Firmy nabízejí v “Odborné praxi“ téměř 15 tisíc pracovních míst

Celkem 11 041 zaměstnavatelů z celé ČR projevilo ke konci června 2015 zájem o vstup do projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci nabídli absolventům a mladým lidem 14 945 pracovních míst. Stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – o program jich projevilo zájem už 13 610 a 10 979 z nich do programu vstoupilo. Pracovní smlouvu prozatím podepsalo 8 727 absolventů. ÚP ČR dosud poskytl zaměstnavatelům příspěvky v celkové výši přesahující 1,203 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění.

Dohromady čtrnáct regionálních individuálních projektů s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let v …kraji“ za 1,83 mld. Kč realizuje ÚP ČR prostřednictvím svých krajských poboček, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), ze kterého jde na úhradu projektů 85 %, zbylých 15 % pak ze státního rozpočtu.

Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 30. listopadu 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání. „Cílem je umožnit mladým lidem získání potřebné praxe. Právě nově nabyté pracovní zkušenosti pak mohou zúročit při hledání práce,“ vysvětluje zastupující generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů je založena na poskytování mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená, na která firmy přijímají absolventy škol, kteří jsou bez praxe. Vytipované uchazeče, celkem jich může vstoupit do projektu v rámci celé ČR více než 9 000, osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané podpory trvá minimálně 3 měsíce. Při výběru uchazečů do odborných praxí spolupracují krajské pobočky ÚP ČR nejen se zaměstnavateli v regionu, ale vychází i z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, znalosti a možnosti nových pracovníků.

V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady, a to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud to bude nutné a přínosné pro obě strany, může účastník projektu získat i příspěvek na potřebnou rekvalifikaci. Šanci na nové místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR (její délka přitom nehraje roli) a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. K 30. 6. 2015 vyplatil ÚP ČR na příspěvky v rámci SÚPM 1,141 mld. Kč.

Největší počet uzavřených dohod o zaměstnání absolventů (1 733) hlásí v současné době Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Mezi přijatými účastníky projektu jsou nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na administrativu, ekonomii, podnikání, obchod, management, elektrotechniku, cestovní ruch, informační technologie, pedagogiku, obory v oblasti služeb (gastronomie, kadeřník, kosmetička apod.), stavební, strojní, technické, zemědělské či humanitní obory. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť.

Zájem o vstup do projektu projevují absolventi celého spektra škol a oborů. Zastoupeni jsou mezi nimi bývalí studenti středních škol zakončených maturitou, vyučení i vysokoškoláci. Nejčastěji se hlásí absolventi škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví, ekonomiku, gastronomii, veřejnosprávní činnost, marketing, management, podnikání, pedagogiku, zemědělství, filozofii či průmyslové obory.

Možnost získání nového zaměstnání využila i absolventka Střední školy obchodu a gastronomie ve Zlíně Petra Čalová. V evidenci ÚP ČR byla více než rok. „Protože jsem nedávno odmaturovala, nikdo si netroufl zaměstnat mě bez praxe. Každý den jsem strávila několik hodin na internetu, na různých portálech, rozdávala životopisy, ale žádná odezva,“ popisuje praxi, se kterou se čerství absolventi často setkávají. Nakonec se přihlásila do projektu a dnes pracuje v administrativě a sbírá zkušenosti i v obchodě, tedy oboru, který vystudovala.

Při pravidelných návštěvách ÚP ČR si všimla informačního letáčku k projektu bývalá studentka Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích Monika Melicharová. Poté, co si pročetla podrobnější údaje, se rozhodla zažádat o zařazení do programu. „Podařilo se mi sehnat dobré zaměstnání, ve kterém mohu získat odpovídající praxi. Kolegové i zaměstnavatel jsou ke mně velmi milí a vstřícní, vždy jsou ochotni pomoci, pokud si nevím zrovna s něčím rady. Při absolvování kurzů ÚP ČR jsem získala nové vědomosti, které se mi do budoucna jistě budou hodit,“ hodnotí svou zkušenost.

Pět měsíců hledala práci také Kateřina Nováková, která vystudovala Podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci. Když se dozvěděla o programu pro mladé, rozhodla se, že zkusí štěstí. A to ji přálo. „Když jsem si vyslechla informace o tomto projektu, velice se mi líbila myšlenka, že na hledání práce nebudu sama. Absolvovala jsem pouze dva přijímací pohovory a během pár dní jsem dostala pracovní nabídku. Všechno proběhlo opravdu rychle a já jsem za to ráda,“ říká bývalá uchazečka o zaměstnání a současná asistentka daňové poradkyně.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v administrativě, účetnictví, obchodu, informačních technologiích, hotelových a osobních službách či v pohostinství. Hledají také posily v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v technických a řemeslných oborech, turistickém ruchu, marketingu a ve stavebnictví. Najdou se i místa pro asistenty, veterináře, projektové manažery, elektrotechniky, automechaniky, zemědělce, ekology nebo třeba truhláře, pracovníky s CNC stroji a instalatéry.

„Chtěli jsme získat mladého člověka, který má teoretické znalosti ještě čerstvě v hlavě a zároveň se nestihl v praxi „nakazit“ různými pracovními zlozvyky. Člověka, který bude mít snahu podílet se od začátku na našem novém firemním projektu,“ objasňuje důvody vstupu do programu jednatelka společnosti INREN DT s. r. o. Dagmar Hasíková a dodává: „Takového zaměstnance si můžeme hned od nástupu sami vychovat k loajalitě, očekáváme od něj kreativní přístup a přínos teoretických informací.“

„Zaučení nového člověka je velmi obtížná a nákladná záležitost. A když už naši zaměstnanci vědí o naší firmě téměř vše, těžko se pak hledá druhý takový člověk. Možnost zaučit si nového zaměstnance, kterého jsme zrovna hledali, podle našich představ, byla velmi zajímavá. Nabídka ÚP ČR na vstup do programu tedy přišla v pravou chvíli,“ říká Rostislav Peníška ze společnosti Adrop s. r. o.

„Často slyším od kolegů, že jsou projekty administrativně náročné. Ze své zkušenosti musím konstatovat, že pracovníci ÚP ČR nám byli vždy ochotni pomoci a administrativní zátěž tak byla minimální,“ shrnuje vedoucí personálního oddělení společnosti THERMAL – F Marcel Mann.

Důvodem vstupu do projektu byla v případě KOUPELNOVÉHO CENTRA podle Jaroslava Biskupa nutnost přijetí zaměstnance, který bude v obchodě, zatímco on by mohl objíždět zákazníky s nabídkami, dovážet i rozvážet zboží, věnovat se administrativě a rozvíjet tak svou firmu. “Hledal jsem zaměstnance s dobrým vztahem k lidem, na určité úrovni intelektuálních schopností k ovládání grafického i účetnického počítačového programu, jehož plnou mzdu bych mu v důsledku nízkých tržeb mohl jinak stěží vyplácet.“

Kromě příspěvku na mzdy absolventů může ÚP ČR vyplatit zaměstnavateli také příspěvek na mentora, tedy stávajícího pracovníka firmy, který dohlíží na plnění plánu odborné praxe a zároveň zaškoluje po dobu až 7 měsíců přijatého absolventa. Maximální výše příspěvku je 165 Kč/hod., přičemž během prvních 3 měsíců může nejvyšší týdenní rozsah činit 15 hodin, po dobu 4. – 7. měsíce pak 5 hodin týdně.

Ke konci června 2015 evidoval ÚP ČR celkem 2 381 uzavřených dohod na poskytnutí těchto příspěvků. Celkem v jejich rámci zaměstnavatelům přispěl více než 62 mil. Kč. Nejvíce (537) jich bylo v Moravskoslezském kraji. Firmy využívají mentory hlavně v odborných technických oborech, v účetnictví, obchodu, školství, ve stavebnictví, v neziskových organizacích, marketingu, pedagogické oblasti nebo ve výrobě a provozu. Zaučení nových lidí je na místě i v případě veterinářů, kadeřníků, kosmetiček či kuchařů.

„Už jen samotný přijímací proces, kdy je nutné zveřejnit inzerát, projít si profily všech zájemců a absolvovat několik kol výběrového řízení je pro každou firmu časově i finančně náročný. ÚP ČR v tomto procesu zaujal roli personální agentury a první dva úkony vyřešil za nás,“ vyzdvihuje Radka Kotinská ze společnosti Reprotisk s. r. o.

„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli do programu vstoupit, je i podpora zaměstnanosti mladých a vzdělaných lidí, do kterých společnost investovala z veřejných zdrojů nemalé prostředky. Pokud jim neumožníme jejich znalosti uplatnit, brzy je zapomenou a navíc nezískají ani pracovní návyky,“ uzavírá Jiří Líbal z a. s. RUBENA.

K 30. 6. 2015 bylo v evidenci ÚP ČR celkem 18 142 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 13 922. Nejpočetnější skupinu nově zaevidovaných absolventů tvořili hlavně středoškoláci – bývalí studenti ekonomických oborů, hotelnictví nebo gymnázií. Nejméně pak bylo vysokoškoláků.

Podrobné informace nezaměstnanosti absolventů a mladistvých jsou k dispozici na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Práce a zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
22.07.2015 (autor Redakce)Související

Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol, ubylo smrtelných pracovních úrazů

vydáno 20.04.2017

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za loňský rok inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.

Téma: Práce a zaměstnanost

Kontroly diskriminace žen v zaměstnání

vydáno 19.04.2017

Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.

Téma: Práce a zaměstnanost

Inspektoři začali kontrolovat platové podmínky řidičů autobusů

vydáno 05.04.2017

Od ledna letošního roku platí nařízení vlády, které zlepšilo platové podmínky řidičů v osobní autobusové dopravě. Díky opatření mají zaměstnanci navýšený minimální hodinový mzdový tarif, zvýšila se odměna za čekání mezi jednotlivými spoji a při rozdělené směně dostávají řidiči nově příplatek ve výši deseti procent...

Téma: Práce a zaměstnanost

Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  21
od včelaře  291
v obchodě i od včelaře  27
med nekupuji  24

Hlasovalo 363 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz