https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Kontroly ČOI prokázaly 9 případů diskriminačního jednání

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 provedla 179 kontrol a zjistila 9 případů, kdy prodávající použili některou z forem diskriminačního jednání. Součástí akce byly kontroly i jiných zákonných povinností. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 62 případech. Nejčastěji se jednalo o nedodržení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2018 uskutečnila 179 kontrol. Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, byla součástí kontrol i kontrola dodržování dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno v 62 případech, tj. ve 34,6 %. Některá z forem diskriminace byla zjištěna v 9 případech, což představuje 5,0 % z celkového počtu kontrol.

Kontroly – diskriminace 3. čtvrtletí 2018
InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§6celkem§6
Středočeský a Hl. město Praha62133,3%16,7%
Jihočeský a Vysočina159060,0%0,0%
Plzeňský a Karlovarský4319144,2%2,3%
Ústecký a Liberecký1712670,6%35,3%
Královéhradecký a Pardubický162012,5%0,0%
Jihomoravský a Zlínský7213018,1%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 105150,0%10,0%
Celkem17962934,6%5,0%


Zjištěná porušení a uložené sankce

ČOI se ve 3. čtvrtletí 2018 zaměřila i na kontroly § 6 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, který zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. Nedodržení tohoto paragrafu zjistila v 9 případech. Nejčastěji se jednalo o diskriminační jednání na koupalištích, více o tom zde: https://www.coi.cz/v-lete-diskriminovali-spotrebitele-provozovatele-koupalist-na-severu-cech/

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • v 21 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3 písm. a), c), kdy např. nebyla dodržena správná hmotnost pokrmu nebo míra nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenami
  • ve 20 případech prodávající neinformovali spotřebitele o ceně nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 9 případech prodávající při prodeji výrobků použili měřidla, která nesplňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie (§ 3 odst. 1 písm. d))
  • v 8 případech prodávající nevydal spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1.)

Další porušení právních předpisů:

  • ve 3 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy prodejci alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (porušení ustanovení § 13 odst. 1)
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
  • v 1 případě došlo k porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky


Uložené pokuty

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 pravomocně uložila celkem 57 pokut v hodnotě 255 000 Kč, jednalo se však o pokuty za jiná zjištění. V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nenabyly v tomto období žádné pokuty právní moci.

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
25.01.2019 (autor Redakce)Související

Ve 2. čtvrtletí 90 případů prodeje alkoholických nápojů mladistvým

vydáno 09.10.2019

Česká obchodní inspekce pokračovala i ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. V tomto období uskutečnila 1 457 kontrol. Mimo nedodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele zjistila ve 147 případech porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky...

Téma: Ochrana spotřebitele

Výsledky kontrol mobilních telefonů

vydáno 24.09.2019

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 53 kontrol zaměřených na mobilní telefony. Po vyhodnocení akce zjistila u 15 typů vady, které se převážně týkaly absence EU prohlášení o shodě („CE“), návodů k použití, bezpečnostních informací, identifikací výrobce a dalších kontaktních údajů.

Téma: Ochrana spotřebitele

V červenci vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

vydáno 29.08.2019

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červenci kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. U čerpacích stanic odebrala celkem 241 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz