https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MPSV představilo nový web k projektu Krajská rodinná politika

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Ten je zaměřen na dnes velmi aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Projekt by měl vést ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a tím i ke zvýšení kvality života. Toho má být docíleno především rozvojem současné praxe a vytvářením nových regionálních a lokálních programů podpory rodin v ČR.

Projekt Krajská rodinná politika (celým názvem „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“) realizuje Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV už od 1. ledna 2017.

Regionální politika se přirozeně liší od té celostátní. Z úrovně MPSV jako orgánu státní správy proto není reálné podchytit všechny specifické potřeby rodin v jednotlivých krajích. Regionální politika je v tomto ohledu nenahraditelná a odráží se i v rostoucím evropském trendu podpory rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Cílem projektu je tedy zlepšit především koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizaci rodinného a pracovního života. Takto lze významně podpořit příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám.

Role krajských poradců a zlepšení informovanosti

Přestože kraje a obce realizují prorodinná opatření, často jim chybějí zkušenosti k tomu, aby mohly potřeby rodin zabezpečit komplexně. Koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin proto napomáhají krajští poradci. Ti pořádají osvětové akce, kterých se účastní všichni klíčoví aktéři v oblasti podpory rodin v daném kraji. Na setkáních si pak předávají know-how a sdělují si příklady dobré praxe. Řeší se zde ale také specifická problematika využívání prorodinných opatření v daných krajích.

Sdílení informací s odbornou i širokou veřejností napomáhá spojování lidí a institucí ovlivňujících život rodin v daných lokalitách. Lepší informovanosti v rámci projektu slouží také nové webové stránky, na nichž mohou jednotliví aktéři prorodinné politiky, ale i široká veřejnost, nalézt základní informace o projektu, uskutečněných workshopech a činnosti odborných platforem. To vše včetně aktuálního dění na poli rodinné politiky v rámci jednotlivých krajů. Stránky jsou dostupné zde.

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).


17.12.2018 (autor Redakce)Související

MMR poskytne na rozvoj regionů 1,45 miliardy korun

vydáno 19.06.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 877 projektů za 1,45 miliardy korun. Dotace poputují do našich obcí díky programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je zaměřen na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru. Více než...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

MMR podpoří cestovní ruch více než 90 miliony korun

vydáno 17.06.2019

Celkem 66 projektů podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2019 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Projekty zaměřené na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na marketingové aktivity organizací destinačních managementů si mezi sebou rozdělí více než 90...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Obce získají na demolice budov téměř 100 miliónů korun

vydáno 14.06.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace v rámci programu Podpora revitalizace území na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách celkově 95,3 milionů korun. Dotace putují na 39 projektů ze všech krajů České republiky. Nejvíce demolic proběhne v Olomouckém kraji.

Téma: Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz