Informace o pomoci s náklady na bydlení, energie a živobytí

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. 

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. čisté příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií).

Je třeba splnit tři podmínky:
I. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, případně rekreační chaty, popř. jste členem bytového družstva
II. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) - tj., že se váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
III. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).
 
Normativní náklady na bydlení platné od 1. 10. 2022 pro:

a) nájmy a podnájmy

Počet osob v rodině
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 
Praha
více než
100 000
50 000 -
99 999
10 000 -
49 999
 
do 9 999
jedna
14 621
12 771
12 435
11 429
11 246
dvě
18 129
15 597
15 137
13 761
13 510
tři
20 812
17 500
16 899
15 099
14 771
čtyři a více
24 995
21 002
20 277
18 106
17 711


b) družstevní bydlení, vlastní bydlení a bydlení na základě služebnost (věcného břemene)

Počet osob v rodině
Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna
8 732
dvě
10 932
tři
13 561
čtyři a více
16 368
 

Chcete-li orientačně zjistit, zda byste měli nárok na příspěvek na bydlení, vyžijte kalkulačku příspěvku na bydlení.
 
Žádost o příspěvek na bydlení lze vyplnit i on-line, více informací najdete zde.
 
Pokud nemáte po uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení (max. 30 %, v Praze 35 % Vašich příjmů) dostatek peněz na zabezpečení základních životních potřeb (jde o tzv. částku na živobytí, která vychází z částek životního minima a jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.), požádejte Úřad práce o PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ. Více informací najdete zde.
 
V případě, že máte nárok na příspěvek na živobytí, a pokud Vám na zaplacení nákladů na bydlení nestačí ani příspěvek na bydlení, nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, rekreační chata), požádejte Úřad práce o DOPLATEK NA BYDLENÍ. Více informací najdete zde.

Téma: Bydlení, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Obrázek: Pixabay
11.10.2022 (autor Redakce)Související

Změny v dotacích na výměnu kotlů

vydáno 26.06.2024

Od 1. září začne platit zákaz provozu nejstarších kotlů. Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, skončí a místo nich nabídne podporu program Nová zelená úsporám. Zájemci o příspěvek tak budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR.

Téma: Bydlení / Životní prostředí

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí

vydáno 25.04.2024

Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům...

Téma: Bydlení / Daně

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz