MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu dokazují i čísla za rok 2019.

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (118 % alokace programu), za rok 2019 to bylo 21 výzev včetně finančního nástroje na podporu sociálního podnikání. Zaregistrováno je 16 tisíc projektových žádostí, vloni přibylo 5,5 tisíce nových. Právních aktů je 7,7 tisíce ve výši 68,6 mld. Kč, nárůst za minulý rok činil 2,6 tisíce právních aktů ve výši 13,4 mld. Kč. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30,6 mld. Kč, v uplynulém roce šlo o 9,7 mld. Kč. Podpořeno bylo již 381 tisíc účastníků – za rok 2019 to bylo přes 130 tisíc.

Mezi největší přínosy OPZ patří, že v Česku pomáhal rozjet dětské skupiny, které pod záštitou MPSV fungují od roku 2014. Vyčleněno na ně bylo 7,5 mld. Kč a v září 2019 byla zaevidována již tisící dětská skupina. Dlouhodobě je významná část peněz věnována i na projekty zaměřené na podporu nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Dosud bylo formou společensky účelných pracovních míst, veřejně prospěšných prací nebo zajištěním odborné a pracovní praxe zaměstnáno 77,5 tisíce osob. Zmínit lze i síť 85 poradců na kontaktních pracovištích a 14 koordinátorů na krajských pobočkách Úřadu práce ČR, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány individuální služby osobám se zdravotním postižením s cílem umožnit jejich návrat na trh práce. MPSV rovněž zajistilo výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele ve výši 400 mil. Kč. Novinkou roku 2019 je totiž poskytování zvýhodněných úvěrů a poradenství na rozšíření aktivit sociálních podniků.

Úspěšnost Operačního programu potravinové a materiální pomoci pak dokládá, že ve školním roce 2019/2020 se zapojilo do projektů „Obědy do škol“ všech 14 krajů ČR. Pro děti ve vážné sociální nouzi projekty zajišťují pravidelnou kvalitní stravu. Za 100 mil. Kč obědvá v 964 školách, školkách a stravovacích zařízeních přibližně 8 800 dětí ve věku 3-15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Dalším projektem „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ zajišťuje MPSV distribuci základních potravin, hygienických a domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR, aby překlenuli těžké období a získali motivaci k dlouhodobějšímu řešení svých problémů, tedy příčin své obtížné životní situace. Rozpočet je zatím 350 mil. Kč, od listopadu 2016 využilo potravinovou pomoc více než 213 tisíc a materiální pomoc více než 181 tisíc osob.


13.01.2020 (autor Redakce)Související

Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

vydáno 01.06.2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité...

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

vydáno 15.05.2020

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

Téma: Insolvence a exekuce / Koronavirus / Zaměstnanost

OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti

vydáno 07.05.2020

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je ÚP ČR zavést do evidence a přiznat jim...

Téma: Koronavirus / Podnikání / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz