Lidé, kteří nedoloží roční vyúčtování do konce dubna, o dávky nepřijdou

Příjemci příspěvku na bydlení, kteří nestihnout doložit do konce dubna 2019 roční vyúčtování za předchozí rok, o dávku automaticky nepřijdou. Podklady je možné v odůvodněných případech dodat i v průběhu května či června.

Podle zákona o státní sociální podpoře, § 25, musí všichni příjemci příspěvku na bydlení doložit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením (vodné a stočné, teplo, energie apod.) za předchozí zúčtovací období. Platná legislativa stanoví na doručení těchto dokladů čtyři měsíce. Tedy do konce dubna 2019. Poslední výplata dávky (vyplácí se zpětně) bez doložení požadovaných podkladů pak proběhne v květnu.

„V tomto případě není důvod k panice. O dávky státní sociální podpory si lidé mohou požádat až tři měsíce zpětně. To v praxi znamená, že pokud člověk nemůže v odůvodněných případech (např. když mu majitel nemovitosti v zákonné lhůtě nevystaví vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu) doložit podklady do konce dubna, může tak učinit v květnu, případně v červnu a zároveň podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Úřad práce ČR mu peníze vyplatí zpětně a proluka v pobírání dávky nenastane,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud ale klienti nedoloží roční vyúčtování ani v těchto lhůtách, pak ÚP ČR musí v souladu se zákonem výplatu dávky po předchozím upozornění pozastavit.


Téma: Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
03.04.2019 (autor Redakce)Související

Povinnost doložit roční zúčtování v termínu ukládá poskytovatelům služeb zákon

vydáno 17.04.2019

Poskytovatelé služeb spojených s užíváním bytu, např. vodárny, teplárny apod., jsou povinni podle platné legislativy doručit fyzickým či právnickým osobám vyúčtování ročních výdajů nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. V praxi to tedy znamená, že příjemci příspěvku na bydlení by měli dostat tyto...

Téma: Bydlení / Sociální zabezpečení

MPSV vyhlásilo soutěž Pečující roku

vydáno 15.04.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo soutěž Pečující roku, jejímž cílem je ocenit neformální rodinné pečující. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se nominace uzavřou. Vítězům pak předá...

Téma: Sociální zabezpečení

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Praze s podporou EU

vydáno 09.04.2019

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil evropské prostředky rozdělované hlavním městem Prahou na boj s chudobou a na sociální začleňování v letech 2014 až 2017. Jednalo se o jednu z prioritních os operačního programu Praha - pól růstu ČR. Celkem tvoří rozpočet této osy s možností čerpat peníze až do roku 2023 přes 1,3...

Téma: Ekonomika a finance / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz