https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MPSV úspěšně čerpalo evropské peníze i v říjnu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje plánovaného harmonogramu. Úspěšné čerpání dokazují i čísla za letošní říjen.

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (117 % alokace programu). Zaregistrováno je 15 733 tisíce projektových žádostí, v říjnu přibylo 190 nových. Právních aktů je 6 771 ve výši 65,7 mld. Kč (97 % alokace) a podpořeno bylo již téměř 408 tis. účastníků. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30,6 mld. Kč (45 % alokace), zářijové žádosti byly ve výši 654 mil. Kč.

Přestože většina peněz, které má OPZ k dispozici, již byla rozdělena mezi příjemce, neznamená to, že je výběr nových projektů ukončen. Nové projekty budou podpořeny v oblasti zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a vzdělávání zaměstnanců, pokračuje příjem a hodnocení žádostí ve výzvách na dětské skupiny, vydávány jsou právní akty na mikrojesle a podporu rovnosti žen a mužů. Chystají se i projekty na podporu mladých, sociálního podnikání, plánování sociálních služeb, řešení sociálních problémů nebo v rámci programu Housing First (Bydlení především) či rozvoje veřejné sféry.

Operační program potravinové a materiální pomoci pomáhá již pátým rokem prostřednictvím „obědů do škol“. Na školní rok 2019/2020 bylo vyčleněno 100 mil. Kč, za které obědvá v 964 školách, školkách a stravovacích zařízeních přibližně 8 800 dětí ve věku 3 – 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Dětem je tak zajištěna pravidelná kvalitní strava a pěstovány jsou základní stravovací návyky, což napomáhá jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji a začlenění do kolektivu. „Obědy do škol“ začaly ve školním roce 2015/2016 pouze ve dvou krajích. V letošním školním roce se poprvé zapojilo všech 14 krajů a možnost bezplatného stravování se tak otevřela všem potřebným dětem v ČR.


27.11.2019 (autor Redakce)Související

MPSV nabízí pomoc v ověření spravedlivé výše odměny za práci

vydáno 06.11.2019

Matky malých dětí, samoživitelky a starší ženy jsou na trhu práce považovány za nejvíce znevýhodněné skupiny. Přes 80 % žen vnímá svojí pozici na trhu práce i přes dosažené vzdělání jako znevýhodněnou. Více než polovina žen si navíc myslí, že nemají šanci získat za stejně odvedenou práci stejnou mzdu či plat jako...

Téma: Zaměstnanost

Minimální mzda musí růst na důstojnou úroveň

vydáno 22.10.2019

Česká republika v mezinárodním měřítku stále drží v úrovni minimální mzdy na nejnižších příčkách. Mámě pořád levnou pracovní sílu a nízké mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí proto vyzvala sociální partnery, aby se domluvili na růstu minimální mzdy pro příští rok do konce měsíce října. Snažit se konkurovat...

Téma: Zaměstnanost

MPSV čerpalo evropské peníze efektivně i v září

vydáno 16.10.2019

MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program potravinové a materiální...

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz