https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MZe podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh dotačních programů schválila vláda.

V roce 2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství národní dotace například na programy proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, na programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. podpora včelařství) i ekologicky zaměřené programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin).

„Dotační programy jsou nastavené tak, aby pomohly zabránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby. Protože právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a přitom v současnosti ztrácí pozice, přestože v České republice existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci. Konkrétně mohu například uvést chovy prasat a drůbeže,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Do odvětví živočišné výroby směřuje přibližně 2,7 miliardy korun, do rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů korun.

Národní dotační programy pro rok 2020

Název programu
 
 rok  2020
dotace k hospodář. výsledku
(neinvestiční)
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 (kapitálové výdaje)
 tis. Kčtis. Kč
Podpora včelařství105 000 
Podpora vybudování kapkové závlahy 35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství 15 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 220 000 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin162 00018 000
Genetické zdroje78 500 
Nákazový fond763 100 
Poradenství a vzdělávání140 700700
Podpora evropské integrace nevládních organizací20 000 
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe23 000 
Podpora zpracování zemědělských produktů 500 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků84 000 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů22 000 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením43 00020 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ400 000 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat1 052 000 
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče3 000 
 3 116 300683 700
C e l k e m3 800 000


Struktura dotací navazuje na programy z předešlých let. Podporu bude od příštího roku vyplácet Státní zemědělský intervenční fond (s výjimkou programu Genetické zdroje, který bude nadále v gesci MZe).

Téma: Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
07.11.2019 (autor Redakce)



Související

Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se přitom jen v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun

vydáno 05.11.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Kontroloři prověřili, jak resorty přistupují k boji se suchem, jak jej financují, zabývali se ale také například...

Téma: Zemědělství

SZIF začíná vyplácet Jednotnou platbu na plochu

vydáno 23.10.2019

Od 22. října se vyplácí nejrozšířenější zemědělská dotace. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu - SAPS a současně vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je vyšší než vloni. Žadatelé obdrží 3 394,11 korun na hektar.

Téma: Zemědělství

SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy

vydáno 22.10.2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přijímat žádosti na částečnou kompenzaci škod na ovocných kulturách, které způsobily letošní mrazy na jaře. Finanční podpora je poskytovaná výhradně ze státních prostředků. Žádosti administruje SZIF, výplaty zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz