MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech.

Digitalizace je jednou ze dvou hlavních priorit Národního plánu obnovy a cílem nyní vyhlašované výzvy je zlepšit kvalitu internetového připojení ve všech oblastech České republiky. „Digitální transformace je příležitostí pro oživení a rozvoj českého hospodářství, neobejde se ale bez rozvoje sítí elektronických komunikací. Budování digitální ekonomiky patří k hlavním evropským prioritám a je to zakotveno také v programovém prohlášení vlády. Její důležitost se jasně ukázala i v období pandemie COVID-19,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výzvě navazuje na zkušenosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. „Díky spolupráci MPO, ČTÚ a asociací podnikatelů v elektronických komunikacích se podařilo rozběhnout program podpory budování vysokorychlostního internetu,“řekl náměstek ministra pro fondy EU Marian Piecha s tím, že podnikatelé již realizují řadu zajímavých projektů a jejich zájem o dotace na budování připojení k internetu v nepokrytých oblastech trvá.

I díky dotační podpoře se v České republice daří přivést internet o rychlosti 100 Mb/s do stále vyššího počtu domácností a nepokrytých míst je tak čím dál méně. Stále však existují místa – většinou v řídce osídlených a odlehlejších oblastech, kde schází i pokrytí internetem o rychlosti 30 Mb/s, které by podnikatelé kvůli nízkému komerčnímu potenciálu bez dotace vůbec nepokryli.

Uživatelé také stále více využívají moderní služby pro práci i pro zábavu. Mimo jiné díky práci na dálku, videohovorům, využívání cloudových služeb, elektronickému vzdělávání, rozšiřující se digitalizaci veřejné správy či nastupujícímu elektronickému zdravotnictví se přenášejí stále větší objemy dat, což zvyšuje nároky na technologický rozvoj digitálních sítí. „Při budování internetu musíme myslet alespoň deset let dopředu. Proto si Evropa stanovila cíle na budování gigabitových sítí. Národní plán obnovy podporuje budování sítí o rychlosti alespoň 1 Gb/s pro všechny uživatele. Zavádění internetu do tzv. bílých oblastí a také kvalitní připojení socioekonomických aktérů, mezi které patří školy či stavební úřady, jsou klíčové priority této výzvy," doplnil náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Výzva z Národního plánu obnovy bude otevřena pro malé, střední i velké podniky a míra podpory bude činit 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 0,5 mil. Kč do 230 mil. Kč. Podnikatelé mohou své žádosti o dotaci podávat prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 31. 8. 2022. Své projekty musí podnikatelé dokončit do konce roku 2025. Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, lze najít zde.


19.04.2022 (autor Redakce)Související

ČOI kontrolovala dodržování zákona o obalech

vydáno 16.05.2022

V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

O titul Vesnice roku 2022 se utká 175 obcí

vydáno 13.05.2022

Přihlášené obce budou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a...

Téma: Samospráva a regiony

Státní fond životního prostředí - Generátor povinné publicity

vydáno 11.05.2022

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity.

Téma: Podnikání / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz