Krizové ošetřovné bude platit zpětně od listopadu

Po rychlém projednání ve Sněmovně prošel návrh MPSV na krizové ošetřovné hladce i Senátem. Rodiče ho díky tomu mohou čerpat už zpětně od začátku listopadu. Bude dosahovat 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den, přičemž se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění. Čerpat ho mohou i další blízcí příbuzní, tedy například prarodiče.

„Některé školy nebo třídy se, bohužel, musejí v těchto týdnech kvůli koronaviru zavírat. Rodiče musejí řešit, jak se o děti postarat. Krizové ošetřovné jim v tom pomůže alespoň finančně. Z jejich příjmů jim zůstane zachovaná výrazně větší část, než by tomu bylo u běžného ošetřovného. V našem návrhu jsme vycházeli z toho, co se už v době pandemie osvědčilo,“ vysvětlila Jana Maláčová.

Parametry krizového ošetřovného:

  • nárok na ošetřovné budou mít rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného,
  • výše ošetřovného bude dosahovat 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • minimální denní výše ošetřovného je stanovená na 400 Kč při plném úvazku,
  • kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského pojištění,
  • rodiče nebo i další blízcí příbuzní (např. prarodiče) budou mít možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne,
  • nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:
  • o nezaopatřené děti (až do 26 let věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření. Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Návrh nyní musí ještě podepsat prezident republiky, navrhované změny pak budou platit zpětně od 1.11.2021 do 28. 2. 2022.

Modelový příklad pro krizové ošetřovné:
Petr Novák chodí do první třídy základní školy. Jeho třída je od 11. 1. 2022 do 20. 1. 2022 uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 u většího počtu žáků. 18. 1. 2022 dojde k uzavření celé školy ze stejného důvodu, které trvá až do 31. 1. 2022. Po celou tuto dobu (21 kalendářních dnů) o Petra, který je zdravý, pečuje matka. Matka má nárok na krizové ošetřovné za všech 21 kalendářních dnů ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Bez platnosti krizového ošetřovného by měla matka nárok na dávku pouze za 9 kalendářních dnů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

16.12.2021 (autor Redakce)Související

ČOI kontrolovala dodržování zákona o obalech

vydáno 16.05.2022

V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

vydáno 11.05.2022

Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Téma: Daně / Právo a zákony

Novela stavebního zákona zjednoduší stavební řízení

vydáno 06.05.2022

Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek.

Téma: Bydlení / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz