Kotlíkové dotace 2021 - 2022

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku. Jak na to?

Kotlíkové dotace 2021 - 2022

Kdo může žádat:
Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:
Záleží na druhu nového kotle.

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 100 000 korun
 • Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun.

Kde žádat:
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je potřeba doložit pro žádost:
 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Nová zelená úsporám

Kdo může žádat:
Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.
Typ zdroje teplaRodinný dům (Kč)Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel35 00012 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou palival80 00025 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody100 000-
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch50 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem45 00035000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla30 000-
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla-30000

Kde žádat:
Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Co je potřeba doložit pro žádost:
 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně:
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

FAQ
1. je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě - rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?
Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objektu žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
2. majitelé chaty jsou důchodci - jakou dotaci mohou předpokládat?
Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohu tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací, bez toho, aniž by se zkoumal jejich příjem.
3. Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?
Na výměnu plynového kotlu není možné čerpat dotace, možné by to bylo v případě výměny topidla na plyn s podporou Nové zelené úsporám.
4. Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?
Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a dokumentaci.
5. Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace a je možné na ně žádat dotaci?
Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz , kde o jeho spuštění budeme informovat.

S dalšími dotazy se prosím obracejte na zelenou linku 800 260 500, nebo sledujte zde.

27.07.2021 (autor Redakce)Související

Energetický regulační úřad - Vyúčtování a zálohy

vydáno 29.09.2022

ERÚ na svých webových stránkách představil orientační kalkulátor výše záloh a návod, jak si spotřebitelé mohou své zálohy zkontrolovat.

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele

Navýšení příspěvku na bydlení

vydáno 22.09.2022

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.

Téma: Bydlení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz