Ministerstvo zemědělství - Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny

Ministr zemědělství schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu ČR.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021

SektorSazba (Kč/jednotka)
Zemědělská půda (ha)120,51
Chmel (ha)3 255,10
Škrobové brambory (t)1 091,78
Přežvýkavci (VDJ)65,83
Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)74,01
Ovce/kozy (VDJ)45,77

 
Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS).

Téma: Podnikání / Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
26.11.2021 (autor Redakce)Související

Zemědělci si mohou spočítat výši nově nastavených dotací na portálu Agronavigátor

vydáno 27.01.2022

MZ ČR společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací připravilo podnikový model, který bude sloužit zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+.

Téma: Podnikání / Zemědělství
www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz