Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Cílem metodiky je pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic při rozhodovacích procesech v rámci nařizování karantény ve školách a školských zařízeních nebo uzavření a omezení provozu škol a školských zařízení v rámci společného postupu podle stejných základních principů v celé České republice. Materiál připravil resort zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství. Platit začne od pondělí 7. září 2020.

Situace, které školy a hygieny v souvislosti s koronavirem řeší, jsou zcela bezprecedentní. Proto nastavujeme pravidla, podle kterých budou hygienické stanice směrem ke školám postupovat v případě výskytu infekce ve školském zařízení. Metodika sjednotí postup hygieniků a ředitelům škol nabídne předvídatelný scénář, co se v takové situace stane,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ředitelé škol i rodiče musí mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Věřím proto, že tento materiál přinese jasno do dosud ne zcela přehledné situace, kdy jednotlivé krajské hygienické stanice přistupovaly ke školám rozdílně,“ řekl ministr školství Robert Plaga ke zveřejněnému materiálu upravujícímu postup krajských hygienických stanic ve školách a školských zařízeních.

V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd.

Každý takový případ je třeba řešit zcela individuálně. Jednotlivé situace se mohou odlišovat na základě řady více proměnných, jako je například typ a velikost školy, prostorové podmínky školy, počet žáků ve třídě apod. Významně odlišná může být rovněž aktuální lokální epidemiologická situace. Z těchto důvodů není možné stanovit univerzální postup. Přesto je možné vytvořit určité základní společné principy nařizování karantén v těchto zařízeních, které lze využít při rozhodování krajských hygienických stanic. V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, se nařizuje karanténa u žáka, pedagoga a ostatních pracovníků podle konkrétních kritérií,“ vysvětlil koordinátor metodiky, člen epidemiologické a klinické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti pan profesor Roman Chlíbek.

„Základní myšlenkou celé metodiky je, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně, pokud je to možné. Zavření školy nastane až skutečně při větším výskytu nákazy. Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny apod. Na vzniku metodiky se podílely všechny krajské hygienické stanice, kterým za to patří velké poděkování,“ doplnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 % pedagogických pracovníků a dětí/žáků/studentů, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení (jednotlivé budovy či pracoviště). Je tedy možné a důvodné omezovat provoz školy i částečně, na konkrétní budovy, pokud škola či školské zařízení působí ve více budovách. Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodnutí o uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) vydává místně příslušná krajská hygienická stanice.

V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) – škola postupuje podle § 24 odst. 2 nebo 3 školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Přiložené soubory


07.09.2020 (autor Redakce)Související

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na covid-19

vydáno 29.09.2020

S cílem zefektivnit a zajistit dostatečné kapacity pro testování na covid-19 přichází Ministerstvo zdravotnictví se státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou páteřní sítí odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s pojišťovnami. Na tuto síť je navázána regionální síť...

Téma: Koronavirus / Zdravotnictví

Blíží se konec termínu příjmu žádostí o dotace na proplacení voucherů lázním

vydáno 25.09.2020

Lázeňské subjekty, které mohou žádat o proplacení nákladů vzniklé uznáním slevových voucherů na ozdravné preventivní pobyty v lázeňských zařízeních, mají už jen několik dní na uplatnění nároků. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci končí 30. 9. 2020. Obdržené žádosti jsou nyní ve spolupráci se Státním fondem podpory...

Téma: Koronavirus / Volný čas a cestování / Zdravotnictví

Rozšíření protiepidemických opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

vydáno 24.09.2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14...

Téma: Koronavirus / Volný čas a cestování / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz