https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu dokazují i čísla za rok 2019.

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (118 % alokace programu), za rok 2019 to bylo 21 výzev včetně finančního nástroje na podporu sociálního podnikání. Zaregistrováno je 16 tisíc projektových žádostí, vloni přibylo 5,5 tisíce nových. Právních aktů je 7,7 tisíce ve výši 68,6 mld. Kč, nárůst za minulý rok činil 2,6 tisíce právních aktů ve výši 13,4 mld. Kč. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30,6 mld. Kč, v uplynulém roce šlo o 9,7 mld. Kč. Podpořeno bylo již 381 tisíc účastníků – za rok 2019 to bylo přes 130 tisíc.

Mezi největší přínosy OPZ patří, že v Česku pomáhal rozjet dětské skupiny, které pod záštitou MPSV fungují od roku 2014. Vyčleněno na ně bylo 7,5 mld. Kč a v září 2019 byla zaevidována již tisící dětská skupina. Dlouhodobě je významná část peněz věnována i na projekty zaměřené na podporu nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Dosud bylo formou společensky účelných pracovních míst, veřejně prospěšných prací nebo zajištěním odborné a pracovní praxe zaměstnáno 77,5 tisíce osob. Zmínit lze i síť 85 poradců na kontaktních pracovištích a 14 koordinátorů na krajských pobočkách Úřadu práce ČR, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány individuální služby osobám se zdravotním postižením s cílem umožnit jejich návrat na trh práce. MPSV rovněž zajistilo výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele ve výši 400 mil. Kč. Novinkou roku 2019 je totiž poskytování zvýhodněných úvěrů a poradenství na rozšíření aktivit sociálních podniků.

Úspěšnost Operačního programu potravinové a materiální pomoci pak dokládá, že ve školním roce 2019/2020 se zapojilo do projektů „Obědy do škol“ všech 14 krajů ČR. Pro děti ve vážné sociální nouzi projekty zajišťují pravidelnou kvalitní stravu. Za 100 mil. Kč obědvá v 964 školách, školkách a stravovacích zařízeních přibližně 8 800 dětí ve věku 3-15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Dalším projektem „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ zajišťuje MPSV distribuci základních potravin, hygienických a domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR, aby překlenuli těžké období a získali motivaci k dlouhodobějšímu řešení svých problémů, tedy příčin své obtížné životní situace. Rozpočet je zatím 350 mil. Kč, od listopadu 2016 využilo potravinovou pomoc více než 213 tisíc a materiální pomoc více než 181 tisíc osob.


13.01.2020 (autor Redakce)Související

MPSV úspěšně čerpalo evropské peníze i v říjnu

vydáno 27.11.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje plánovaného harmonogramu. Úspěšné...

Téma: Zaměstnanost

MPSV nabízí pomoc v ověření spravedlivé výše odměny za práci

vydáno 06.11.2019

Matky malých dětí, samoživitelky a starší ženy jsou na trhu práce považovány za nejvíce znevýhodněné skupiny. Přes 80 % žen vnímá svojí pozici na trhu práce i přes dosažené vzdělání jako znevýhodněnou. Více než polovina žen si navíc myslí, že nemají šanci získat za stejně odvedenou práci stejnou mzdu či plat jako...

Téma: Zaměstnanost

Minimální mzda musí růst na důstojnou úroveň

vydáno 22.10.2019

Česká republika v mezinárodním měřítku stále drží v úrovni minimální mzdy na nejnižších příčkách. Mámě pořád levnou pracovní sílu a nízké mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí proto vyzvala sociální partnery, aby se domluvili na růstu minimální mzdy pro příští rok do konce měsíce října. Snažit se konkurovat...

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz