Úvodní stránka

Ministerstvo kultury připravilo novou koncepci rozvoje muzejnictví v České republice

 

Již patnáct let platí v České republice první moderní zákon o muzejnictví, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. První specializovanou koncepci rozvoje muzejnictví, připravenou odborníky resortu kultury, ve čtvrtek projedná vláda.

Počínaje rokem 2001 stanovil tento zákon účinnější pravidla veřejné podpory muzeí a galerií, ale také lepší způsob kontroly vynakládání veřejných finančních prostředků na tento účel. Ze zkušeností získaných při aplikaci tohoto zákona, na něj navazujících předpisů i z důsledného vyhodnocení předchozí koncepce rozvoje ochrany movitého kulturního dědictví vycházelo Ministerstvo kultury České republiky při zpracování první specializované Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020.

Nejdůležitějším cílem Koncepce je zachovat i v dalších letech schopnost veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky. To krom jiného předpokládá i důslednou snahu formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat poznání sbírek a sbírkových předmětů - a tím je zhodnocovat. Koncepce klade důraz také na soustavné posilování veřejné služby muzeí a galerií. Pro lepší činnost muzeí a galerií proto resort usiluje (i na základě dlouholetých zkušeností) o stanovení přehlednějších, jednodušších a příznivějších právních a ekonomických pravidel. Žijeme v době pronikavých technologických změn, zasahujících do všech oblastí lidské činnosti. I z tohoto důvodu si ministerstvo kultury klade za cíl průběžně vytvářet vhodné právní a ekonomické prostředí pro technologické inovace a pro stálé rozšiřování služeb, které muzea a galerie poskytují prostřednictvím sítí elektronických komunikací. S tím souvisí také důsledná podpora digitalizace muzejních a galerijních sbírek a zpřístupňování jejích výsledků veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

"Z priorit Koncepce uveďme například založení Registru muzeí a galerií, podstatné zdokonalení sítě metodických center a účinnější podporu veřejné prezentace kulturního dědictví," zdůraznil ministr kultury Daniel Herman. "Koncepce představuje také kvalitativně nový přístup k akvizicím a prezentaci současného umění včetně architektury a užitého umění. Dokument rovněž poprvé odpovídajícím způsobem akcentuje potřeby muzeí v přírodě. Jedním z nových důležitých rysů Koncepce je důraz na širokou mezioborovou spolupráci, na posílení role vysokých škol v činnosti muzeí a galerií či na vzájemnou spolupráci státních muzeí a galerií s muzei a galeriemi zřizovanými vyššími územně samosprávními celky, městy a obcemi. To umožní efektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho zpřístupňování návštěvníkům muzeí a galerií, stejně jako realizaci náročných výstavních či vzdělávacích projektů," upřesnil ministr.

Nejen vlastní struktura a text Koncepce představují podstatnou změnu; důležitý byl rovněž způsob její přípravy. Koncepce vznikala i díky soustavné komunikaci s organizacemi odborné veřejnosti, především s Asociací muzeí a galerií ČR, Č

Téma: Kultura, Zdroj: Ministerstvo kultury, Logo: mkcr.cz
18.08.2015 (autor Redakce)Související
 

Výzva z IROP pro památky, muzea a knihovny

vydáno 11.10.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) zaměřenou na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. K dispozici je 427,5 mil. korun. Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami...

Téma: Kultura / Veřejné finance

Třetí listopadová sobota opět patří Noci divadel

vydáno 10.10.2016

Letošní Noc divadel připadá na 19. listopadu a s tou loňskou si určitě v ničem nezadá. Divadla a divadelní soubory po celé České republice v rámci Noci divadel zvou diváky na neobvyklé divadelní zážitky, které se nebudou v dohledné době opakovat. Koordinace projektu se opět ujal Institut umění – Divadelní ústav.

Téma: Kultura / Volný čas a cestování

1,8 miliardy na obnovu památek

vydáno 07.09.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání individuálních projektů na revitalizaci vybraných památek v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpořena bude například obnova památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí...

Téma: Kultura / Veřejné finance

Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 155 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz