MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 2022.

„S ohledem na současnou nelehkou ekonomickou situaci se snažíme podporovat především menší firmy. V tomto případě půjde o zavádění technických řešení, která napomohou zvýšit efektivitu a tím i konkurenceschopnost těchto podniků. V hodnocení žádostí bude příznivě zohledněno, pokud konkrétní projekt povede navíc k energetickým úsporám či jiným způsobem ke zvýšení energetické odolnosti, což je téma, které musíme řešit i na úrovni jednotlivých podniků,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
 
O podporu, která bude poskytována z Národního plánu obnovy mohou žádat malé a střední podniky ze všech regionů ČR, tedy i z hlavního města Prahy.
 
Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu, případně se chystá pořídit hotové řešení formou licence, a musí připravit nový výrobní proces. Právě jeho zavedení lze podpořit, stejně tak poskytování nových chytrých služeb. Podpořit lze rovněž zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů, které umožní zavést efektivnější řízení vztahů s odběrateli a dodavateli a také efektivnější řízení podpůrných činností v podniku. Obsahem projektu může být buď samostatně inovace produktu, výrobního procesu, organizační inovace, nebo libovolná kombinace těchto typů inovací, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.
 
„V souvislosti s tím, že jednou z priorit Národního plánu obnovy je digitální transformace, je důležitou podmínkou projektů v tomto programu tentokrát prvek digitalizace. Projekty musí naplnit alespoň jeden z deseti stanovených tzv. digitálních cílů, mezi něž patří například kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, senzorika či aditivní výroba využívající digitální data,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.
 
Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Ministerstvo v úterý 28. června 2022 pořádá webinář, kde je možné získat další informace. Podrobnosti k vyhlášené soutěži, včetně registrace na webinář, jsou k dispozici na webu MPO.


17.06.2022 (autor Redakce)Související

MPO - Úsporný tarif i odpuštění poplatků za OZE, balíček na pomoc firmám a domácnostem

vydáno 24.06.2022

Úsporný tarif je pro všechny domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát.

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance / Právo a zákony

SVS - Kontroly farmářských trhů

vydáno 24.06.2022

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

vydáno 23.06.2022

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz