GDPR Akademie letos naposledy

Poslední letošní přednáškový blok měla ve středu na programu GDPR Akademie, na které se podílí i Úřad pro ochranu osobních údajů. Tématem byla národní legislativa a její změny i dopady po zavedení Obecného nařízení.

Za ÚOOÚ se posledního bloku jako přednášející zúčastnila Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy. Přítomné seznámila s oblastí ochrany osobních údajů dle stávající právní úpravy a dle Obecného nařízení (GDPR).

„V celé Unii je třeba zajistit soudržné a jednotné uplatňování pravidel ochrany“, zdůraznila Miroslava Matoušová s tím, že spolu s osobními údaji by v unijním prostoru měla cestovat i jejich ochrana. Obecné nařízení ale není striktním příkazem bez možností národních úprav. „GDPR opravdu obsahuje články, ve kterých se o možnosti omezení rozsahu povinností a stanovení odchylek na národní úrovni hovoří“.

V mnoha bodech se však Obecné nařízení bude i po svém zavedení v podstatě shodovat se současným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. „Třeba zásady zpracování osobních údajů, jako účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost či důvěrnost se nemění,“ potvrdila Miroslava Matoušová.

Zvýšená pozornost naopak bude věnována zabezpečení osobních údajů. I tady však platí, že jeho metody jako pseudonymizace či logy budou pouze doporučeny, a ani v případě sankcí za nedostatečnou ochranu nebude postupováno striktně plošně. Bude brán ohled na ekonomickou situaci správce, ale i na to, zda má kontrolovaná společnost zpracování osobních údajů jen jako pomocnou činnost, nebo jako hlavní. V druhém případě je povinností více. Jednou z nich je i jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů. „Spíše než najímat člověka odjinud, je vhodnější určit osobu, která již v takové společnosti pracuje, a v dané problematice se vyzná“, radí Miroslava Matoušová. Důležitá bude na tomto místě i dobrá součinnost s dozorovým úřadem, kterým bude v České republice ÚOOÚ.

GDPR Akademie probíhá již od poloviny tohoto roku v souvislosti s přípravou na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Organizuje ji Svaz průmyslu a dopravy ČR s odbornou garancí Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů, Obrázek: Pixabay
07.12.2017 (autor Redakce)Související

Ústavní soud zrušil 'náběh' třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb

vydáno 15.12.2017

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) částečně vyhovělo návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Téma: Daně / Právo a zákony

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Ústavního soudu

vydáno 15.12.2017

Ministerstvo financí vítá, že Ústavní soud potvrdil, že zákon o evidenci tržeb není protiústavní, jak tvrdili stěžovatelé, ale že je legitimním nástrojem ke kontrole daňových povinností a správě daní. Ministerstvo financí rozhodnutí Ústavního soudu plně respektuje a nyní se soustředí na to, aby jeho vůli zohlednilo...

Téma: Daně / Právo a zákony

Garanční fond lépe ochrání klienty cestovních kanceláří, ke zdražení zájezdů není důvod

vydáno 14.12.2017

Klienti cestovních kanceláří budou od poloviny příštího roku ještě více chráněni. Díky novele zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, která včera prošla prvním čtením v Poslanecké sněmově, budou zákazníci nakupující zájezdy požívat vysokého standardu ochrany spotřebitele jako je tomu v...

Téma: Právo a zákony / Volný čas a cestování

Anketa

Máte již vybraného kandidáta na prezidenta?

ano  515
ne  79
ještě se rozmýšlím  68
prezidenta volit nepůjdu  60

Hlasovalo 722 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz