https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Kontroly ČOI prokázaly 9 případů diskriminačního jednání

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 provedla 179 kontrol a zjistila 9 případů, kdy prodávající použili některou z forem diskriminačního jednání. Součástí akce byly kontroly i jiných zákonných povinností. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 62 případech. Nejčastěji se jednalo o nedodržení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2018 uskutečnila 179 kontrol. Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, byla součástí kontrol i kontrola dodržování dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno v 62 případech, tj. ve 34,6 %. Některá z forem diskriminace byla zjištěna v 9 případech, což představuje 5,0 % z celkového počtu kontrol.

Kontroly – diskriminace 3. čtvrtletí 2018
InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§6celkem§6
Středočeský a Hl. město Praha62133,3%16,7%
Jihočeský a Vysočina159060,0%0,0%
Plzeňský a Karlovarský4319144,2%2,3%
Ústecký a Liberecký1712670,6%35,3%
Královéhradecký a Pardubický162012,5%0,0%
Jihomoravský a Zlínský7213018,1%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 105150,0%10,0%
Celkem17962934,6%5,0%


Zjištěná porušení a uložené sankce

ČOI se ve 3. čtvrtletí 2018 zaměřila i na kontroly § 6 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, který zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. Nedodržení tohoto paragrafu zjistila v 9 případech. Nejčastěji se jednalo o diskriminační jednání na koupalištích, více o tom zde: https://www.coi.cz/v-lete-diskriminovali-spotrebitele-provozovatele-koupalist-na-severu-cech/

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • v 21 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3 písm. a), c), kdy např. nebyla dodržena správná hmotnost pokrmu nebo míra nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenami
  • ve 20 případech prodávající neinformovali spotřebitele o ceně nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 9 případech prodávající při prodeji výrobků použili měřidla, která nesplňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie (§ 3 odst. 1 písm. d))
  • v 8 případech prodávající nevydal spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1.)

Další porušení právních předpisů:

  • ve 3 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy prodejci alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (porušení ustanovení § 13 odst. 1)
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
  • v 1 případě došlo k porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky


Uložené pokuty

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 pravomocně uložila celkem 57 pokut v hodnotě 255 000 Kč, jednalo se však o pokuty za jiná zjištění. V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nenabyly v tomto období žádné pokuty právní moci.

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
25.01.2019 (autor Redakce)Související

Pozor na nákup vánočních řetězů

vydáno 10.12.2019

Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Téma: Ochrana spotřebitele

Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

vydáno 18.11.2019

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodního projektu, který byl zaměřen na domácí zařízení, která lze připojit do internetové sítě. Jsou to výrobky, které může spotřebitel prostřednictvím sítí ovládat přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci Evropské unie se jednalo o pilotní projekt s cílem ověřit,...

Téma: Ochrana spotřebitele

Ve 2. čtvrtletí 90 případů prodeje alkoholických nápojů mladistvým

vydáno 09.10.2019

Česká obchodní inspekce pokračovala i ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. V tomto období uskutečnila 1 457 kontrol. Mimo nedodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele zjistila ve 147 případech porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky...

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz