https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MPSV čerpalo evropské peníze efektivně i v září

MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) pokračuje ve vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na zajištění obědů do škol.

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,3 mld. Kč (116 % alokace programu). Zaregistrováno je 15,5 tisíce projektových žádostí, v září přibylo 99 nových. Právních aktů je 6 300 ve výši 62,9 mld. Kč (93 % alokace) a podpořeno bylo více než 400 tisíc účastníků. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30 mld. Kč (44 % alokace), zářijové žádosti byly ve výši 1,3 mld. Kč.

Novinkou v září je podpora sociálního podnikání formou zvýhodněných úvěrů a poradenství, kterou MPSV zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Z OPZ je na rozšíření aktivit těchto podniků připraveno 380 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena 30. 9. 2019 a příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2019. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Výzva i veškeré informace jsou pro zájemce dostupné na stránkách ČMZRB.

Operační program potravinové a materiální pomoci pokračuje ve vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na zajištění obědů do škol. V rámci poskytování potravinové a materiální pomoci jsou v procesu zadávací řízení na výběr dodavatelů potřebného zboží. Program dosud vydal 40 právních aktů ve výši 664 mil. Kč a certifikováno u MPSV má 302 mil. Kč, tedy 43 % své alokace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnocuje postup realizace Operačního programu Zaměstnanost i Operačního programu potravinové a materiální pomoci s měsíční pravidelností. Z průběžného vyhodnocování vyplývá, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu.


16.10.2019 (autor Redakce)Související

Na podporu zaměstnávání OZP loni ÚP ČR poskytl 7,4 mld. Kč a podpořil desítky tisíc lidí

vydáno 31.01.2020

Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR jen v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 137 osob se zdravotním postižením (OZP). Na chráněném trhu práce to pak byly další desítky tisíc osob. Na podporu zaměstnanosti OZP poskytl ÚP ČR za 12 měsíců celkem 7,4 mld. Kč (v roce 2018 – 6,77 mld. Kč,...

Téma: Zaměstnanost

Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 9,5 tisíce lidí

vydáno 29.01.2020

Během uplynulého roku se 4 292 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 5 270 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání základních...

Téma: Zaměstnanost

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

vydáno 13.01.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu...

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz