https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

MMR podpoří cestovní ruch více než 90 miliony korun

Celkem 66 projektů podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2019 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Projekty zaměřené na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na marketingové aktivity organizací destinačních managementů si mezi sebou rozdělí více než 90 milionů korun. Na podzim budou spuštěny poslední výzvy tohoto programu.

„Program na podporu cestovního ruchu letos opět přispěje například na vznik nových turistických odpočívadel, turistických navigačních systémů, doprovodné infrastruktury i pro handicapované, aby turisté v naší republice měli na svých cestách pokud možno co největší komfort. Jedině tak se nám podaří udržet nastolený trend zvyšování příjezdu počtu turistů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Podpora jde ze dvou podprogramů strukturovaných do tří dotačních titulů. Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu je určen širokému spektru příjemců a je zaměřen zejména na zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, zvýšení kvality služeb, rozšíření nabídky a rozložení turistů v prostoru a čase. Druhý podprogram podporuje organizace destinačních managementů v marketingových aktivitách napříč všemi destinacemi České republiky.
 
Navrhované dotace pouze ze státního rozpočtu jsou ve výši maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce, max. 5 milionů korun. V rámci dvou výzev bylo přijato celkem 99 žádostí s celkovým požadavkem dotace více jak 147 milionů korun. V rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je navržena podpora 49 akcím ve výši 78,4 milionů korun. Dále je navržena podpora 17 akcí ve výši až 16 milionů korun z oblasti podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu.
 
Více informací, včetně výsledku hodnocení a posouzení žádostí naleznete pod níže uvedenými odkazy v části „Dokumenty“.

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR
Marketingové aktivity v ČR


17.06.2019 (autor Redakce)Související

Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích

vydáno 04.09.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Žádosti lze podávat až do 31. října. Pro žadatele je připraveno 50 milionů korun.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Program Výstavba hlásí první podané žádosti

vydáno 22.08.2019

Od letošního května Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí nový dotačně úvěrový program Výstavba, který využívá základní prvky původního návrhu zákona o sociálním bydlení. Tato cesta podpory je výrazně rychlejší, než tvorba nového zákona, kdy by první byty vznikly nejdříve na konci roku 2021.

Téma: Bydlení / Samospráva a regiony

Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení

vydáno 21.08.2019

O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz