MPSV představilo nový web k projektu Krajská rodinná politika

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Ten je zaměřen na dnes velmi aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Projekt by měl vést ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a tím i ke zvýšení kvality života. Toho má být docíleno především rozvojem současné praxe a vytvářením nových regionálních a lokálních programů podpory rodin v ČR.

Projekt Krajská rodinná politika (celým názvem „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“) realizuje Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV už od 1. ledna 2017.

Regionální politika se přirozeně liší od té celostátní. Z úrovně MPSV jako orgánu státní správy proto není reálné podchytit všechny specifické potřeby rodin v jednotlivých krajích. Regionální politika je v tomto ohledu nenahraditelná a odráží se i v rostoucím evropském trendu podpory rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Cílem projektu je tedy zlepšit především koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizaci rodinného a pracovního života. Takto lze významně podpořit příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám.

Role krajských poradců a zlepšení informovanosti

Přestože kraje a obce realizují prorodinná opatření, často jim chybějí zkušenosti k tomu, aby mohly potřeby rodin zabezpečit komplexně. Koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin proto napomáhají krajští poradci. Ti pořádají osvětové akce, kterých se účastní všichni klíčoví aktéři v oblasti podpory rodin v daném kraji. Na setkáních si pak předávají know-how a sdělují si příklady dobré praxe. Řeší se zde ale také specifická problematika využívání prorodinných opatření v daných krajích.

Sdílení informací s odbornou i širokou veřejností napomáhá spojování lidí a institucí ovlivňujících život rodin v daných lokalitách. Lepší informovanosti v rámci projektu slouží také nové webové stránky, na nichž mohou jednotliví aktéři prorodinné politiky, ale i široká veřejnost, nalézt základní informace o projektu, uskutečněných workshopech a činnosti odborných platforem. To vše včetně aktuálního dění na poli rodinné politiky v rámci jednotlivých krajů. Stránky jsou dostupné zde.

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).


17.12.2018 (autor Redakce)Související

Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí

vydáno 15.03.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z nového pilotního programu s názvem Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů pro rok 2019. Stavební úřady díky ní mohou získat peníze na zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací či na vyklizení...

Téma: Samospráva a regiony

IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

vydáno 13.03.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získal dodatečných 5,2 miliardy korun, které poputují k náhradním projektům vybraných výzev. Navíc bude v květnu 2019 vyhlášena nová výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší

vydáno 04.03.2019

Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Obce v současnosti zasílají údaje jak ministerstvu, podle zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Uleví se tak 60 % z nich.

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  150
ano, třídím všechen odpad  331
ne, odpad netřídím  52

Hlasovalo 533 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz