MPO navyšuje limity pro výběrová řízení, méně administrativy pro žadatele o dotaci z OP PIK

Již od 23. 10. 2019 nebudou muset mnozí žadatelé o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) realizovat výběrové řízení, pokud se vejdou do limitu 2 mil. Kč bez DPH (v případě zakázek na stavební práce do limitu 6 mil. Kč bez DPH). Nová úprava se dotkne těch podnikatelů, kteří počínaje tímto datem budou výběrové řízení na dodavatele vyhlašovat.

Podrobnosti k nové úpravě najdete zde.

Pokud již výběrové řízení před tímto datem bude zahájeno, musí se podnikatelé řídit stávající úpravou. Pro veřejné zadavatele, sektorové zakázky a zadavatele, kteří k úhradě nadlimitní nebo podlimitní zakázky použijí více než 200 mil. Kč nebo více než 50 % peněžních prostředků z veřejného rozpočtu/rozpočtu EU, je limit oproti předchozí úpravě taktéž navýšen, a to nově na 500 tis. Kč bez DPH.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, který má OP PIK v gesci, si od této novinky slibuje výraznou úlevu pro mnohé žadatele o podporu: „Toto opatření se dotkne zejména menších projektů, u kterých bude mít hned dvojí efekt. Jednak se tím sníží administrativní zátěž pro samotného žadatele, který tak již nebude muset provádět komplikovaná a mnohdy zdlouhavá výběrová řízení na zajištění dodavatele, jednak tím ubude kontrola výběrových řízení ze strany pracovníků OP PIK, což přispěje k rychlejší administraci celého dotačního procesu.“

K tomuto kroku přistoupil Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán OP PIK na základě Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020.

„Jsem rád, že se provedená opatření, ke kterým jsme od začátku tohoto roku přistoupili, již podepsala pod výrazné zkrácení administrace projektových žádostí, oproti předchozímu roku jsme na tom lépe o 40 %,“ uvedl náměstek ministra Piecha.

Současně se vyjádřil i k anketě OP PIK naslouchá podnikatelům, která proběhla v průběhu února a března letošního roku: „Všem přispěvovatelům bych chtěl touto cestou poděkovat. Celkem jsme obdrželi 49 podnětů od 25 autorů. Všechny návrhy jsme pečlivě vyhodnotili a ty nejpřínosnější, které můžeme ovlivnit, již v současné době zapracováváme. Nejlepší tři podněty navíc oceníme na Podnikatelském projektu roku 2019.“

„Snižování zátěže pro žadatele OP PIK zůstává nadále naší prioritou. Snahou je co nejvíce zjednodušit cestu podnikatelů k získání podpory,“ doplnil závěrem.


Téma: Podnikání, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Obrázek: Pixabay
24.10.2019 (autor Redakce)Související

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za květen

vydáno 15.06.2020

Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den.

Téma: Koronavirus / Podnikání

Mimořádná opatření - co aktuálně platí

vydáno 08.06.2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Téma: Koronavirus / Podnikání / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Vláda ukončila cenové moratorium na nájemné z bytů

vydáno 05.06.2020

Vláda ukončila cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají a k dalšímu...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance / Koronavirus / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz