 64 milionů korun

vydáno 18.10.2019

Velký zájem o včelařské dotace je v České republice dlouhodobým trendem. Také v letošním roce šly do koruny za včelaři. Státní zemědělský intervenční fond, který tyto dotace administruje, úspěšně ukončil poslední rok tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen...

Téma: Zemědělství

Česká pole se zásadně změní. Podle nových pravidel už nebude možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů

vydáno 14.10.2019

Ministerstvo zemědělství připravilo přelomová pravidla pro hospodaření s půdou, která omezí plochy monokultur. Od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz