MPSV úspěšně čerpalo evropské peníze i v říjnu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje plánovaného harmonogramu. Úspěšné čerpání dokazují i čísla za letošní říjen.

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (117 % alokace programu). Zaregistrováno je 15 733 tisíce projektových žádostí, v říjnu přibylo 190 nových. Právních aktů je 6 771 ve výši 65,7 mld. Kč (97 % alokace) a podpořeno bylo již téměř 408 tis. účastníků. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30,6 mld. Kč (45 % alokace), zářijové žádosti byly ve výši 654 mil. Kč.

Přestože většina peněz, které má OPZ k dispozici, již byla rozdělena mezi příjemce, neznamená to, že je výběr nových projektů ukončen. Nové projekty budou podpořeny v oblasti zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a vzdělávání zaměstnanců, pokračuje příjem a hodnocení žádostí ve výzvách na dětské skupiny, vydávány jsou právní akty na mikrojesle a podporu rovnosti žen a mužů. Chystají se i projekty na podporu mladých, sociálního podnikání, plánování sociálních služeb, řešení sociálních problémů nebo v rámci programu Housing First (Bydlení především) či rozvoje veřejné sféry.

Operační program potravinové a materiální pomoci pomáhá již pátým rokem prostřednictvím „obědů do škol“. Na školní rok 2019/2020 bylo vyčleněno 100 mil. Kč, za které obědvá v 964 školách, školkách a stravovacích zařízeních přibližně 8 800 dětí ve věku 3 – 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Dětem je tak zajištěna pravidelná kvalitní strava a pěstovány jsou základní stravovací návyky, což napomáhá jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji a začlenění do kolektivu. „Obědy do škol“ začaly ve školním roce 2015/2016 pouze ve dvou krajích. V letošním školním roce se poprvé zapojilo všech 14 krajů a možnost bezplatného stravování se tak otevřela všem potřebným dětem v ČR.


27.11.2019 (autor Redakce)Související

Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

vydáno 01.06.2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité...

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

vydáno 15.05.2020

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

Téma: Insolvence a exekuce / Koronavirus / Zaměstnanost

OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti

vydáno 07.05.2020

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je ÚP ČR zavést do evidence a přiznat jim...

Téma: Koronavirus / Podnikání / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz