Ministerstvo kultury připravilo novou koncepci rozvoje muzejnictví v České republice

Již patnáct let platí v České republice první moderní zákon o muzejnictví, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. První specializovanou koncepci rozvoje muzejnictví, připravenou odborníky resortu kultury, ve čtvrtek projedná vláda.

Počínaje rokem 2001 stanovil tento zákon účinnější pravidla veřejné podpory muzeí a galerií, ale také lepší způsob kontroly vynakládání veřejných finančních prostředků na tento účel. Ze zkušeností získaných při aplikaci tohoto zákona, na něj navazujících předpisů i z důsledného vyhodnocení předchozí koncepce rozvoje ochrany movitého kulturního dědictví vycházelo Ministerstvo kultury České republiky při zpracování první specializované Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020.

Nejdůležitějším cílem Koncepce je zachovat i v dalších letech schopnost veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky. To krom jiného předpokládá i důslednou snahu formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat poznání sbírek a sbírkových předmětů - a tím je zhodnocovat. Koncepce klade důraz také na soustavné posilování veřejné služby muzeí a galerií. Pro lepší činnost muzeí a galerií proto resort usiluje (i na základě dlouholetých zkušeností) o stanovení přehlednějších, jednodušších a příznivějších právních a ekonomických pravidel. Žijeme v době pronikavých technologických změn, zasahujících do všech oblastí lidské činnosti. I z tohoto důvodu si ministerstvo kultury klade za cíl průběžně vytvářet vhodné právní a ekonomické prostředí pro technologické inovace a pro stálé rozšiřování služeb, které muzea a galerie poskytují prostřednictvím sítí elektronických komunikací. S tím souvisí také důsledná podpora digitalizace muzejních a galerijních sbírek a zpřístupňování jejích výsledků veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

"Z priorit Koncepce uveďme například založení Registru muzeí a galerií, podstatné zdokonalení sítě metodických center a účinnější podporu veřejné prezentace kulturního dědictví," zdůraznil ministr kultury Daniel Herman. "Koncepce představuje také kvalitativně nový přístup k akvizicím a prezentaci současného umění včetně architektury a užitého umění. Dokument rovněž poprvé odpovídajícím způsobem akcentuje potřeby muzeí v přírodě. Jedním z nových důležitých rysů Koncepce je důraz na širokou mezioborovou spolupráci, na posílení role vysokých škol v činnosti muzeí a galerií či na vzájemnou spolupráci státních muzeí a galerií s muzei a galeriemi zřizovanými vyššími územně samosprávními celky, městy a obcemi. To umožní efektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho zpřístupňování návštěvníkům muzeí a galerií, stejně jako realizaci náročných výstavních či vzdělávacích projektů," upřesnil ministr.

Nejen vlastní struktura a text Koncepce představují podstatnou změnu; důležitý byl rovněž způsob její přípravy. Koncepce vznikala i díky soustavné komunikaci s organizacemi odborné veřejnosti, především s Asociací muzeí a galerií ČR, Č


Téma: Volný čas a cestování, Zdroj: Ministerstvo kultury, Logo: mkcr.cz
18.08.2015 (autor Redakce)Související

V Čechách se cholery bát nemusíme, pozor na hygienu při cestování

vydáno 25.05.2017

„V posledních měsících dosáhl počet lidí nakažených cholerou ve světě řádu desetitisíců – onemocnění se vyskytlo v několika zemích, např. v Tanzanii či Etiopie. Našich občanů se cholera může týkat, pokud tyto rizikové země navštíví, proto jim doporučujeme využít rad a možnosti vakcinace v očkovacích centrech a při...

Téma: Volný čas a cestování / Zdravotnictví

Otevírání sezóny 2017 v třeboňských lázních

vydáno 25.05.2017

V sobotu 27. května 2017 jste zváni do Třeboně, která tento den bude patřit lázeňství. Místní slatinné lázně tento den otevřou lázeňskou sezonu 2017. Tyto slavnosti bývají již tradičně velmi bohaté na kulturní, lázeňský a doprovodný program, který se koná na mnoha místech města Třeboně.

Téma: Volný čas a cestování

V prvním čtvrtletí přijelo do hotelů v ČR o 11,1 % turistů více

vydáno 22.05.2017

Delší zimní sezóna zaznamenala nárůst v návštěvnosti České republiky. Během prvních tří měsíců se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu zvýšil počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 9,3 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky meziročně vzrostl o 11,3 %, zahraničními turisty...

Téma: Volný čas a cestování

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  34
někdy  23

Hlasovalo 102 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz