MMR poskytne přes 150 milionů nestátním neziskovým organizacím

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.

„Neziskové organizace stojí často v pozadí veřejnosti a já hledám prostředky pro jejich podporu. Podpořeny budou žádosti o dotace na projekty uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. Dotace má neinvestiční charakter a žadatelem se mohou stát neziskové organizace se sídlem v České republice, jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Oblasti podpory k podávání žádosti o dotaci pro rok 2016 jsou následující:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
5. Podpora činnosti Horské služby ČR

Více informaci na:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2015

Dotace budou poskytovány v souladu s usnesením vlády ze dne 15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 a usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 o Změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.


Ing. Vilém Frček
Oddělení komunikace


09.09.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  35
někdy  23

Hlasovalo 103 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz