MPSV - Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle a účinně vyřizovat žádosti občanů, a zároveň chystá zohlednění skokového zvýšení cen energií v dávkách na bydlení. Růst cen energií a selhání v dodávkách energií postihl zejména bývalé klienty firmy Bohemia Energy.

„Selhala ochrana spotřebitele ze strany státu, konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Odpovědnost ovšem nese celá vláda a celá vláda tento problém také musí řešit,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Jsem ráda, že MPO a ERÚ po mé výzvě začalo jednat primárně s dodavateli poslední instance. Díky tomu došlo k zastropování záloh. Příčiny problémů na trhu s energiemi musí primárně řešit MPO a ERÚ, my můžeme v této situaci pomáhat lidem a zmírňovat následky,“ řekla ministryně.

MOP – Vyúčtování DPI
Podpora, kterou připravilo MPSV pro postižené domácnosti, předpokládá, aby lidé
v co nejkratší době přešli od dodavatele poslední instance (DPI) ke standardnímu
smluvnímu dodavateli, což udělala podle předběžných informací od MPO zatím jen
čtvrtina odběratelů. Ve chvíli, kdy klient opustí režim DPI, musí mu být neprodleně
vystaveno vyúčtování a potom přichází na řadu pomoc od MPSV. „MOP – Vyúčtování
DPI“ pomůže s nedoplatkem na vyúčtování, pokud bude mít domácnost potíže s jeho
uhrazením z vlastních zdrojů. Na rozdíl od běžné MOP, tedy mimořádné okamžité pomoci,
nastavuje mírnější podmínky například s ohledem na úspory žadatele. Upravená MOP
bude časově limitovaná: „Lidé musí proto do konce roku přejít z DPI k novému dodavateli
a nechat si zaslat vyúčtování,“ popisuje Jana Maláčová. Setrvání v režimu DPI je značně
nevýhodné zejména pro to, že jsou zálohy rozpočítané pouze do 6 měsíců (tj. v tuto chvíli
jen na topnou sezonu, kdy je spotřeba nejvyšší) a zároveň jsou ceny stanoveny jiným
způsobem než produkty v běžném ceníku.

Klasická MOP
Těm, kteří zaplatili zálohy, ocitli se kvůli tomu v hmotné nouzi a nemají peníze na základní
životní potřeby, je rovněž možné v mezích zákona pomoci přes klasickou MOP. „Tady
jsme schopni pomoci zejména s výdajem, na který již nezbylo, například s doplacením
nájmu, případně s pořízením nového zimního oblečení,“ řekla ministryně.

Úřad práce je připraven
Na příjem žádostí vyčlenil Úřad práce ČR tisíc lidí a stejný počet pak i na jejich vyřizování.
„Vyzýváme všechny žadatele, aby se snažili co nejvíce spolupracovat s pracovníky Úřadu
práce, aby vyřizování pomoci urychlili,“ říká ministryně práce a sociálních věcí. Je potřeba
zdůraznit, že se stále jedná o testovanou dávku a ÚP bude potřebovat znát příjmy,
majetek (úspory) a náklady na bydlení. Vyřizováním této pomoci nesmí být ohrožena
výplata průběžných dávek, co by dostalo do neřešitelné situace lidi závislé na pravidelné
pomoci státu.

Úprava dávek na bydlení
Kromě „MOP – vyúčtování DPI“ připravuje MPSV také návrh, jak bude možné reagovat
na skokový nárůst cen energií prostřednictvím dávek na bydlení. „Stále však čekáme na
data od MPO, abychom věděli, jaký je předpoklad trvalých cen energií na příští rok.
Musíme najít řešení, které podpoří i příští vláda. Je to aktuálně jediná možná plošná
pomoc lidem prostřednictvím dávek, přičemž se na ní musí podílet i můj nástupce,“
uzavírá Jana Maláčová.

Modelové situace pro využití „MOP – vyúčtování DPI“
MOP je dávka testovaná, tj. Úřad práce bude zajímat zejména příjem, majetek/úspory (do
určité výše k nim však nebude přihlížet) a náklady na bydlení v daném měsíci. Celkové
posouzení domácnosti je správním uvážením Úřadu práce a lze tady pro názornost blíže
popsat modelové situace viz níže.


1. příklad
Pan Novák má měsíční čistou mzdu 25 000 Kč (ze zákona se příjem započítává ze 70 % = 17 500
Kč), jeho náklady na bydlení jsou 15 000 Kč. Pan Novák má na bankovním účtu našetřeno 20 000
Kč. V jeho případě se nepřihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 Kč (maximální
výše majetku, ke které se nebude přihlížet: dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 +
dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 000), tudíž jeho našetřené peníze se nebudou pro
výpočet poskytnuté MOP započítávat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona ze 70
%). Nedoplatek za vyúčtování je přitom u pana Nováka 15 000 Kč.
Úřad práce panu Novákovi poskytne MOP na vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.

2. příklad
Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč (ze zákona se důchod započítává z 80 % = 12 800
Kč). Na bankovním účtu má našetřeno: 25 000 Kč. U paní Krásné se nepřihlíží k majetku (tj.
úsporám) v částce až do výše 27 720 Kč (dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 +
dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 10 000), tudíž její našetřené peníze se rovněž nebudou
započítávat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona z 80 %). Paní Krásná má
náklady na bydlení ve výši 10 000 Kč a přišel jí nedoplatek za vyúčtování energií 5 000 Kč.
Úřad práce poskytne paní Krásné MOP na vyúčtování od DPI ve výši 5 000 Kč.


10.11.2021 (autor Redakce)Související

Zájemci o bydlení budou moci získat vyšší úvěry s delší splatností

vydáno 26.11.2021

Vláda schválila navýšení maximálního úvěru pro nové zájemce v programu Vlastní bydlení Státního fondu podpory investic.

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Sociální bydlení v ČR

vydáno 12.11.2021

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního bydlení vydává nový materiál s názvem Sociální bydlení v ČR.

Téma: Bydlení / Samospráva a regiony

S výrazným růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR

vydáno 22.10.2021

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nebude se jim dostávat financí na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek.

Téma: Bydlení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz