Lidé, kteří nedoloží roční vyúčtování do konce dubna, o dávky nepřijdou

Příjemci příspěvku na bydlení, kteří nestihnout doložit do konce dubna 2019 roční vyúčtování za předchozí rok, o dávku automaticky nepřijdou. Podklady je možné v odůvodněných případech dodat i v průběhu května či června.

Podle zákona o státní sociální podpoře, § 25, musí všichni příjemci příspěvku na bydlení doložit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením (vodné a stočné, teplo, energie apod.) za předchozí zúčtovací období. Platná legislativa stanoví na doručení těchto dokladů čtyři měsíce. Tedy do konce dubna 2019. Poslední výplata dávky (vyplácí se zpětně) bez doložení požadovaných podkladů pak proběhne v květnu.

„V tomto případě není důvod k panice. O dávky státní sociální podpory si lidé mohou požádat až tři měsíce zpětně. To v praxi znamená, že pokud člověk nemůže v odůvodněných případech (např. když mu majitel nemovitosti v zákonné lhůtě nevystaví vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu) doložit podklady do konce dubna, může tak učinit v květnu, případně v červnu a zároveň podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Úřad práce ČR mu peníze vyplatí zpětně a proluka v pobírání dávky nenastane,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud ale klienti nedoloží roční vyúčtování ani v těchto lhůtách, pak ÚP ČR musí v souladu se zákonem výplatu dávky po předchozím upozornění pozastavit.


Téma: Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
03.04.2019 (autor Redakce)Související

Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP

vydáno 07.04.2020

Lidé, kterým kvůli současným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 poklesl příjem, ale ne o tolik, aby jim vznikl nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), mohou Úřad práce ČR požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tato podpora se týká...

Téma: Koronavirus / Nemocenské pojištění / Podnikání / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

vydáno 01.04.2020

Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí.

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Nemocenské pojištění / Podnikání / Právo a zákony / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost

Informace pro seniory ohledně koronaviru

vydáno 31.03.2020

Přehledný informační leták pro osoby starší 70 let, kterým vláda po dobu nouzového stavu doporučila, aby nevycházely ze svých obydlí.

Téma: Důchody / Koronavirus / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz