https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Ministerstvo obrany nemělo v letech 2015 a 2016 dostatek základní výstroje pro vojáky

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo obrany (MO) postupovalo v letech 2015 až 2017 při plánování, pořizování a vydávání výstroje příslušníkům Armády ČR. Kontrola ukázala, že nákup oděvů, prádla, obuvi a další výbavy vojáků ministerstvo špatně plánovalo. V kontrolovaných letech se rozdíl mezi hodnotou výstroje, na kterou mají vojáci nárok, a penězi, které na ni MO vynaložilo, pohyboval kolem jedné miliardy korun ročně. Kvůli nízkým skladovým zásobám muselo ministerstvo v letech 2015 a 2016 omezit vydávání výstroje, kterou vojáci potřebují pro výkon služby. Systém jejího výdeje vojákům je navíc zastaralý.

Každý rok vynaložilo MO na výstroj pro vojáky zhruba o 1 miliardu méně, než kolik byla hodnota výstroje, na kterou měli vojáci nárok. V roce 2018 MO vydalo nový předpis, kterým zvýšilo hodnotu výstroje oproti roku 2017 u vojáků o 85 % a u vojákyň o 90 %. Jenže rozpočet na její pořízení plánovalo MO navýšit jen o 31 %. Schválený rozpočet na nákup výstroje byl oproti roku 2017 dokonce o 16 % nižší.

Je tak možné, že se bude opakovat situace z let 2015 a 2016. Tehdy muselo MO omezit výdej výstroje vojákům kvůli nízkým skladovým zásobám. MO sice má všechny údaje, aby mohlo nákup výstroje plánovat podle potřeby, nemá ale nastaveny vnitřní postupy pro situace, kdy je některé součásti výstroje ve skladech málo. Výstroj pro krizové situace má naproti tomu zajištěnu a má i plány a postupy pro její nákup.

Podle kontrolorů je navíc způsob vydávání výstroje vojákům zastaralý. Vojáci si pro ni jezdí do čtyř výdejen – v Praze, Táboře, Brně a Vyškově. Nemohou si ji ale předem ve výdejně zamluvit. Může se tak stát, že pro ně výstroj na daném místě nebude k dispozici. MO přitom už od roku 2004 uvažuje o změně vydávání výstroje. Plánoval se například outsourcing vystrojování nebo „e-shop“. Nic z toho se ale neuskutečnilo. Například ve Finsku mají v několika ohledech výhodnější systém. Výstroj zajišťuje externí dodavatel, vojáci si ji objednávají přes elektronický systém a doručuje ji pošta.


14.06.2019 (autor Redakce)Související

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí

vydáno 27.03.2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu...

Téma: Doprava / Koronavirus / Nemocenské pojištění / Obrana a bezpečnost / Podnikání / Právo a zákony / Samospráva a regiony / Sociální zabezpečení / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle

vydáno 18.06.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které v letech 2015 až 2018 poskytovaly Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Ministerstvo obrany (MO) na prevenci kriminality. Celkem šlo v těchto letech ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů. NKÚ kromě systému prevence...

Téma: Ekonomika a finance / Obrana a bezpečnost

Senát schválil mandát účasti AČR na zahraničních misích v letech 2019 a 2020

vydáno 18.05.2018

Ministryně obrany Karla Šlechtová uspěla ve čtvrtek 17. května na zasedání Senátu Parlamentu ČR s návrhem komplexního mandátu na nasazení českých vojáků v zahraničních operacích ve druhé polovině letošního roku a v letech 2019 a 2020. Senát přihlédl ke středečnímu jednomyslnému doporučení Výboru pro zahraniční věci,...

Téma: Obrana a bezpečnost / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz