Informace pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které doposud nebyly držiteli datové schránky

Od 1. 1. 2023 daňový řád dle § 72 odst. 6 ukládá povinnost, aby každý daňový subjekt anebo jeho zástupce v případě, že mají zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona anebo v případě, že jim zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, činili vůči správci daně formulářové podání pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 písm. a) až d) daňového řádu, tedy datovou zprávou

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  • prostřednictvím daňové informační schránky.

Celé znění této důležité informace naleznete na webu celní správy v záložce "Daně", oddílu "Spotřební daně".

Téma: Daně / Podnikání, Zdroj: Celní správa ČR, Logo: celnisprava.cz
18.01.2023 (autor Redakce)Související

Výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží

vydáno 02.02.2023

Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony


Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

vydáno 26.01.2023

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období.

Téma: Daně / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz