https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt na podporu dobrovolnické činnosti ve zdravotních službách

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví jako součást systému poskytování zdravotních služeb může přispět ke zvýšení kvality péče i spokojenosti pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto v červnu tohoto roku spustilo tříletý projekt, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních.

„Zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče je v zahraničí běžné a v řadě zemí má tato činnost vysokou prestiž. U nás byla tato oblast dosud v pozadí a nebyl na ní kladen takový důraz, který si zasluhuje. To chceme změnit. Dobrovolník může hrát významnou roli v péči o zlepšování zdravotního stavu pacienta. Podpora prostřednictvím lidského kontaktu pomáhá například u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, u kterých vyloučení z běžného prostředí a omezení sociálních vazeb může mít negativní dopad na jejich celkový stav,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Primárním nástrojem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách je vytvoření pracovních pozic koordinátorů dobrovolníků specializovaných na oblast zdravotnictví. Díky tomu bude možné dobrovolnické aktivity rozšířit a koordinátory bude možné odpovídajícím způsobem zaplatit. Pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách vznikne propracovaný systém vzdělávání, dojde také k inovaci metodického doporučení pro řízení a hodnocení dobrovolnické činnosti ve zdravotních službách. Nově zaváděné prvky budou pilotně testovány ve vybraných zdravotnických zařízeních a v pravidelných intervalech bude hodnoceno využití inovací v praxi. Po dobu pilotního provozu budou získávány informace a zpětné vazby od dobrovolníků, pacientů, rodinných příslušníků a zdravotníků. Zapojeným poskytovatelům zdravotních služeb bude v rámci dotace poskytnut mimo jiné i finanční příspěvek na mzdové náklady koordinátorů dobrovolníků. V rámci projektu bude také proveden průzkum motivací a postojů veřejnosti k dobrovolnictví v nemocnicích. Plán projektu předpokládá, že jeho realizací dojde k rozšíření dobrovolnických aktivit ve zdravotnictví nejméně o 20 %. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat celoplošné zavedení dobrovolnictví do systému českého zdravotnictví.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. K ukončení projektu dojde v roce 2022 a celkové náklady budou 49 721 124 Kč.

Podrobné informace o projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti naleznete zde.


Téma: Zdravotnictví, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Obrázek: Ministerstvo zdravotnictví
29.10.2019 (autor Redakce)Související

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zvyšuje dostupnost zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty

vydáno 03.10.2019

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která nyní míří do meziresortního připomínkového řízení, v oblasti stomatologické péče zvyšuje dostupnost stomatologických zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty. V souvislosti s plánovanými změnami v ortodoncii a u stomatologických výrobků vynaloží zdravotní...

Téma: Zdravotnictví

Sněmovna potvrdila původní verzi novely zákona o léčivech

vydáno 26.09.2019

Poslanci schválili novelu zákona o léčivech, která upravuje sdílený lékový záznam pacienta. Úprava byla potvrzená ve sněmovní verzi, která přináší možnost nahlížení do záznamu také lékárníkům, tak jak bylo předpokládáno v původním návrhu, který v červenci vrátil Senát s připomínkami zpět. Novela zákona o léčivech...

Téma: Zdravotnictví

Příští rok půjde na zdravotní péči 26 miliard korun navíc

vydáno 11.09.2019

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo úhradovou vyhlášku o úhradách za zdravotní péči pro rok 2020. Vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, kteří navázali na loňský přelomový úspěch a uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod. Jedná se tak o druhý...

Téma: Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz