Kybernetická bezpečnost nemocnic a zabezpečení systémů veřejné správy

V České republice se orgány veřejné správy, školská zařízení, ale i nemocnice stávají stále častěji terčem sofistikovaných kybernetických útoků. Jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu je proto podpora kybernetické bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a nemocnic. V dalších letech budou podpořeny projekty za téměř 7,5 miliardy korun. 

„Uvědomujeme si vážnost situace, a proto je jednou z priorit Integrovaného regionální operačního programu na roky 2021 – 2027 i kybernetická bezpečnost. Na projekty zabezpečení informačních systémů veřejné správy a nemocnic máme připraveno 4,5 miliardy korun a další až 3 miliardy mohou jít na  pořízení informačních systémů v oblasti eGovernmentu či vnitřní sítě škol, včetně jejich zabezpečení a připojení k internetu. První výzvy na projekty by měly být vyhlášeny do konce roku 2021,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V případě nemocnic lze na příkladu kybernetického útoku v Benešově v roce 2019 jasně ukázat, že tyto útoky ohrožují nejen chod nemocnic a způsobují finanční škody, ale mohou ohrozit přímo i zdraví pacientů. Při napadení benešovské nemocnice, která je spádovým zařízením pro 120 tisíc lidí, vyřadili hackeři na jedenáct dní IT systémy nemocnice. Kvůli nedostupným složkám pacientů se musely zrušit plánované zákroky, akutní případy se převážely do jiných zařízení. Vedení nemocnice odhadlo škodu přes 59 milionů korun.

„Řada zdravotnických zařízení má nedostatečné systémy kybernetické ochrany a v těchto těžkých dobách se jen těžko hledají vnitřní prostředky na jejich modernizaci a nastavení. Právě tam by měla směřovat převážná většina peněz z připravovaných výzev,“ doplnil náměstek ministryně Zdeněk Semorád.

Již v letech 2014-2020 podpořil IROP projekty na kybernetickou bezpečnost veřejné správy a nemocnic částkou 1,3 miliardy na 54 projektů. Jedním z nich je například projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Díky němu byla pořízena technická opatření, která významně zvýší bezpečnost informačních a komunikačních systémů FN HK napříč celou organizací v souladu s požadavky aktuální legislativy. Podpora z evropských fondů činila 30,7 milionu korun.

Psychiatrické nemocnice ve svých systémech uchovávají velmi citlivé údaje, jejichž kompromitace by vyvolala značné morální škody. Projekt Psychiatrické nemocnice v Opavě (PNO) přispěl k bezpečnosti a rozvoji infrastruktury datového centra PNO zavedením bezpečného a důvěryhodného informačního systému, který zajistí odolnost systémů nemocnice vůči kybernetickým útokům. Zvýšila se také schopnost monitorovat a vyhodnocovat kybernetické události v důležitých sítích informačního systému. Na tento projekt poskytl IROP podporu 43,7 milionu korun z evropských fondů.

Rozsáhlým projektem, který řeší kybernetické hrozby v systémech veřejné správy jako celek, je projekt Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost - Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost cílových sítí sledováním a analýzou síťového provozu. Sledování síťového provozu zajišťují sondy rozmístěné v sítích státních úřadů. Sledování v reálném čase umožňuje rychleji reagovat na nové hrozby, propojovat události z různých resortů a ve výsledku dohledat i ty škodlivé události, které by nešlo odhalit analýzou provozu pouze z jednoho resortu či instituce. Video o projektu na tomto odkazu. IROP projekt podpořil částkou 86,8 milionu korun z evropských peněz.


09.04.2021 (autor Redakce)Související

MŠMT a NÚKIB k digitalizaci vzdělávání a kyberbezpečnosti

vydáno 30.03.2021

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání.

Téma: Obrana a bezpečnost / Vzdělávání

ÚOOÚ - Vyjádření k nahodilým únikům informací o očkovaných osobách

vydáno 29.01.2021

Úřad pro ochranu osobních údajů není oprávněn řešit nahodilé a jednorázové úniky informací o očkovaných osobách a jejich zdravotním stavu do médií, jelikož nejde o součást systematického zpracování osobních údajů.

Téma: Obrana a bezpečnost / Právo a zákony

NÚKIB - Nová pravidla pro určování provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví

vydáno 14.01.2021

V reakci na kybernetické incidenty, kterým v roce 2020 čelila zdravotnická zařízení v České republice, vypracoval NÚKIB ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví novelu vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby (dále jen „vyhláška“). Účelem této novely bylo změnit určující...

Téma: Obrana a bezpečnost / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz