https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vyhlásil do konce dubna 2019 již 116 výzev na předkládání žádostí o podporu projektů v souhrnném objemu 77 mld. Kč (115 % alokace programu). Vydáno bylo téměř 5,5 tisíce právních aktů o poskytnutí podpory v celkovém objemu bezmála 57 mld. Kč (85 % alokace).

Program si vede natolik dobře, že limit čerpání n+3 (povinnost vyčerpat finance do 3 let od jejich přidělení) pro rok 2019 byl splněn již v loňském roce a limit pro rok 2020 bude splněn již letos. Dle tohoto limitu by mělo být na Evropské komisi vyžádáno do konce roku 2020 37 % z alokace programu - a aktuálně jsme na hodnotě 36 %. Není proto třeba obávat se ztráty peněz z důvodu pomalého čerpání a pozornost lze plně věnovat tomu, aby byly vybírány a podporovány kvalitní projekty.

Co to znamená konkrétně? Pro mladé a znevýhodněnou mládež je prodlužována délka realizace projektů, navyšovány rozpočty a připravovány nové. Těch ještě mladších (a jejich rodičů) se týká více peněz na mikrojesle a probíhající výběr projektů na dětské skupiny. Kdo zaměstnání má, může se těšit na výraznou podporu podnikového a profesního vzdělávání. Nové projekty lze očekávat i v dalších oblastech, např. v sociálním podnikání nebo transformaci pobytových služeb.

Operační program potravinové a materiální pomoci má sice oproti OPZ rozpočet skoro stokrát menší, ale i v něm jde o velké věci. Zaměřuje se na hmotnou pomoc osobám ve vážné sociální nouzi, kterých je na území ČR bohužel stále hodně - proto i zde je nutné zajistit řádné čerpání. Což se daří. Do konce dubna bylo vyhlášeno 7 výzev za 662 mil. Kč (94 % alokace programu). A 27 % z alokace programu již bylo vyžádáno na Evropské komisi. Pomoc je realizována formou obědů do škol pro děti, potravinových a balíčků a balíčků s hygienickými a domácími potřebami a textilem.


29.05.2019 (autor Redakce)Související

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v květnu

vydáno 11.06.2019

K 31. 5. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 200 675 uchazečů o zaměstnání. To je o 9 153 méně než v dubnu a o 28 957 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od května 1997, kdy bylo bez práce 193 442 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 179 740 dosažitelných uchazečů.

Téma: Zaměstnanost

Průměrná mzda vzrostla na 32 466 korun

vydáno 06.06.2019

V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda meziročně o 7,4 % na 32 466 korun. S ohledem na růst cen se jedná o reálné zvýšení reálně o 4,6 %. Na tomto výsledku se výrazně odráží rekordní navýšení minimální mzdy, zvyšování výplat ve veřejném sektoru i pokračující hospodářský růst. Průměrná mzda...

Téma: Zaměstnanost

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2018

vydáno 24.05.2019

Česká republika si v rámci Evropské unie udržuje velmi dobrou kondici trhu práce. Podobně jako v předchozích letech i v roce 2018 rostla v Česku zaměstnanost a klesala nezaměstnanost. Tento vývoj Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně sleduje a pravidelně shrnuje v materiálu Analýza vývoje zaměstnanosti a...

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz