Kontrola zákazu prodeje tabáku mladistvým přinesla další odhalení

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí 2018 kontroly dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými látkami. Konkrétně se zaměřila na prodej tabákových výrobků. Dále kontrolovala dodržování zákona o spotřebních daních a další právní předpisy. Víc než v polovině kontrol zjistili inspektoři porušení zákona.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci kontrolní akce zaměřené na nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků provedla 865 kontrol. Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 32 případech a porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v 8 případech. Celkový počet kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, byl ve druhém čtvrtletí 446 (tj. 51,6 %).

Česká obchodní inspekce provedla 33 kontrol ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány a k 20 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let.

Kontroly tabákových výrobků 2. čtvrtletí 2018
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha815567,9%
Jihočeský a Vysočina1819552,5%
Plzeňský a Karlovarský685073,5%
Ústecký a Liberecký19011359,5%
Královéhradecký a Pardubický1143631,6%
Jihomoravský a Zlínský1324433,3%
Olomoucký a Moravskoslezský 995353,5%
Celkem86544651,6%


Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 32 případech:

z toho v 17 případech se jednalo o tabákové výrobky:
 • v 6 případech prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let nebo nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 5)
 • v 5 případech bylo zjištěno porušení ustanovení, kdy ve 4 případech porušili prodávající toto ustanovení tím, že prodali nebo podali tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety osobě mladší 18 let a v 1 případě osobě mladší 18 let prodali kuřácké pomůcky (§ 3)
 • v dalších 4 případech obchodník při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím internetu nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6)
 • v 1 případě prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím internetu před prodejem těchto výrobků spotřebitele neinformoval o zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let a to zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem internetového prodeje (§ 6)
 • v 1 případě při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím internetu neuvedl v místě nabídky prodeje těchto výrobků své jméno, adresu sídla nebo identifikační číslo (§ 6)

a v 15 případech se jednalo o alkohol:
 • v 7 případech prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení (§ 13)
 • v 6 případech obchodník prodával nebo podával alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (§ 11)
 • v 1 případě byl zjištěn prodej alkoholických nápojů mimo zákonem stanovené provozovny a místa (§ 11)
 • v 1 případě bylo zjištěno porušení zákazu prodeje a výroby hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů (§ 12)

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno v 8 případech:
 • ve 4 případech byla spotřebiteli účtována cena nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110)
 • ve 3 případech byl zjištěn prodej neznačených cigaret (§ 114)
 • v 1 případě prodávající účtoval spotřebiteli cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)

Porušení dalších právních předpisů, nejčastěji se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které bylo zjištěno v 577 případech:
 • ve 231 případech obchodník neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
 • ve 148 případech docházelo k porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3)
 • v 63 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo byl vydán doklad bez potřebných náležitostí (§ 16)


Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.


Dále se jednalo o tato porušení zákonů:

 • v 16 případech byl porušen zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • v 8 případech bylo porušeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků
 • ve 2 případech bylo kvalifikováno porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
 • v 1 případě bylo zjištěno porušení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
 • v 1 případě porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila ve 2. čtvrtletí 2018 za porušení právních přepisů celkem 417 pokut v hodnotě 3 877 500 Kč. Dále zakázala prodej 1 782 kusů výrobků v hodnotě 106 705 Kč a používání 92 kusů neověřených měřidel.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
11.10.2018 (autor Redakce)Související

Zákon o archivnictví z roku 2005 počítal s hlubším řízením archivů

vydáno 06.02.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných veřejných archivů (viz. bod 1 níže) spadajících pod resort Ministerstva vnitra (MV) v letech 2016 až 2018. Kontroloři především prověřili, jak postupovala digitalizace archiválií a budování Národního digitálního archivu. V roce 2005 nabyl účinnosti zákon o...

Téma: Ekonomika a finance / Právo a zákony

Podnět vůči společnosti Google podaný sdružením dTest

vydáno 18.01.2019

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v polovině prosince 2018 podnět subjektu údajů, zastoupeného sdružením dTest, o.p.s., směřující vůči společnosti Google. Podnět se týká zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s polohou uživatelů služeb této společnosti.

Téma: Právo a zákony

Problém s podporou v nezaměstnanosti, když skončíte v zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené

vydáno 03.01.2019

Rodiče dětí do 4 let, kteří se vrátí do zaměstnání po rodičovské dovolené, jejich pracovní poměr následně skončí, a nemají vyhlídky na brzké zaměstnání, by si měli dát pozor, aby se na úřadu práce přihlásili nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení pracovního poměru. Pokud splňují zákonné podmínky pro přiznání...

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  11
ne  54

Hlasovalo 65 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz